• Loading...
 
Tên đơn vị:                            CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ:                                  Phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Email:

   

Mã vùng: 0216

Điện thoại:                             3852.341

 

Fax: 0216.3853955

           

STT

Họ và tên
(Đơn vị)

Chức vụ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

I

LÃNH ĐẠO CC.

 

 

 

 

1

Nguyễn Thái Bình

 Chi cục trưởng

3868559

 

0912135635

2

Đào Đình Khoa

P. Chi cục trưởng

3858063

3855081

0912332078

3

Nguyễn Đức Thiện

P. Chi cục trưởng

3851537

 

0913251111

4

Kiều Tư Giang

P. Chi cục trưởng

3858079

 

0913.514857

II

Phòng Hành chính - Tổng hợp.

0216.3852341

 

1

Vũ Tá Luân

Trưởng phòng

3892019

 

0982744288

2

Vũ Văn Đạo

P. Trưởng phòng

 

 

0913367106

3

Hoàng Thị Thuận

P. Trưởng phòng

 

3856294

0964093399

4

Chu Thị Yến

P. Trưởng phòng

 

3862085

0917331692

5

Phí Lâm Bàng

P. Trưởng phòng

 

 

0915058918

6

Trần Bích Hường

P. Trưởng phòng

3892019

 

0914171065

7

Nguyễn Thị Lý P. Trưởng Phòng       0946179286

 

         

III

Phòng Quản lý bảo vệ rừng- BTTN

0216.3853935

 

1

Trần Bá Thăng

 Trưởng phòng

3857111

 

0915097075

2

Đào Huy Dũng

P. Trưởng phòng

3853935

 

0983749113

3

Nguyễn Đức Việt

P. Trưởng phòng

 

 

0913094794

4

Đặng Thị Thanh Mai

P. Trưởng phòng

 

 

0945763222

5

Trần Đức Lâm

P. Trưởng phòng

 

 

0888307333

IV

Phòng Sử dụng - Phát triển rừng

 

0216.3852705

 

1

Nguyễn Tiến Thành

Trưởng phòng

3890994

 

0986115959

2

Nguyễn Thanh Nhàn

P. Trưởng phòng

 

 

0984145422

3

Mai Phương Bắc

P. Trưởng phòng

 

 

0913012098

4

Hoàng Văn Phúc

P. Trưởng phòng

 

 

0915266613

5

Phí Lâm Bàng

P. Trưởng phòng

 

 

0915058918

V

Phòng Thanh tra - Pháp chế.

0216.3853953

 

1

Đinh Ngọc Thái

Trưởng phòng

3893983

3862449

0912332019

2

Nguyễn Văn Chiến

P. Trưởng phòng

3853953

 

01239496969

3

Đào Quang Hải

P. Trưởng phòng

 

 

0949592089

4

Bùi Quang Thắng

P. Trưởng phòng

 

 

0912915529

VI

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR.

Km 6 Âu Lâu - '02163713304

1

Trịnh Xuân Dưỡng

Đội trưởng

3713304

 

0944868289

2

Bùi Đức Hiển

P. đội trưởng

 

 

0913288457

3

Nguyễn Trọng Nam

P. đội trưởng

 

 

0915115144

VII

Hạt Kiểm lâm thành phố Yên Bái.

Phường Nguyễn Phúc - '02163866285

1

Nguyễn Văn Dũng

Hạt trưởng

3866319

 

0979420559

2

Nguyễn Văn Minh

P. Hạt trưởng

3866374

 

0913539778

3

Vũ Hồng Hải

P. Hạt trưởng

 

 

0913094648

VIII

Hạt Kiểm lâm huyện Văn Yên.

TT Mậu A - '0216.3834135

1

Nguyễn Minh Tiến

Hạt trưởng

3825243

 

0912965928

2

Đoàn Giao Lương

P. Hạt trưởng

 

 

0978468889

3

Trần Thế Hằng

P. đội trưởng

 

 

0968042298

4

Nguyễn Thị Tuyết

P. Hạt trưởng

 

 

0983590623

IX

Hạt Kiểm lâm huyện Lục Yên.

TT Yên Thế - '0216.3847450

1

Đặng Văn Tâm

Hạt trưởng

3847450

 

0912299181

2

Hà Tiến Công

P. Hạt trưởng

 

 

0912970342

3

Đào Duy Hạ

 CB Pháp chế

 

 

0948917289

X

Hạt Kiểm lâm huyện Trấn Yên.

TT Cổ Phúc - '0216.3825156

1

Đỗ Văn Hùng

Hạt trưởng

 

 

0985963124

2

Đinh Văn Mạnh

P. Hạt trưởng

 

 

0979907163

3

Nguyễn Anh Tuấn

P. Hạt trưởng

 

 

0976696829

XI

Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn.

Xã Sơn Thịnh - huyện Văn Chấn

1

Vũ Đình Trường

Hạt trưởng

3874150

 

0912963550

2

Trần Xuân Dưỡng

P. Hạt trưởng

 

 

0915021414

3

Nguyễn Văn Quỳnh

P. Hạt trưởng

 

 

0979145422

XII

Hạt Kiểm lâm huyện Yên Bình.

TT Yên Bình '0216.3885281

1

Nguyễn Tiến Dĩnh

Hạt trưởng

 

 

0973388968

2

Nguyễn Thành Vinh

P. Hạt trưởng

 

 

0982449838

3

Hà Ngọc Quý

P. Hạt trưởng

 

 

0915515115

4

Trần Kinh Tài

P. Hạt trưởng

 

 

0917379459

XIII

Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải.

TT Mù Cang Chải - '0216.3878124

1

Dương Anh Tuấn

Hạt trưởng

 

 

0979214757

2

Sùng A Thênh

P. Hạt trưởng

 

 

0946229402

XIV

Hạt Kiểm lâm huyện Trạm Tấu.

TT Trạm Tấu - '0216.3876276

1

Vũ Trọng Huân

Hạt trưởng

3876282

 

0982043117

2

Nguyễn Bá Đạt

P. Hạt trưởng

3873071

0913251537

0943208398

3

Lương Văn Hiệp

P. Hạt trưởng

 

 

0982089890

XV

Hạt Kiểm lâm thị xã Nghĩa Lộ.

Tx Nghĩa Lộ - '0216.3871007

1

Vũ Minh Phúc

 Hạt trưởng

3871007

 

0913937798

2

Nguyễn Thành Long

P. Hạt trưởng

3857111

 

0912158042

3

Hoàng Thái Học

P. Hạt trưởng

 

 

0983034819

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập