• Loading...
 
Tên đơn vị:                            CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ:                                Km 2.5  Phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Email:                     chicuckiemlamyb@gmail.com

Điện thoại:                             0216. 3852.341

 

STT

Họ và tên
(Đơn vị)

Chức vụ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

I

LÃNH ĐẠO CHI CỤC

 

 

 

 

1

Nguyễn Thái Bình

 Chi cục trưởng

3868559

 

0912135635

2

Kiều Tư Giang

P. Chi cục trưởng

3858079

 

0913.514857

3

Vũ Tá Luân

P. Chi cục trưởng

 

 

0982744288

II

Phòng Hành chính - Tổng hợp.

0216.3852341

 

1

Hà Ngọc Quý

P. Trưởng phòng

 

 

0915515115

2

Đào Huy Dũng

P. Trưởng phòng

 

 

0983147113

3

Hoàng Thị Thuận

P. Trưởng phòng

 

3853951

0964093399

III

Phòng Quản lý - Phát triển rừng

0216.3853935

 

1

Trần Bá Thăng

 Trưởng phòng

3857111

 

0915097075

2

Phí Lâm Bàng

P. Trưởng phòng

 

 

0915058918

3

Trần Văn Lâm

P. Trưởng phòng

 

 

0888307333

IV

Phòng Thanh tra - Pháp chế.

0216.3853953

 

1

Nguyễn Minh Tiến

Trưởng phòng

 

 

0912965928

2

Nguyễn Văn Chiến

P. Trưởng phòng

3853953

 

01239496969

3

Đào Quang Hải

P. Trưởng phòng

 

 

0949592089

V

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR.

Km 6 Âu Lâu - '02163713304

1

Trịnh Xuân Dưỡng

Đội trưởng

3713304

 

0944868289

2

Bùi Đức Hiển

P. đội trưởng

 

 

0913288457

3

Nguyễn Trọng Nam

P. đội trưởng

 

 

0915115144

VI

Hạt Kiểm lâm thành phố Yên Bái.

Phường Nguyễn Phúc - '02163866285

1

Nguyễn Anh Tuấn

 Hạt trưởng

 

 

0976696829

VII

Hạt Kiểm lâm huyện Văn Yên.

TT Mậu A - '0216.3834135

1

Vũ Minh Phúc

Hạt trưởng

 

 

0913937798

2

Đoàn Giao Lương

P. Hạt trưởng

 

 

0978468889

3

Trần Thế Hằng

P. Hạt trưởng

 

 

0968042298

4

Nguyễn Thị Tuyết

P. Hạt trưởng

 

 

0983590623

VIII

Hạt Kiểm lâm huyện Lục Yên.

TT Yên Thế - '0216.3847450

1

Đặng Văn Tâm

Hạt trưởng

3847450

 

0912299181

2

Hà Tiến Công

P. Hạt trưởng

 

 

0912970342

3

Lương Văn Sơn

P. Hạt trưởng

 

 

0835374719 

 

 

 

IX

Hạt Kiểm lâm huyện Trấn Yên.

TT Cổ Phúc - '0216.3825156

1

Đỗ Văn Hùng

Hạt trưởng

 

 

0985963124

2

Đinh Văn Mạnh

P. Hạt trưởng

 

 

0979907163

X

Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn.

Xã Sơn Thịnh - huyện Văn Chấn

1

Vũ Đình Trường

Hạt trưởng

3874150

 

0912963550

 2

Nguyễn Hữu Trà

P. Hạt trưởng

 

 

0945915151

3

Nguyễn Văn Quỳnh

P. Hạt trưởng

 

 

0979145422

XI

Hạt Kiểm lâm huyện Yên Bình.

TT Yên Bình '0216.3885281

1

Nguyễn Tiến Dĩnh

Hạt trưởng

 

 

0973388968

2

Dương Anh Tuấn

P. Hạt trưởng

 

 

0979214757

3

Nguyễn Thành Vinh

P. Hạt trưởng

 

 

0982449838

XII

Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải.

TT Mù Cang Chải - '0216.3878124

1

Trần Xuân Dưỡng

Hạt trưởng

 

 

0915021414

2

Sùng A Thênh

P. Hạt trưởng

 

 

0946229402

XIII

Hạt Kiểm lâm huyện Trạm Tấu - Nghĩa Lộ

TT Trạm Tấu - '0216.3876276

1

Vũ Trọng Huân

Hạt trưởng

3876282

 

0982043117

2

Nguyễn Thành Long

P. Hạt trưởng

3871007

 

0912158042

3

Lương Văn Hiệp

P. Hạt trưởng

 

 

0982089890

 

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập