• Loading...
 

Phong trào trồng rừng ở Yên Bái đã phát triển mạnh mẽ và đóng góp quan trọng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế của địa phương

Câu hỏi:

 •         Thưa ông, ông có thể cho biết trong những năm qua phong trào trồng rừng ở Yên Bái đã phát triển mạnh mẽ và đóng góp quan trọng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế của địa phương?

 • Câu trả lời:
     

   

         Trong những năm qua, diện tích rừng nói chung và rừng trồng nói riêng trên địa bàn toàn tỉnh không ngừng tăng lên, qua đó đã góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng từ 62,5% vào năm 2016 lên 63% vào năm 2018 và tiếp tục duy trì tỷ lệ 63% trong những năm gần đây. Có thể nói đó là kết quả của các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất lâm nghiệp trong những năm qua cũng như việc phát triển mạnh mẽ phong trào trồng rừng trong nhân dân. Nhờ phong trào trồng rừng phát triển mạnh mẽ nên hiện nay diện tích đất để trồng rừng không còn nhiều. Đặc biệt đối với các huyện vùng thấp như Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên... toàn bộ đất lâm nghiệp đã được canh tác khá ổn định. Đa phần người dân chỉ trồng lại rừng trên diện tích rừng trồng đã được khai thác. Giai đoạn 2016-2020 bình quân mỗi năm trên địa bàn toàn tỉnh trồng trên 15,7 nghìn ha rừng các loại với trên 12,4 nghìn ha rừng trồng tập trung và gần 3,3 nghìn ha cây phân tán; sản lượng gỗ khai thác hàng năm đạt trên 500 nghìn m3; trong đó tập trung chủ yếu vào phát triển diện tích rừng trồng sản xuất với những loài cây trồng được kiểm soát nguồn gốc, chất lượng, cho năng suất, chất lượng cao, trồng rừng cây gỗ lớn... nhằm mang lại hiệu quả kinh tế. Tốc độ tăng tổng sản phẩm lĩnh vực lâm nghiệp bình quân hàng năm đạt trên 6,5%; giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2020 theo giá so sánh đạt 1.864 tỷ đồng, đóng góp trên 26% vào cơ cấu nội ngành nông nghiệp tại địa phương, qua đó góp phần cải thiện đời sống người trồng rừng, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.


   Các câu hỏi khác
 •       
 •       
 •        Về đề nghị phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến trong trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng gỗ lớn để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả từ kinh tế trồng rừng
 •        Về đề nghị có chính sách hỗ trợ đối với người trồng rừng khi rừng trồng trong doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, sâu bệnh.
 •        Về đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp có khả năng kháng chịu sâu bệnh và chống chịu gió bão tốt, cho năng xuất, chất lượng sản phẩm, giá trị kinh tế cao, chu kỳ kinh doanh ngắn.
 • ĐẶT CÂU HỎI


    


  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập