• Loading...
 

Nguyễn Văn Tài hiện đang sinh sống tại tổ 7, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.

Câu hỏi:

 •         Tôi là Nguyễn Văn Tài hiện đang sinh sống tại tổ 7, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Tôi muốn mở sở nuôi con Dúi khoảng 150 con. Tôi muốn hỏi thực Dúi là động vật hoang dã mà không phải là động vật thông thường và các thủ tục pháp lý về nuôi nhốt như động vật hoang dã. Rất mong nhận được câu trả lời sớm của quý cơ quan để tôi biết thực hiện theo quy định.

 • Câu trả lời:
     

  Chào bạn, Chi cục Kiểm lâm xin trả lời bạn như sau:

     Căn cứ khoản 8, Điều 3 và Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Luật Chăn nuôi, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chăn nuôi và Thông báo số 296/TB-CTVN-HTQT ngày 27/11/2019 của Cơ quan quản lý CITES về việc công bố Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) thì Dúi là loài động vật rừng thông thường. Do vậy, tổ chức, cá nhân nuôi Dúi phải thực hiện các điều kiện được quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP." 

  “Điều 11. Nuôi động vật rừng thông thường

  Tổ chức, cá nhân nuôi động vật rừng thông thường phải đảm bảo các điều kiện sau:

  1. Đảm bảo nguồn gốc động vật rừng nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật;

  2. Đảm bảo an toàn cho con người; thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường, thú y;

  3. Thực hiện việc ghi chép sổ theo dõi vật nuôi quy định theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày đưa động vật rừng thông thường về cơ sở nuôi, tổ chức, cá nhân phải gửi thông báo cho cơ quan Kiểm lâm sở tại để theo dõi, quản lý theo quy định của pháp luật.”


   Các câu hỏi khác
 •        Luật Lâm nghiệp.
 •        Hộ gia đình đang nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ có được sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp trong diện tích rừng nhận khoán được không?
 •        Vi phạm Luật Lâm nghiệp
 •        Chính sách của Đảng và Nhà nước để khuyến khích phát triển ngành lâm nghiệp
 •        Tại sao có nhiều khái niệm khác nhau rừng tự nhiên, rừng trồng; rừng núi đất, núi đá, đất chưa có rừng…
 • ĐẶT CÂU HỎI


    


  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập