• Loading...
 
CÔNG ĐIỆN KHẨN Số: 01 /CCKL - PCCCR ngày 04 tháng 7 năm 2018
Ngày xuất bản: 04/07/2018 7:22:59 SA

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM YÊN BÁI,  ĐIỆN:

 

 - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố;

                     - Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng  

                     -  Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ.

Tình hình thời tiết trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình và Thành phố Yên Bái đã có nhiều ngày không mưa, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời đạt đỉnh trên 40oC. Dự báo cấp cháy rừng tại huyện Văn Yên,  Trấn Yên, Yên Bình, Thành phố Yên Bái và các xã vùng ngoài huyện Văn Chấn hiện đang ở cấp IV, V cấp cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ xẩy ra cháy rừng rất lớn và lan tràn nhanh. Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố triển khai ngay một số công việc cấp bách như sau:

          1. Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng, đặc biệt là giám sát việc đốt thảm thực bì để trồng rừng của người dân địa phương. Đồng thời chủ động chuẩn bị phương tiện, thiết bị và lực lượng đảm bảo luôn sẵn sàng triển khai công tác chữa cháy rừng trong mọi thời điểm.

2. Tổ chức phân công trực phòng cháy, chữa cháy rừng cụ thể tại đơn vị và trực số liệu khí tượng để dự báo, cảnh báo cháy rừng hàng ngày, truy cập theo dõi trên Wesied của Cục Kiểm lâm để xác định những điểm cháy và thông báo cho kiểm lâm địa bàn xác định, kiểm tra cụ thể các điểm cháy đó.

3. Nghiêm túc báo cáo số liệu khí tượng về phòng Quản lý bảo vệ rừng từ 13 giờ đến 14 giờ hàng ngày và khi cháy rừng xảy ra báo cáo về Chi cục kiểm lâm (Bộ phận trực phòng cháy, chữa cháy rừng). Kể cả những ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, phân công thường trực 24/24 giờ tại Hạt kiểm lâm và tại địa bàn xã đối với cán bộ kiểm lâm địa bàn để cảnh báo và nắm bắt kịp thời thông tin về cháy rừng tại các vùng trọng điểm.

          4. Phối hợp với các cơ quan truyền thông thường xuyên đưa các bản tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng và đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

          5. Chi cục Kiểm lâm sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại các huyện, thị xã, thành phố, các xã và các chủ rừng, nếu Hạt kiểm lâm không tổ chức trực phòng cháy, chữa cháy rừng, cán bộ kiểm lâm địa bàn không thường trực tại địa bàn xã để xảy ra cháy rừng thì Hạt trưởng Hạt kiểm lâm và cán bộ kiểm lâm được phân công nhiệm vụ, cán bộ kiểm lâm địa bàn sẽ bị xử lý kỷ luật và qui rõ trách nhiệm theo đúng qui định./.

CHI CỤC TRƯỞNG

( Đã ký)

 

Nguyễn Thái Bình

Thông báo khác

 • Biểu công khai quyết toán VPCC năm 2023
 • QUYẾT ĐỊNH SỐ 32 /QĐ- CCKL Ngày 15/4/2024 công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2023 của Văn Phòng Chi cục
 • Quyết định 29/QĐ-CCKL giao ngân sách tinh giảm biên chế năm 2024 Hạt Kiểm lâm Văn Yên, Yên Bình
 • Biểu công khai chi quý I.2024
 • Công khai dự toán thu chi quý I năm 2024 Chi cục kiểm lâm Yên Bái
 • Công văn số 1643/BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo về rừng, PCCCR
 • “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng”;
 • Công văn số 43 - Công khai thực hiện dự toán thu chi NSNN quý IV, cả năm 2023 - Chi cục Kiểm lâm
 • Công văn số 42 - công khai dự toán thu chi Quý IV, 12 tháng 2023 - VPCC
 • Quyết định công khai dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2024
 • Chị thị tăng cường phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
 • PL biểu kèm theo Quyết định số 97
 • Quyết định số 97 Công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2022 của Văn phòng chi cục
 • PL biểu kèm theo QĐ số 96
 • QĐ số 96 Công khai số liệu quyết toán chi NSNN năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm
 • PL KEM THEO QĐ SỐ 95 NĂM 2023
 • Quyết định số 95 Công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm
 • công khai quý II VPCC
 • công khai dự toán VPCHI CỤC QUÝ 1
 • Công khai tài chính Quý II
 • 1-20 of 113<  1  2  3  4  5  6  >

  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập