• Loading...
 
CÔNG ĐIỆN KHẨN Số: 01 /CCKL - PCCCR ngày 04 tháng 7 năm 2018
Ngày xuất bản: 04/07/2018 7:22:59 SA

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM YÊN BÁI,  ĐIỆN:

 

 - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố;

                     - Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng  

                     -  Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ.

Tình hình thời tiết trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình và Thành phố Yên Bái đã có nhiều ngày không mưa, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời đạt đỉnh trên 40oC. Dự báo cấp cháy rừng tại huyện Văn Yên,  Trấn Yên, Yên Bình, Thành phố Yên Bái và các xã vùng ngoài huyện Văn Chấn hiện đang ở cấp IV, V cấp cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ xẩy ra cháy rừng rất lớn và lan tràn nhanh. Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố triển khai ngay một số công việc cấp bách như sau:

          1. Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng, đặc biệt là giám sát việc đốt thảm thực bì để trồng rừng của người dân địa phương. Đồng thời chủ động chuẩn bị phương tiện, thiết bị và lực lượng đảm bảo luôn sẵn sàng triển khai công tác chữa cháy rừng trong mọi thời điểm.

2. Tổ chức phân công trực phòng cháy, chữa cháy rừng cụ thể tại đơn vị và trực số liệu khí tượng để dự báo, cảnh báo cháy rừng hàng ngày, truy cập theo dõi trên Wesied của Cục Kiểm lâm để xác định những điểm cháy và thông báo cho kiểm lâm địa bàn xác định, kiểm tra cụ thể các điểm cháy đó.

3. Nghiêm túc báo cáo số liệu khí tượng về phòng Quản lý bảo vệ rừng từ 13 giờ đến 14 giờ hàng ngày và khi cháy rừng xảy ra báo cáo về Chi cục kiểm lâm (Bộ phận trực phòng cháy, chữa cháy rừng). Kể cả những ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, phân công thường trực 24/24 giờ tại Hạt kiểm lâm và tại địa bàn xã đối với cán bộ kiểm lâm địa bàn để cảnh báo và nắm bắt kịp thời thông tin về cháy rừng tại các vùng trọng điểm.

          4. Phối hợp với các cơ quan truyền thông thường xuyên đưa các bản tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng và đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

          5. Chi cục Kiểm lâm sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại các huyện, thị xã, thành phố, các xã và các chủ rừng, nếu Hạt kiểm lâm không tổ chức trực phòng cháy, chữa cháy rừng, cán bộ kiểm lâm địa bàn không thường trực tại địa bàn xã để xảy ra cháy rừng thì Hạt trưởng Hạt kiểm lâm và cán bộ kiểm lâm được phân công nhiệm vụ, cán bộ kiểm lâm địa bàn sẽ bị xử lý kỷ luật và qui rõ trách nhiệm theo đúng qui định./.

CHI CỤC TRƯỞNG

( Đã ký)

 

Nguyễn Thái Bình

Thông báo khác

 • Quyết định số 5/QĐ-CCKL ngày 27/01/2023 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh v/v công bố công khai số liệu dự toán chi NSNN năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 123/BNN-TCLN ngày 09/01/2023 về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng
 • Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
 • Quyết định số 05/QĐ-CCKL ngày 27/01/2023, Công khai số liệu dự toán chi NSNN năm 2023
 • Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
 • Quy định về các biện pháp lâm sinh hợp nhất giữa Thông tư 29 và Thông tư 17
 • Thông tư số 16/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ
 • Triển khai công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng năm 2022
 • Thông tư số 12/2022/TT- BNNPTNT ngày 20/9/2022 Hướng dẫn hoạt động về Lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
 • Công văn số 320/CCKL-HCTH ngày 12/10/2022 về việc Công khai thực hiện dự toán thu chi NSNN Quý III và 9 tháng đầu năm 2022
 • Công văn số 319/CCKL-HCTH ngày 12/10/2022 về việc Công khai thực hiện dự toán thu chi NSNN quý III và 9 tháng đầu năm 2022
 • Quyết định số 97/QĐ-CCKL ngay 22 tháng 9 năm 2022. Công bố công khai số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước Chi cục Kiểm lâm năm 2021
 • Cv 3404/UBND-TH ngày 10 tháng 10 năm 2022- Trang phục, Tác phong làm việc.......
 • Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật,
 • Tăng cường các biện pháp và trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh
 • Quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành NN&PTNT từ ngày 06/10/2022.
 • Quyết định số 1382/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Ban hành Bộ chỉ số giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 • Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025
 • Quyết định số 197/QĐ-TCLN-ĐDPH ngày 04/7/2022 của Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quy trình sử dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ
 • Phụ lục Quyết định số 2752/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam
 • 1-20 of 90<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập