• Loading...
 
Chi cục Kiểm lâm Yên Bái thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Ngày xuất bản: 17/11/2020 12:00:00 SA
3801: view

        Năm 2019, bên cạnh việc tập trung triển khai thực hiện các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng tại gốc, Chi cục Kiểm lâm Yên Bái luôn quan tâm đến công tác đấu tranh, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng cho công chức kiểm lâm.

Chi cục đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kế hoạch kiểm tra, truy quét các hoạt động, tụ điểm mua bán, tàng trữ lâm sản trái phép tại một số địa bàn trọng điểm nhất là khu vực còn giàu tài nguyên, vùng giáp ranh... Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc và các chủ rừng thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, phương án phòng cháy chữa cháy rừng.

Trong công tác phòng ngừa: Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, lực lượng Kiểm lâm đã phối hợp tổ chức trên 130 hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại các xã vùng trọng điểm, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng; Tiến hành in ấn và cấp phát tờ rơi, áp phích tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy rừng cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho gần 60.000 chủ rừng là các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn tỉnh; Tổ chức họp dân, hướng dẫn kỹ thuật đốt nương làm rẫy và tu sửa hệ thống đường ranh cản lửa tại các khu vực, vùng trọng điểm cháy rừng.

Chi cục đã phối hợp với Báo Yên Bái và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, huyện xây dựng chuyên mục bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, các bản tin dự báo, cảnh báo cháy rừng; các phóng sự về quản lý, bảo vệ rừng nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, tuyên truyền hoạt động phòng, chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng. Thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động, phòng ngừa vi phạm nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền cơ sở, các chủ rừng, cộng đồng dân cư và các hộ gia đình cá nhân về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được nâng lên.

Trong công tác đấu tranh, xử lý vi phạm: Năm 2019, Chi cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, bảo vệ, sử dụng, phát triển rừng và quản lý lâm sản của các chủ rừng. Phối hợp thực hiện nhiều đợt thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đối với các cấp chính quyền địa phương, cơ sở, các chủ rừng và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, chế biến gỗ và lâm sản. Trong năm 2019, lực lượng Kiểm lâm và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 147 vụ vi phạm (giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó: 13 vụ khai thác rừng trái phép; 57 vụ mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái pháp luật; 57 vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; 02 vụ vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã; 09 vụ vi phạm thủ tục hành chính trong mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản; 09 vụ vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. Tang vật tịch thu: 58,925 m3 gỗ các loại (12,894 m3 gỗ nhóm II); 1.095 kg lâm sản phụ; 30kg cành, ngọn Pơmu; 5,4 kg động vật rừng. Phương tiện tịch thu: 02 xe ô tô, 26 xe máy. Thu ngân sách trên 2 tỷ đồng, trong đó: Tiền phạt là 875 triệu đồng, tiền bán tài sản tịch thu là 1,1 tỷ đồng.

Đối với các vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm và các vụ chống người thi hành công vụ, cơ quan kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp thực hiện các hoạt động điều tra, xác minh, xem xét xử lý đúng quy định pháp luật. Trong năm 2019, lực lượng Kiểm lâm đã khởi tố 02 vụ án hình sự và chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn xảy ra ở một số nơi trên địa bàn tỉnh.

- Công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm và tội phạm có lúc, có nơi thực hiện chưa nghiêm, thiếu quyết liệt; công tác thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn gặp khó khăn, vướng mắc, làm giảm tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

- Các đối tượng vi phạm thường dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh, qua mặt lực lượng chức năng; hành động liều lĩnh, manh động, sẵn sàng chống trả người thi hành công vụ.

- Đời sống người dân sống gần rừng còn nhiều khó khăn, cuộc sống phụ thuộc vào khai thác tài nguyên rừng; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế. Trong khi nhu cầu về lâm đặc sản và tình trạng thiếu đất sản xuất, canh tác của nhân dân trên địa bàn đã đang tạo lên những sức ép đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng...

 Để công tác đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới lực lượng kiểm lâm tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của rừng đối với đời sống xã hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để mọi người tích cực hưởng ứng, tham gia bảo vệ rừng, đấu tranh phòng chống mọi hành vi, vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.

- Chủ động bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, lực lượng liên ngành tăng cường tuần tra, kiểm soát, truy quét xử lý nghiêm minh các cơ sở mua bán, tàng trữ, cất giữ lâm sản trái pháp luật và các hành vi chống người thi hành công vụ tại các địa bàn trọng điểm, vùng giáp ranh...

- Nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đối với các cấp chính quyền địa phương  theo Quyết định 07/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; quan tâm hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác kiểm tra truy quét, tuần tra kiểm soát lâm sản của lực lượng kiểm lâm và liên ngành.

- Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm trong thực thi pháp luật, kiểm tra, ngăn chặn, xác minh, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm.

                                      Nguyễn Thị Minh – Phòng Hành chính – Tổng hợp 

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập