• Loading...
 
Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng sáu tháng đầu năm 2020
Ngày xuất bản: 01/07/2020 12:00:00 SA
2551: view

 

       Có được kết quả này là nỗ lực của cả một tập thể lãnh đạo và công chức lực lượng Chi cục Kiểm lâm (cơ quan giúp việc cho Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho  UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh). Lãnh đạo, công chức lực lượng Kiểm lâm tham mưu đặc biệt là kiểm lâm địa bàn đã làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của địa phương mình. Ngoài ra công chức kiểm lâm làm tốt công tác vận động, hướng dẫn, giám sát hoạt động trồng, chăm sóc rừng trồng của người dân địa phương.

Trong công tác quản lý bảo vệ rừng, trước tiên Chi cục Kiểm lâm xác định cháy rừng, xâm hại rừng là nguyên nhân chính làm suy giảm diện tích và tỷ lệ che phủ rừng. Chính vì vậy tỉnh Yên Bái đặc biệt chú trọng về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Để làm tốt công tác phòng cháy rừng, chi cục Kiểm lâm chú trọng nhất đến công tác phòng cháy bằng nhiều hình thức: sử dụng phần mềm cảnh báo sớm cháy rừng đồng thời phối hợp với các phương tiện thông tin đại phát bản tin cảnh báo cháy rừng kịp thời để chủ rừng có phương án phòng cháy hợp lý; trực phòng cháy 24/24 h vào những ngày cao điểm cháy rừng, vì vậy từ đầu năm đến nay chỉ xảy ra 04 vụ cháy rừng, tổng diện tích thiệt hại 3,34 ha (trong đó: Rừng tự nhiên sản xuất: 0,14 ha; Rừng trồng sản xuất: 3,2 ha).

Thực hiện quyết liệt Chỉ thị 13 - CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ – CP ngày 8/8/2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13 – CT/TW ngày 12/01/2017 của ban bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Chi cục Kiểm lâm đã cố gắng không để xảy ra các điểm nóng phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh. Sáu tháng đầu năm 2020, Chi cục kiểm lâm đã duy trì hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tổng số vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp các hoạt động tuần tra quản lý bảo vệ rừng 86 vụ, trong đó đã xử lý 71 vụ thu về 59,485 m3 gỗ các loại, nộp ngân sách nhà nước gần 276 triệu đồng.      

Yên Bái là tỉnh tuy có diện tích đất lâm nghiệp lớn, tiềm năng phát triển lâm nghiệp cao; nhưng ban lãnh đạo Chi cục kiểm lâm vẫn luôn ý thức được tài nguyên rừng là lớn nhưng không vô tận, vì vậy khai thác, sử dụng phải luôn đi đôi với quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng. Trong nhiều năm qua, tỉnh tập trung vào công tác phát triển rừng trồng. Hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu trồng từ 15.000 ha đến 16.000 ha rừng trồng. Riêng sáu tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh Yên Bái trồng được 12.731,6 ha, đạt 79,6 % kế hoạch năm trong đó rừng trồng tập trung: 9.005,5 ha, trồng cây trồng phân tán: 3.705,6 nghìn cây, quy diện tích là 3.726,1 ha. Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các đề án tái cơ cấu ngành là đề án phát triển cây quế, đề án phát triển cây măng tre bát độ, đề án phát triển cây táo mèo tạo thành vùng sản xuất tập trung đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đầu tiên để thực hiện tốt công tác phát triển rừng trồng, dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương ngành đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất lâm nghiệp, lựa chọn loài cây phù hợp với sinh thái trên địa bàn toàn tinh. Sáu tháng đầu năm toàn tỉnh đã sản xuất được hơn 106 triệu cây giống phục trồng rừng trong và ngoài tỉnh; chất lượng cây giống đảm bảo. Ngoài ra các công tác khai thác, chế biến, tiêu thụ lâm sản cũng được quan tâm; sáu tháng đầu năm toàn tỉnh đã khai thác và tiêu thụ được 353.295 m3 gỗ rừng trồng các loại; 106.571 ste củi; 28.364 tấn tre, vầu, nứa; 710 tấn măng các loại; 20 tấn nhựa thông; 7.548 tấn vỏ quế và 22.875 tấn cành lá quế phục vụ cho chế biến. Công tác thanh tra, kiểm tra, truy soát nguồn gốc lâm sản hợp pháp tại các cơ sở chế biến gỗ được quan tâm.

Sáu tháng đầu năm nay tuy ngành lâm nghiệp cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid – 19 nhưng dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự đồng tình ủng hộ của người dân đối với nhiệm vụ của ngành mà Chi cục Kiểm lâm đã hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra, rừng được bảo vệ tốt. Sáu tháng cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu năm đặt ra, Chi cục Kiểm lâm Yên Bái có những giải pháp:

- Tăng cường chỉ đạo đôn đốc các địa phương, đơn vị chuẩn bị cây giống thực hiện tốt trồng rừng vụ Hè - Thu năm 2020. Tiếp tục ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào các hoạt động sản xuất cây giống lâm nghiệp, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp chính trên địa bàn tỉnh theo chuỗi hành trình từ khâu thu hái vật liệu, sản xuất giống đến lô cây con trồng rừng. Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu trồng 16.000 ha rừng năm 2020.

- Đi đôi với việc phát triển rừng, biện pháp bảo vệ diện tích rừng hiện có là rất quan trọng và cấp thiết. Trước hết là chú trọng và nghiêm túc thực hiện phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Đầu vụ cháy 2020 – 2021, Chi cục Kiểm lâm phải làm tốt công tác tham mưu các văn bản chỉ đạo điều hành công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; Tổ chức theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; xây dựng chiến lược và cơ chế, chính sách phát triển lâm nghiệp bền vững.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác công tác thanh tra, kiểm tra, truy soát nguồn gốc lâm sản hợp pháp tại các cơ sở chế biến gỗ.

- Chi cục Kiểm lâm luôn xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương, mà bắt nguồn từ thôn bản, xã. Vì vậy để công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thực sự có hiệu quả, đơn vị Chi cục Kiểm lâm cần chú trọng đến con người. Trước hết là nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho kiểm lâm địa bàn những người trực tiếp tham mưu cho chính quyền địa phương công tác quản lý của phương bằng nhiều hình thức: Cử cán bộ đi tham dự các lớp tập huấn nâng cao năng lực.

Nguyễn Thị Kim Phượng – phòng Quản lý bảo vệ rừng

 

 

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập