• Loading...
 
Công văn số 201/CCKL- QLBVR- BTTN ngày 26/9/2018 Tiếp tục thực hiện công tác Quản lý bảo vệ rừng, Quản lý lâm sản và Phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnhv
Ngày xuất bản: 01/10/2018 10:11:00 SA
2330: view

            Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Quản lý bảo vệ rừng, Phòng cháy, chữa cháy rừng, Quản lý lâm sản trong những tháng cuối năm 2018. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái yêu cầu Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

          I. Đối với công tác khoán bảo vệ rừng:

          1. Căn cứ kế hoạch khoán bảo vệ rừng tại cơ sở năm 2017. Yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn và phối hợp với các địa phương xây dựng phương án chi trả kinh phí bảo vệ rừng trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn các xã, Ban quản lý thực hiện nghiệm thu đối với hộ, nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng theo quy định.

          2. Đối với những diện tích rừng bị cháy không rõ nguyên nhân, không có khả năng phục hồi, diện tích do nhà nước chuyển đổi sang mục đích khác cần phải có biên bản, hồ sơ kèm theo và tham mưu cho địa phương có kế hoạch tiếp tục quản lý và không thực hiện chi trả tiền khoán bảo vệ rừng đối với diện tích này. Đối diện tích rừng tự nhiên sản xuất trên địa bàn mà người dân địa phương đã lợi dụng lấn chiếm, xâm lấn, tự chuyển đổi mục đích sử dụng trái phép hoặc trông coi bảo vệ để xẩy ra phá rừng, khai thác lâm sản trái phép thì phải lập biên bản, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã thu hồi số tiền này trả lại ngân sách nhà nước và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

          3. Trong quá trình kiểm tra, rà soát địa phương nào phát hiện thêm diện tích rừng tự nhiên đã khoanh nuôi, đến nay đảm bảo tiêu chí thành rừng, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ xung kế hoạch vào năm 2019.

          II. Đối với công tác giao rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng:

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp để mọi người dân địa phương nắm được trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình khi được nhà nước giao rừng, cho thuê rừng. Đồng thời tham mưu cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án giao rừng, cho thuê rừng cấp huyện và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng cấp xã theo đúng kế hoạch.

          2. Tiếp tục thực hiện công tác cập nhật theo dõi Diễn biến tài nguyên rừng trên địa bàn, tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp năm 2018 trên địa bàn theo quy định gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm) trước ngày 20/12/2018.    

          III. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng:

          1. Các đơn vị khẩn trương tham mưu cho Uỷ ban nhân dân các cấp tiến hành tổ chức tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2017- 2018, triển khai kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019, thời gian tổ chức trước ngày 15/11/2018.

          2. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng. Chủ động chuẩn bị phương tiện, thiết bị và lực lượng đảm bảo luôn sẵn sàng triển khai công tác chữa cháy rừng trong mọi thời điểm. Rà soát toàn bộ hệ thống các dụng cụ, biển báo đã trang bị, tiến hành sửa chữa những biển báo đã cũ nhằm đảm bảo tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn.

3. Theo dự báo mùa khô hanh năm nay nguy cơ xẩy ra cháy rừng rất cao, các đơn vị cần chủ động tổ chức phân công trực phòng cháy, chữa cháy rừng tại đơn vị và trực số liệu khí tượng để dự báo, cảnh báo cháy rừng hàng ngày tại những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao. Kể cả những ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, Tết phân công cử cán bộ thường trực 24/24 tại đơn vị và tại địa bàn xã để cảnh báo và nắm bắt kịp thời thông tin về cháy rừng và phá rừng tại các vùng trọng điểm.

          4. Thường xuyên cập nhật hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm và Chi cục Kiểm lâm, phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh thường xuyên đưa các bản tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cụ thể như tiến hành cắm và quản lý các biển báo cháy rừng đã được trang bị nhằm đảm bảo có hiệu quả trong công tác tuyên tuyền, đồng thời thực hiện việc ký cam kết và cấp phát tờ rơi, bản cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng xuống đến tận người dân, cộng đồng dân cư thôn, bản các xã vùng trọng điểm cháy rừng.

          5. Thực hiện tốt chế độ báo cáo thường xuyên đối với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. Khi cháy rừng xảy ra báo cáo ngay về Chi cục Kiểm lâm (Bộ phận trực phòng cháy, chữa cháy rừng) để nắm bắt thông tin và có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

          6. Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên là bộ phận thường trực giúp Chi cục cập nhật dữ liệu và xác định cấp dự báo cháy rừng, đồng thời phối hợp với Đài truyền hình tỉnh thông tin cảnh báo cháy rừng. Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng chủ động phương tiện, lực lượng hỗ trợ cho các đơn vị khi có yêu cầu để ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xẩy ra.

          IV. Đối với công tác quản lí lâm sản:

          1. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 107-CTr/TU ngày 26/03/2018 của Ban Thương vụ Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

          2. Tăng cường cán bộ Kiểm lâm xuống địa bàn để ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng lâm sản trái phép, trong đó cần áp dụng biện pháp ngăn chặn xử lý triệt để tại chỗ là quan trọng nhất.

          3. Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát việc lưu thông lâm sản trên địa bàn. Hỗ trợ lẫn nhau nếu có tình huống phức tạp xẩy ra và báo cáo  ngay cho Lãnh đạo Chi cục để có biện pháp xử lý kịp thời.

          Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các đồng chí Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố; Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng và các Phòng nghiệp vụ nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Nếu đơn vị nào còn để xẩy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng, khai thác, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn mà không biết hoặc biết nhưng không báo cáo kịp thời thì thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chi cục trưởng Nguyễn Thái Bình đã Ký.

                    Trần Bá Thăng – Chi cục Kiểm lâm Yên Bái

                                                                                  

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập