• Loading...
 
Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng theo Công điện của Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Ngày xuất bản: 19/02/2019 9:17:00 SA
2540: view

 

            Thực hiện Công điện số 156/CĐ-TCLN-KL ngày 11/02/2019 của Tổng cục lâm nghiệp về việc phòng cháy, chữa cháy rừng. Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu cho Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vũng tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các địa phương và các chủ rừng tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, cụ thể:

Ngay từ đầu vụ khô hanh, Chi cục đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 31/10/2018 về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh 2018-2019; xây dựng lịch trực phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ cho từng thành viên Ban chỉ đạo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các địa phương thực hiện việc kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện, xã.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các địa phương, các chủ rừng xây dựng, thực hiện các phương án và các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng tại các vùng trọng điểm trên địa bàn cũng như việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ khi có cháy rừng xẩy ra.

Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện và chính quyền địa phương cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đối với người dân địa phương để nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời hướng dẫn người dân kỹ thuật đốt nương và việc đốt nương có kiểm soát để hạn chế thấp nhất cháy rừng xẩy ra.

Xây dụng lịch phân trực phòng cháy, chữa cháy cho lãnh đạo đơn vị và các bộ tại cơ sở trực 24/24 trong những ngày cao điểm. Tại các huyện vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, Chi cục đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện phối hợp với các xã lập các chốt phân công cán bộ cùng với người dân trực tại khu vực cửa rừng, tuyên truyền, kiểm tra không cho người dân mang lửa vào rừng trong những ngày khô hanh kéo dài.

Chỉ đạo thực hiện theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên phần mềm phát hiện sớm và cảnh báo cháy rừng. Đồng thời phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái đưa các bản tin cảnh báo cháy rừng.

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập