• Loading...
 
Đề nghị tỉnh có chính sách di dời 12 hộ dân hiện đang sinh sống trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu để tiện cho công tác quản lý, bảo vệ.
Ngày xuất bản: 21/05/2019 3:24:00 CH
2668: view

Trả lời:

Qua xem xét, hiện nay có 12 hộ dân đang sinh sống trong vùng lõi (phân khu bảo vệ nghiêm ngặt) của Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên, cụ thể là đang sống tại thôn 1 (Thôn Bản Tát), xã Nà Hẩu, đây là thôn đặc biệt khó khăn của xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên. Thực tế, 12 hộ dân này đã sinh sống ổn định, lâu dài trước khi có Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

 Căn cứ Điều 54, Luật Lâm nghiệp và Điều 16 của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật lâm nghiệp quy định “Việc Ổn định đời sống dân cư trong rừng đặc dụng và vùng đệm của rừng đặc dụng” thì 12 hộ dân đang sinh sống trong Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu hiện nay là hợp pháp và vẫn được hưởng mọi chế độ chính sách hỗ trợ về sản xuất nông lâm nghiệp dành cho các thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Nhà nước.

Để công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu được thuận lợi, đồng thời tạo điều kiện cho 12 hộ dân ổn định đời sống, tập trung sinh sống tại những nơi có cơ sở hạ tầng thuận lợi hơn, Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên và các Sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét“Đề xuất dự án đầu tư Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 – 2025”. Trong đó có tính đến tập trung, huy động các nguồn lực cho nội dung di dời 12 hộ dân đang sinh sống tại vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu đảm bảo ổn định nhà ở, đất sản xuất và sinh kế bền vững.

Tuy nhiên, trong khi chờ các nguồn lực đầu tư và các cơ chế, chính sách hỗ trợ di dời 12 hộ dân hiện đang sống trong Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ để các hộ dân sống ổn định và bảo vệ tốt Khu bảo tồn.

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập