• Loading...
 
Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
Ngày xuất bản: 31/10/2018 2:39:00 CH
908: view

 

 

Ngày 05/10/2018. Tại Hội trường Văn Phòng chi cục Kiểm lâm tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị Lãnh đạo Chi cục, Hạt trưởng hạt kiểm lâm các huyện, thị xã thành phố, Trưởng Phòng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Chủ trì Hội nghi do đồng chí Nguyễn Thái Bình – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.   

Qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng 9 tháng đầu năm cho thấy, thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành trong quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng đã được thực hiện tốt thông qua việc ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh.

 Trong 9 tháng đầu năm 2018, Chi cục kiểm lâm đã chủ động xây dựng kế hoạch và chương trình công tác thực hiện ban hành 403 văn bản, trong đó có 87 quyết định, 32 kế hoạch, 82 báo cáo, 19 tờ trình và 183 công văn. Đồng thời,đã tiếp nhận và xử lý 1.150 văn bản các loại. Việc chỉ đạo điều hành, xử lý văn bản được thực hiện theo đúng quy trình (ISO 9001:2008), các văn bản đều được lãnh đạo xử lý giao trực tiếp đến từng phòng, cá nhân cán bộ thực hiện và thời gian hoàn thành cụ thể. Diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái 9 tháng đầu năm là 461.366,0 ha (trong đó rừng đặc dụng 35.469,6 ha; Rừng phòng hộ 138.737,3 ha; Rừng sản xuất 243.468,2 ha); Rừng ngoài đất quy hoạch lâm nghiệp: 43.672,9 ha. Diện tích rừng tính độ che phủ là 433.600,2; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 63,0%.

Diện tích khoán bảo vệ rừng thực hiện năm 2018 là 208.336,2 ha trong đó Khoán bảo vệ rừng tự nhiên 187.505,8 ha (Rừng tự nhiên đặc dụng 28.979,6 ha; Rừng tự nhiên phòng hộ 98.435,1 ha; Rừng tự nhiên sản xuất 60.091,1 ha). Khoán bảo vệ rừng trồng phòng hộ, đặc dụng 20.830,4 ha (rừng trồng phòng hộ 19.943,6 ha; rừng trồng đặc dụng 886,8 ha). Tuy nhiên so với năm 2017 giảm 21,1 ha rừng tự nhiên sản xuất của huyện Trấn Yên và 187,4 ha rừng tự nhiên sản xuất của huyện Mù Cang Chải do sau khi rà soát không đủ điều kiện đưa vào bổ sung khoán bảo vệ.  

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng từ đầu vụ khô hanh đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ cháy rừng, làm thiệt hại 07 ha rừng trồng (1 vụ tại xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu gây thiệt hại 2,0 ha; 1 vụ tại xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn thiệt hại 5,0 ha). So với những năm trước đây thì số vụ cháy rừng giảm,  các vụ xẩy ra đều được phát hiện sớm và tổ chức lực lượng chữa cháy kịp thời nên cơ bản không để xảy ra cháy lớn, mỗi vụ cháy chỉ làm thiệt hại ít diện tích đất có rừng, công tác chữa cháy đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, giao rừng, cho thuê rừng. Trồng rừng: tính đến 15/9/2018, trên địa bàn toàn tỉnh đã trồng được 12.746,6 ha/15.000 ha kế hoạch, đạt 85% kế hoạch giao. Cụ thể:- Rừng trồng tập trung: 9.694,5 ha. Trong đó: Rừng sản xuất: 9.033,6 ha. Gồm: Keo hạt ngoại 219,6 ha; Keo hạt nội 3.164,4 ha; Quế 2.664,0 ha; Bát độ 472,6 ha; Sơn tra 4 ha; cây lâm nghiệp khác 2.509,0 ha. Diện tích trồng mới là 464,5 ha; trồng lại rừng sau khai thác là 8.569,1 ha. Rừng phòng hộ: 660,9 ha. Trong đó: trồng Sơn tra trong rừng tự nhiên phòng hộ nghèo kiệt 400 ha; trồng rừng thay thế (50% cây sơn tra) 51,9 ha; trồng rừng theo dự án KfW8 (trồng hỗn giao Sơn tra, giổi, re hương...) 179 ha; trồng rừng theo dự án GIZ (hỗn giao cây bản địa gỗ lớn) 30 ha.Cây trồng phân tán: 4.154.367 cây, quy diện tích là 3.052,1 ha. Trong đó: Quế 1.256,2 ha; Bát độ 145,4 ha; cây khác 1.650,5 ha. Khai thác và  tiêu thụ được 326.332,2 m3 gỗ rừng trồng các loại. Khai thác và tiêu thụ 48.438 tấn tre, nứa, vầu; 51.349,2 tấn măng các loại; 215 tấn tinh dầu quế; 11.318 tấn vỏ quế và 204,8 tấn nhựa thông; 3.300 tấn quả Sơn tra; 3.520 tấn cành lá quế.

Công tác Bảo tồn thiên nhiên tiếp tục phối hợp với Tổ chức FFI (Tổ chức Bảo tồn động thực vật quốc tế) thực hiện công tác bảo tồn tại Khu Bảo tồn loài, sinh cảnh Mù Cang Chải. Tổ chức 02 lớp tập huấn tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học Khu bảo tồn loài, sinh cảnh Mù Cang Chải và Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên cho 120 người gồm kiểm lâm địa bàn, người dân và cán bộ xã vùng lõi khu bảo tồn.Tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ kỹ thuật Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu và hoàn chỉnh việc cập nhật theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh theo hệ thống phần mềm diễn biến tài nguyên rừng của Tổng cục Lâm nghiệp.

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã kiểm tra lập biên bản 165 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực QLBVR và quản lý lâm sản Trong đó: Mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản:83vụ; Khai thác, phá rừng trái pháp luật: 25 vụ;Vi phạm PCCCR: 02 vụ;Lấn chiếm rừng làm nương rẫy: 29 vụ; Vi phạm các thủ tục hành chính 26 vụ; Số vụ đã xử lý: 143 vụ. (Số vụ tồn: 22 vụ); Phạt tiền: 92 vụ;Tịch thu lâm sản:48 vụ; Khởi tố hình sự:03 vụ; Tang vật, phương tiện VPHC bị tịch thu sung quỹ Nhà nước: 134,82 m3 Trong đó: Gỗ pơmu NIIA (xẻ, tròn):50,57m3;Gỗ thông thường từ N2-N8(xẻ,tròn):84.24 m3;Thu nộp ngân sách tỉnh: 503.500.000 đồng. Tăng 6 vụ = 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Bình - Chi cục trưởng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo điều hành về lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Đồng thời yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương thực hiện một số nội dung nhưng tháng cuối năm  cụ thể như sau; 

Thực hiện  tốt  Đề án số 166/ĐA-CCKL ngày 08/8/2018 về sắp xếp tổ chức bộ máy Chi cục Kiểm theo Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 và Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc các Sở, ban, ngành của tỉnh.

 Thực hiện tốt Kế hoạch số 18/KH – CCKL ngày 20/4/2018 của chi cục Kiểm lâm kiểm tra đôn đốc công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 tại các địa phương vùng trọng điểm cháy rừng, gắn với kiểm tra việc ghi chép Sổ tay đối với cán bộ kiểm lâm địa bàn, Các địa phương trên địa bàn tỉnh tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng vụ Đông Xuân 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ vụ Đông Xuân 2018 – 2019 trước ngày 15/11/2018 và chuẩn bị tốt tham dự vòng chung kết Hội thi Kiểm lâm địa bàn giỏi lực lượng kiểm lâm Yên Bái năm 2018, dự kiến tổ chức vào ngày 23-24/11/2018 đạt kết quả.

 Tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng vụ Đông Xuân năm 2018- 2019; đồng thời tham mưu cho Ban chỉ đạo tiến hành tổng kết công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Chỉ đạo các đơn vị cử cán bộ tiếp tục đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các xã vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR, đồng thời chỉ đạo các đơn vị ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR đối với người dân địa phương. Đồng thời bám sát hệ thống cảnh báo cháy rừng từ Cục Kiểm lâm để phối hợp với Đài PT-TH tỉnh đưa bản tin dự báo, cảnh báo cháy rừng.

 Tiếp tục phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, Ban quản lý Khu bảo tồn loài, sinh cảnh Mù Cang Chải triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn tại 02 Khu Bảo tồn theo kế hoạch; đồng thời chỉ đạo 2 Ban Quản lý Khu bảo tồn phối hợp với các chuyên gia thực hiện công tác điều tra đa dạng sinh học tại 02 Khu bảo tồn. Thực hiện các nhiệm vụ rà soát, đóng cọc mốc phân khu chức năng của Khu bảo tồn và đề nghị điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm của Ban quản lý các Khu bảo tồn hiện nay theo đúng quy định.

 Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp, tiếp nhận, thẩm định các phương án, kế hoạch chi trả DVMTR của các chủ rừng và các ban chi trả, các hồ sơ thiết kế xây dựng cơ bản lâm sinh... có liên quan đến hoạt động quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt các phương án, kế hoạch chi trả DVMTR, hồ sơ thiết kế xây dựng cơ bản lâm sinh... trong thẩm quyền được giao.

Thực hiện công tác kiểm tra, phúc tra đối với các đơn vị được giao, cấp phép khai thác lâm sản, trồng chăm sóc rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng... theo đề án tái cơ cấu lĩnh vực lâm nghiệp.Theo dõi, quản lý nguồn giống lâm nghiệp theo quy định hiện hành, bám sát việc thẩm định, phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phát triển các vùng trồng rừng gỗ lớn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 – 2025, định hướng đến năm 2030” .

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh Thông báo kết luận số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới; Công điện khẩn số 3542/CĐ-BNN-TCLN ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật.

Thực hiện nghiêm việc chấm dứt khai thác chính và khai thác gỗ gia dụng rừng tự nhiên, khai thác, tận thu tận dụng; kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết khai thác tận dụng đối với các dự án được phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017.

 Chỉ đạo việc thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, kỷ luật kỷ cương, chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm nhất là Kiểm lâm địa bàn trong việc chấp hành Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007. Quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ, kiểm tra rà soát thực hiện truy xuất nguồn gốc gỗ tại các cơ sở chế biến để quản lý nguyên liệu hợp pháp; Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các tụ điểm phá rừng, điều tra xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CCKL ngày 08/01/2018 về thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở chế biến gỗ và xử lý những vụ việc còn tồn đọng của các tháng trước chuyển sang. Quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí được giao với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Quản lý tốt tài sản, phương tiện, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác. Thực hiện tốt công tác hành chính, văn phòng, kịp thời đáp ứng các yêu cầu hoạt động chung của lực lượng.

                            Trần Viết Nhân – Chi cục Kiểm lâm Yên Bái

 

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập