• Loading...
 
Hội nghị Tổng kết công tác Quản lý, bảo vệ rừng - phòng cháy, chữa cháy rừng vụ khô hanh năm 2017-2018, triển khai nhiệm vụ 2018-2019
Ngày xuất bản: 28/11/2018 9:30:26 SA

  

Ngày 13/11/2018, Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình Mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006- 2020 ( BCĐ TH Chương trình mục tiêu PTLN bền vững) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quản lý, bảo vệ rừng - phòng cháy, chữa cháy rừng vụ khô hanh năm 2017-2018, triển khai nhiệm vụ 2018-2019 tại UBND huyện Văn Chấn.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ TH Chương trình mục tiêu PTLN bền vững tỉnh chủ trì và có sự tham gia của các thành viên BCĐ TH Chương trình mục tiêu PTLN bền vững cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ban, ngành liên quan; các Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, thành viên BCĐ TH Chương trình mục tiêu PTLN bền vững tỉnh đã báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác Quản lý, bảo vệ rừng - phòng cháy, chữa cháy rừng vụ Khô hanh 2017-2018, nêu lên những tồn tại, khó khăn cần phải khắc phục; định hướng nhiệm vụ và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai nhiệm vụ 2018 – 2019.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, trao đổi thông tin về kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo QLBVR- PCCCR; kiểm soát việc đốt xử lý thực bì trồng rừng; huy động lực lượng, phương tiện, chỉ huy chữa cháy rừng hiệu quả, xây dựng kế hoạch vùng trọng điểm cháy, xây dựng quy chế phối hợp vùng giáp ranh giữa các huyện, xã trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tuyên truyền, tuần tra, chòi canh lửa rừng….

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu PTLN bền vững tỉnh biểu dương các huyện Mù Cang Chải, Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình đã làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong năm qua không để xẩy ra cháy rừng và cũng yêu cầu các ngành, các địa phương trong thời gian tới cần thực hiện một số nội dung sau.

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến các cấp các ngành nhân dân về diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết để chủ động đối phó với tinh thần tích cực, cảnh giác cao, lập kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cho từng khu vực, để chủ động ứng phó kipjf thời khi có tình huống xấu xẩy ra.

- Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành theo kế hoạch số 200/KH-BCĐ ngày 12/11/2018, kiểm tra định kỳ đột xuất về thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc chính quyền địa phương cơ sở, các chủ rừng thực hiện tốt trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Theo dõi dám sát kịp thời tham mưu xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu trách nhiệm để rừng bị phá, khai thác lâm sản trái phép, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép xẩy ra trên địa bàn mình quản lý mà không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

- Xác định phòng cháy là chủ yếu, chữa cháy khẩn trương kịp thời, triệt để và kiên quyết, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia QLBV và PTR .

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, quyết liệt Chỉ thị số 1685/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới "Chương trình hành động số 107- CTr/TU ngày 26/3 /2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh 2018-2019;

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp theo Quyết định 07/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng, củng cố và duy trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả của Ban Chỉ đạo.

- Các xã đã thí điểm thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã sơ kết, rút kinh nghiệm, để có cơ sở nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh, nhằm phát huy tốt việc xã hội hóa công tác Quản lý, bảo vệ rừng cấp xã.

- Có kế hoạch huy động các lực lượng Công an, Quân đội phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tổ chức diễn tập, phòng ngừa và sẵn sàng lực lượng chữa cháy rừng hiệu quả; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm.

- Duy trì thường xuyên, có hiệu quả hoạt động của BCĐ TH Chương trình mục tiêu PTLN bền vững các cấp; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường các biện pháp cấp bách Phòng cháy, chữa cháy rừng, Chỉ thị số 1685/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- BCĐ TH Chương trình mục tiêu PTLN bền vững các cấp căn cứ tình hình tại địa phương để xây dựng kế hoạch cụ thể về QLBVR - PCCCR, huy động sức mạnh của nhân dân địa phương, các ban, ngành theo phương châm “4 tại chỗ” và “5 sẵn sàng”. Lực lượng của tỉnh chỉ điều động cho các địa phương khi thật sự cần thiết và có đề nghị tăng cường của Trưởng BCĐ TH Chương trình mục tiêu PTLN bền vững các cấp huyện, thị, thành phố. 

Một số hình ảnh Hội nghị.

 

 

Tin bài ảnh Đào Dũng - Chi cục Kiểm Lâm Yên Bái.

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập