• Loading...
 
Yên Bái với phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
Ngày xuất bản: 21/11/2019 9:51:00 SA
3145: view

            Công tác quản lý, bảo vệ, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên, rừng phòng hộ ngày càng tốt hơn, thiết thực bảo vệ môi trường sinh thái và tính đa dạng sinh học của rừng, kết hợp với quy hoạch và phát triển rừng sản xuất, cơ cấu lại cây trồng, tập trung phát triển rừng gỗ lớn, cây trồng chủ lực của địa phương, hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến các sản phẩm từ gỗ và các loại cây trồng, mang lại giá trị kinh tế cao, đưa tỷ trọng ngành sản xuất lâm nghiệp trong cơ cấu kinh tế nâng lên; đời sống của người làm nghề rừng không ngừng được cải thiện; sản xuất lâm nghiệp đã trở thành động lực quan trọng trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế bền vững của tỉnh.

Với có ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng đối với sự phát triển đất nước và cuộc sống của người dân trong tỉnh. Hàng năm, tỉnh đều chỉ đạo cấp ủy chính quyền các huyện thị xã thành phố tổ chức thực hiện " Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại” vào dịp mỗi độ xuân về. Ngày hội “Tết trồng cây” đã trở thành tập quán tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong những ngày đầu năm mới. Phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng trong nhng năm qua đã được triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần tích cực bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh Yên Bái.

Mùa xuân 2019, Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh, 60 năm Chủ tịch Hồ chí Minh phát động Tết trồng cây (1959-2019). Tỉnh Yên Bái lần đầu tiên phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thành công Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia Xuân Kỷ Hợi tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, với trên 1.320 người tham dự. Đặc biệt, tại Lễ phát động đã có sự tham dự của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành của Trung ương, địa phương. Đây là niềm vinh dự lớn lao, đặc biệt tự hào đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung và ngành Nông nghiệp và PTNT Yên Bái nói riêng trong sự nghiệp trồng cây, trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng của tỉnh.

Trong năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu trồng rừng là 16.000 ha (tăng 1000 ha) so với năm 2018, Chỉ riêng tháng phát động Tết trồng cây phấn đấu trồng đạt 3.500ha. Việc tổ chức tết trồng cây không chỉ đẩy mạnh phong trào trồng cây trồng rừng, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ tài nguyên rừng. Qua đó tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi rộng khắp trong mọi tổ chức cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân ngay từ những ngày đầu xuân mới, góp phần bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu.

Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đã trở thành một xu thế chủ đạo, yêu cầu sống còn của mỗi quốc gia - dân tộc. Trong bối cảnh đó, việc trồng cây, gây rừng càng trở nên cần thiết, có ý nghĩa to lớn. Trồng thêm cây xanh sẽ góp phần khắc phục sự tàn phá, khai thác rừng bừa bãi, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt; tạo ra một tiềm năng của cải vật chất to lớn cho đời sống của mỗi gia đình và xã hội. Đối với các thành phố, các huyện, thị, các trung tâm công nghiệp, trồng thêm cây xanh còn góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, giữ cho không khí trong lành. Các địa phương, toàn thể đồng bào, đồng chí hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào, tốt cây đó; đồng thời nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững, với khí thế mới, quyết tâm mới, "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi - 2019 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp thêm hương sắc cho đất Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ: "Mùa xuân là Tết trồng cây - Làm cho đất nước càng ngày càng xuân".

Yên Bái đang cùng cả nước đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập và phát triển. Với đặc thù của một tỉnh miền núi, địa hình đồi núi dốc, kiến tạo địa chất phức tạp, lượng mưa hàng năm lớn nhất trong khu vực, thường xuyên bị thiên tai, lũ ống, lũ quét, ảnh hưởng lớn đến tính mạng và đời sống của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vì vậy, việc trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Yên Bái.

 

Thanh Mai - Chi cục Kiểm lâm Yên Bái

 

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập