• Loading...
 
Về lĩnh vực chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Ngày xuất bản: 15/11/2019 7:08:25 SA

 Hiện tôi đang sinh sống tại Phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Tôi có 3000 m2 đất rừng sản xuất, nay tôi muốn chuyển 300 msang đất ở nông thôn. Tôi phải nộp hồ sơ tại đâu; Thành phần hồ sơ gồm những văn bản gì:

Trả lời

1. Căn cứ vào Điểm c Điều 41, Nghị định 156/2018/NĐ – CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp: “Chủ đầu tư gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 02 bộ hồ sơ đến UBND cấp huyện đối với diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích thuộc chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư”.

Hộ gia đình, cá nhân muốn chuyển đổi đất rừng sản xuất sang mục đích khác sẽ nộp hồ sơ tại UBND huyện.

2. Thủ tục hồ sơ gồm:

1. Văn bản đề nghị của chủ đầu tư

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo mẫu.

3. Văn bản thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của các cơ quan có liên quan.

Như vậy, hộ gia đình bác muốn nộp hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, gửi về Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái. 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập