• Loading...
 
Về lĩnh vực gây nuôi động vật rừng.
Ngày xuất bản: 15/11/2019 7:05:16 SA

 Tôi muốn mở trại nuôi loài động vật rừng thuộc loài hoang nguy cấp quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và phụ lục II, III của CITES hồ sơ gồm những gì, Bộ thủ tục được gửi thủ tục đến đâu? Thủ tục cấp phép do đơn vị nào chịu trách nhiệm.

Trả lời

1. Theo khoản 2, điều 18, Nghị định 06/2019/NĐ – CP ngày 22/11/2019 của Chính phủ Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thì Hồ sơ mở cấy giấy chứng nhận đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và phụ lục II, III của CITES gồm:

(1) Đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi theo Mẫu số 03 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ – CP ngày 22/11/2019;

(2) Bản chính phương án nuôi theo Mẫu số 06, phương án trồng theo mẫu số 07 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ – CP ngày 22/11/2019.

2. Hồ sơ thủ tục được gửi tại: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái theo đường bưu điện, nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ hành công trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

3. Đơn vị cấp mã số cơ sở nuôi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái

Như vậy, nếu hộ gia đình bác muốn mở trại nuôi loài động vật rừng thuộc loài hoang nguy cấp quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và phụ lục II, III của CITES bác cần hoàn thiện các thủ tục trên và nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái. Chi cục Kiểm lâm sẽ giải quyết hồ sơ, thủ tục của Bác theo quy định của pháp luật.

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập