• Loading...
 
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm
Ngày xuất bản: 31/05/2019 8:02:05 SA

 Theo đó, tùy vào từng cấp bậc Kiểm lâm thì mỗi cá nhân sẽ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khác nhau, cụ thể:

1. Kiểm lâm viên đang thi hành công vụ có quyền:

·         Phạt cảnh cáo;

·         Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm có quyền:

·         Phạt cảnh cáo;

·         Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

·         Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có trị giá không vượt quá 10.000.000 đồng.

3. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm bao gồm: Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm cấp huyện, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng, có quyền:

·         Phạt cảnh cáo;

·         Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

·         Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có trị giá không vượt quá 25.000.000 đồng;

·         Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k, điểm l, điểm m, điểm n và điểm o khoản 3 Điều 4 của Nghị định 35/2019/NĐ-CP.

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập