• Loading...
 
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác QLBV & Phát triển rừng và Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Ngày xuất bản: 27/07/2018 5:44:00 CH
4659: view

Sáng ngày 06 tháng 7 năm 2018, Chi cục Kiểm lâm Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác QLBV & Phát triển rừng và Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thái Bình – Chi cục trưởng, Lãnh đạo Chi cục; Hạt trưởng Hạt kiểm lâm các đơn vị, các phòng chuyên môn nghiệp vụ tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác 6 tháng đầu năm và định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo nêu rõ những thành tựu nổi bật đã đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trên tất cả các mặt công tác, đồng thời chỉ ra những mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động chủ yếu của Lực lượng kiểm lâm trong 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Lực lượng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đã tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 107-CTr/TU thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 27/04/2018 triển khai thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đã thực hiện tổ chức kiểm tra, nắm bắt thực trạng kết quả thực hiện các Đề án Măng tre Bát độ, Sơn tra tại các địa phương; tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra và đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Tham mưu và chuẩn bị các nội dung tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016- 2020.

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các đơn vị, các bộ phận chuyên môn trong lực lượng. Các ý kiến đóng góp tán thành cao với nội dung dự thảo báo cáo được trình bày tại hội nghị, tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trên các mặt công tác của từng đơn vị, từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thái Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả chi cục đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đưa ra những định hướng hoạt động cụ thể trong 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 27/04/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Chương trình hành động số 107-CTr/TU ngày 26/03/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.  Hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt đề án "Hỗ trợ phát triển trồng rừng gỗ lớn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2025". Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch số 14/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện kế hoạch số 43,44/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ đạo đôn đốc các địa phương, đơn vị chuẩn bị cây giống thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng vụ Xuân Hè năm 2018. Giám sát chặt chẽ chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, phấn đấu 100% số lượng cây giống đưa vào trồng rừng đều được kiểm tra, đánh giá đảm bảo chất lượng.  Chỉ đạo đôn đốc các địa phương tiến hành tổng kết công tác Quản lý bảo vệ rừng và PCCCR vụ hanh khô 2017- 2018, triển khai nhiệm vụ 2018- 2019. Đồng thời tham mưu tổ chức Hội nghị cấp tỉnh, dự kiến vào tháng 11/2018. Tổ chức tốt Hội thi kiểm lâm địa bàn giỏi trên địa bàn toàn tỉnh; Công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, tổng hợp báo cáo hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2018. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo kiểm tra, thanh tra ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép, kiên quyết không để xẩy ra các điểm nóng trên địa bàn; tham mưu các biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các vụ cố ý  phá rừng, xâm lấn đất rừng trái phép.

 Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy tốt tinh thần đồng thuận và khả năng lãnh đạo; toàn thể cán bộ chiến sĩ kiểm lâm phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện bản lĩnh trên các mặt công tác nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển.

Trần Nguyên Dũng – Chi cục Kiểm lâm Yên Bái

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập