• Loading...
 
KIỂM LÂM YÊN BÁI 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ngày xuất bản: 17/05/2023 12:00:00 SA
3198: view

         

 

                                          Kiều Tư Giang - Chi cục trưởng

      KIỂM LÂM YÊN BÁI 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN   

                 Hôm nay, Ngày 17/5/2023. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Kiểm lâm Việt Nam. Thay mặt các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các đồng chí đại biểu khách quý về dự Lễ Kỷ niệm, cùng chung vui và cổ vũ động viên cán bộ, công chức, người lao động Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái với sự nghiệp quản lý bảo vệ và phát triển rừng trong suốt 50 năm qua.

Xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo các ngành, các địa phương lời cảm ơn chân thành vì sự phối hợp có hiệu quả trong suốt 50 năm qua cho sự nghiệp Quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

Xin cảm ơn các tổ chức trong nước và quốc tế đã quan tâm giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái xin được trân trọng cảm ơn và luôn ghi nhớ những tình cảm quý báu đó.

  Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo!

 Kính thưa: Các đồng chí đại biểu, khách quý!

Thưa: Các đồng chí và các bạn!

Căn cứ Pháp lệnh quy định việc bảo vệ rừng, ngày 21/5/1973, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/CP quy định hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng Kiểm lâm nhân dân. Từ đó, ngày 21/5 hàng năm được lấy làm ngày truyền thống của lực lượng Kiểm lâm Việt Nam. Ngày 01/9/1973, Tổng cục Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành Quyết định số 740/QĐ-TCLN về việc thành lập lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái. Ngày đầu thành lập, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái chỉ với 02 kỹ sư, 14 trung cấp, còn lại là bộ đội xuất ngũ chưa có chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ rừng ngay từ khi mới thành lập, đặt nền móng cho phương thức quản lý rừng tiên tiến, kịp thời để thực hiện các phương án quy hoạch, kế hoạch sản xuất Nông - Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

         Năm 1976, tỉnh Hoàng Liên Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 03 tỉnh Yên Bái, Nghĩa Lộ, Lào Cai. Kiểm lâm Hoàng Liên Sơn được thành lập và tổ chức hoạt động theo Nghị định 101-CP của Hội đồng Chính phủ. Giai đoạn 1979-1994, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Lâm nghiệp, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng theo Nghị định 368/CP của Hội đồng Bộ trưởng; tổ chức các hoạt động điều tra cơ bản về tài nguyên rừng phục vụ chương trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc, dự án rừng phòng hộ sông Đà, sông Chảy...

        Ngày 12/8/1991, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng lần đầu tiên được Quốc hội thông qua cùng với việc tỉnh Yên Bái được tái lập trên cơ sở tách tỉnh Hoàng Liên Sơn thành tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai. Tổ chức bộ máy của lực lượng Kiểm lâm Yên Bái hoạt động theo Nghị định 39/CP ngày 18/5/1994 của Chính phủ, là đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh theo Quyết định số 08/QĐ-UB ngày 08/01/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Kiểm lâm Yên Bái được tổ chức thống nhất từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố gồm huyện với 09 Hạt Kiểm lâm; 03 phòng nghiệp vụ và 01 Đội Kiểm lâm cơ động cùng với đội ngũ công chức Kiểm lâm được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng. Giai đoạn này, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái được tổ chức từ tỉnh đến cơ sở nên việc chỉ đạo, điều hành luôn xuyên suốt, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; vị trí pháp lý của lực lượng Kiểm lâm tương đương với lực lượng Công an vũ trang đã góp phần phát huy hiệu lực quản lý Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng, thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật, tài nguyên rừng được bảo vệ tốt.

       Ngày 03/12/2004, Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm. Lúc này, tổ chức bộ máy của lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái được thực hiện theo Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm là đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giải thể các Trạm phúc kiểm lâm sản, xóa bỏ các rào chắn, barie; thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước là đưa Kiểm lâm về phụ trách địa bàn xã nhằm triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng tại gốc... Công chức Kiểm lâm được hưởng chế độ thương binh, liệt sỹ; phụ cấp ưu đãi nghề; phụ cấp thâm niên. Tính đến 31/12/2015, tổ chức bộ máy và biên chế toàn lực lượng Kiểm lâm gồm: Văn phòng Chi cục Kiểm lâm; Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố; Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng.

  Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo!

 Kính thưa: Các đồng chí đại biểu, khách quý!

Thưa: Các đồng chí và các bạn!

Thực hiện Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm trên cơ sở hợp nhất Chi cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm thành Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ chức, bộ máy của Chi cục Kiểm lâm tiếp tục được cơ cấu lại với 09 Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Kiểm lâm có các phòng chuyên môn nghiệp vụ (Phòng Tổ chức - Xây dựng lực lượng; Phòng Quản lý, Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên; Phòng Sử dụng và Phát triển rừng; Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Thanh tra - Pháp chế) và Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng.

       Thực hiện chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh theo Nghị quyết của Bộ Chính trị. Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2992/QĐ-UBND về việc hợp nhất Hạt Kiểm lâm Thị xã Nghĩa Lộ - Hạt Kiểm lâm huyện Trạm Tấu thành Hạt Kiểm lâm Trạm Tấu - Nghĩa Lộ. Tổ chức bộ máy của lực lượng Kiểm lâm được tổ chức lại còn có 08 Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố; Chi cục Kiểm lâm tỉnh còn 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ (Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Thành tra - Pháp chế; Phòng Quản lý và Phát triển rừng); 01 Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng.

        Từ ngày đầu thành lập lực lượng, công chức Kiểm lâm phần lớn là bộ đội chuyển ngành, trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ còn nhiều hạn chế, từ chỗ chỉ có 02 kỹ sư và 14 trung cấp, đến nay lực lượng Kiểm lâm đã tăng về số lượng và chất lượng: Tổng biên chế toàn lực lượng có 252 biên chế. Trong đó: 239 công chức Kiểm lâm và 13 Hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ; trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 44 Thạc sĩ, 182 Đại học; 02 Cao đẳng, 12 Trung cấp; trình độ lý luận chính trị: 15 Cao cấp, 07 cử nhân và 128 trung cấp.

Giai đoạn 2016 đến nay, trải qua nhiều khó khăn thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

  Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo!

 Kính thưa: Các đồng chí đại biểu, khách quý!

Thưa: Các đồng chí và các bạn!

  Trong sự nghiệp trồng cây gây rừng, Bác Hồ rất quan tâm đến công tác quản lý bảo vệ rừng, Người đã nói “Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ xây dựng thì rừng rất quý”. Bác đã chỉ cho chúng ta thấy rừng là tài sản quý của Quốc gia. Nếu chúng ta biết chăm lo bảo vệ xây dựng và phát triển thì rừng sẽ đem lại lợi ích to lớn cho con người; nếu chúng ta thiếu đi sự quan tâm, giữ gìn, để mất rừng thì tác hại cũng không hề nhỏ đối với đời sống và sản xuất. Thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Người, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã không quản ngại rừng sâu, núi cao, khó khăn, gian khổ, hiểm nguy có thể đe dọa đến tính mạng, nơi nào có rừng là nơi đó in dấu chân cán bộ Kiểm lâm để bảo vệ màu xanh cho quê hương, đất nước. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, tài nguyên rừng của tỉnh Yên Bái đã có nhiều thay đổi tích cực, các chính sách về quản lý, bảo vệ rừng được quan tâm nhiều hơn, rừng được bảo vệ tốt, độ che phủ rừng của tỉnh Yên Bái luôn nằm trong tốp đầu của cả nước.

Yên Bái là một trong 13 tỉnh nghèo vùng núi phía Bắc, nằm giữa 2 vùng Đông Bắc và Tây Bắc, có 09 đơn vị hành chính (01 thành phố, 01 thị xã và 07 huyện); Tổng diện tích tự nhiên 689.267 ha, diện tích quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp đến 2025 là 487.681. Trong đó: diện tích đất có rừng là 433.967,4 ha (trong đó rừng tự nhiên 214.796,9 ha; rừng trồng 219.170,5 ha); diện tích chưa thành rừng: 42.405,5 ha. Phân theo 3 loại rừng: Rừng đặc dụng 32.725 ha; Rừng phòng hộ 141.321 ha; Rừng sản xuất 313.635,3 ha. 

Công tác trồng rừng được các địa phương trong tỉnh tích cực triển khai, bình quân hàng năm toàn tỉnh trồng được trên 15.000 ha rừng các loại, trong đó 94% là rừng sản xuất. Giai đoạn 2013-2022, diện tích đất có rừng tăng thêm 26.189,4 ha; năng suất, chất lượng rừng đã từng bước được cải thiện theo từng năm, tỷ lệ che phủ của rừng năm 2022 đạt 63% tăng 11% so với năm 2013.

Với phương châm lấy dân làm gốc, công tác tuyên truyền bảo vệ rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt quá trình hoạt động của lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái. Với nhiều hình thức và nội dung phong phú, công tác tuyên truyền đã thực sự góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân các địa phương trong tỉnh về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhận thức sâu sắc trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng là của cả hệ thống chính trị. Trong những năm qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng dân cư để mỗi người dân nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng, nguồn lợi to lớn lâu dài của rừng đối với chính đời sống của người dân và sự tồn tại phát triển của cả cộng đồng. Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các sở, các ban, ngành, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Yên Bái tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Xây dựng nhiều gương người tốt, việc tốt, các gương điển hình tiên tiến về bảo vệ, xây dựng và phát triển vốn rừng. Thông qua chuyên mục “Toàn dân bảo vệ rừng” trên báo, đài và xây dựng các bản tin, các cụm pa nô, áp phích tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng.

  Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo!

 Kính thưa: Các đồng chí đại biểu, khách quý!

Thưa: Các đồng chí và các bạn!

Cùng với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, công tác quản lý lâm sản luôn được Chi cục Kiểm lâm quan tâm. Sau khi xoá bỏ các Trạm kiểm tra, kiểm soát lâm sản cố định, Chi cục đã tổ chức, thực hiện luân chuyển số cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản xuống nắm địa bàn để bảo vệ rừng tại gốc. Củng cố Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR. Tổ chức nhiều đợt kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, mua bán, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ, chế biến lâm sản trái pháp luật. Trong 10 năm gần đây (2013-2023) lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý 1.861 vụ vi phạm về lĩnh vực lâm nghiệp (tịch thu 114.074 m3 gỗ các loại; tịch thu nhiều phương tiện ô tô, xe máy vận chuyển lâm sản trái pháp luật, thu nộp ngân sách 9.464.071.400 đồng). 

 Nhờ có sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, diện tích rừng hiện có trên địa bàn tỉnh Yên Bái được quản lý và bảo vệ tốt. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc mỗi năm được trang bị tốt hơn để đáp ứng với công tác quản lý bảo vệ rừng trong giai đoạn hiện nay. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, ở nơi nào cấp uỷ chính quyền địa phương quan tâm tới công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng thì ở đó tài nguyên rừng được giữ ổn định và ngày càng phát triển.Vì vậy, trong nhiều năm qua lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền các địa phương để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng.

Quá trình hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, hợp tác phát triển ngày càng được mở rộng. Đón bắt cơ hội đó, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã chủ động tiếp cận một số tổ chức quốc tế về lâm nghiệp và Quỹ Bảo tồn Việt Nam (VCF) để trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện các dự án về bảo tồn thiên nhiên, kinh nghiệm về quản lý bảo vệ rừng cộng đồng. Được sự quan tâm của tỉnh và sự phối hợp của Tổ chức  Bảo tồn loài, sinh cảnh quốc tế (FFI) hình thành Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải và Hội đồng bảo vệ rừng huyện Mù Cang Chải. Từ kinh nghiệm đó đã thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tiếp tục xúc tiến thành lập một số Khu Bảo tồn thiên nhiên gắn với khu di tích lịch sử và du lịch trong tỉnh.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Kiểm lâm rất tự hào về kết quả đã đạt được trong sự nghiệp quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phong trào thi đua trong suốt 50 năm qua của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận, đã có những tập thể và cá nhân vinh dự được Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Để giữ được rừng, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, đấu tranh với các đối tượng phá hoại rừng, chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng. Lực lượng Kiểm lâm đã được tăng cường về cơ sở với phương châm công chức Kiểm lâm bám dân, bám rừng, quản lý rừng tại gốc, chốt chặn ở các địa bàn trọng điểm. Việc ngăn chặn vấn nạn phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật gian khổ bao nhiêu, thì việc chống giặc lửa cũng khó khăn bấy nhiêu, lực lượng Kiểm lâm đã làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Ngoài việc tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các văn bản về phòng cháy, chữa cháy rừng. Chi cục Kiểm lâm đã lắp đặt phần mềm phát hiện sớm điểm cháy, thông báo điểm cháy trên website Kiểm lâm. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát những bản tin cảnh báo kịp thời để người dân và lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa, ngăn chặn. Rừng được phục hồi và phát triển, trong đó có một phần không nhỏ công sức của lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, những người lính giữ rừng với bước đi không mỏi trong suốt 50 năm qua cho sự nghiệp bảo vệ rừng, một nghề gian lao vất vả nhưng rất đỗi vinh quang.

Hiện nay, thực hiện chủ trương quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tận gốc. Các thôn, bản được cán bộ Kiểm lâm địa bàn giúp đỡ xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước bảo vệ rừng. Người cán bộ Kiểm lâm hôm nay không đơn thuần là lực lượng thừa hành pháp luật mà còn thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển rừng, hướng dẫn người dân địa phương phát triển kinh tế, làm giàu từ nghề rừng.

Nhìn lại 50 năm qua, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, vượt qua muôn vàn khó khăn và thử thách để giữ gìn màu xanh cho đất nước. Trước thực tế tài nguyên rừng ngày càng suy giảm, tình trạng phát phá, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng, khai thác, buôn bán lâm sản, động thực vật rừng trái pháp luật ngày càng tinh vi. Thời cơ và vận hội mới đòi hỏi lực lượng Kiểm lâm phải thực sự đổi mới về chất, từ tổ chức xây dựng lực lượng đến tư duy và phương pháp hoạt động. Tranh thủ tối đa sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn để lực lượng Kiểm lâm có thể hoàn thành được những nhiệm vụ nặng nề mà Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó, mãi mãi xứng đáng là người chiến sỹ tiên phong trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Để đạt được những thành tựu trên góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành, một trong những bài học kinh nghiệm trong suốt quá trình tổ chức thực hiện đó là:

- Một là, phải có sự vào cuộc, lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt và đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Hai là, các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức rõ về ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết tập trung nguồn lực cho công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế, đảm bảo đồng bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

- Ba là, thực hiện quản lý bảo vệ rừng gắn với phát triển rừng; phải có sự gắn kết chặt chẽ trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để hình thành liên kết theo chuỗi giá trị từ trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và tiêu thụ gỗ, sản phẩm chế biến từ gỗ.

- Bốn là, xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp theo đúng quy định, nhất là các vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự nhằm kịp thời răn đe, giáo dục, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

- Năm là, hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn kỹ thuật, tạo việc làm, quan tâm đến đời sống nhân dân miền núi, đảm bảo người dân ổn định về kinh tế và các chế độ an sinh xã hội, từ đó thúc đẩy người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng.

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái quyết tâm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý”.

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm; các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong tỉnh, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh bạn, Đài Phát thanh truyền hình, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bạn đã dành thời gian quý báu có mặt tại đây để chia sẻ niềm vui, động viên khích lệ cán bộ, công chức, người lao động Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái nhân ngày truyền thống kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển (21/5/1973-21/5/2023).

 

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập