• Loading...
 
Kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 3714 của Bộ Nông nghiệp và PTNT của Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 11/07/2016 3:51:18 SA
4088: view

Thời gian gần đây, mặc dù các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực ngăn ngừa nhưng tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, lưu thông lâm sản không có nguồn gốc hợp pháp của một số địa phương vẫn diễn ra nghiêm trọng. Bên cạnh những tấm gương hy sinh, không quản gian khổ hiểm nguy để bảo vệ rừng thì một bộ phận cán bộ, công chức có thẩm quyền tại địa phương, nhất là cán bộ Kiểm lâm chưa thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao, năng lực hạn chế, vi phạm quy trình công tác, thậm chí có biểu hiện lạm dụng quyền hạn, tiếp tay cho người có hành vi khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, nhũng nhiễu, tiêu cực làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng Kiểm lâm và gây bức xúc trong dư luận.

Trước tình trạng trên, ngày 15/12/2011, Bộ NN&PTNT ban hành Chỉ thị số 3714 về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm. Thực hiện Chỉ thị này, Chi cục Kiểm lâm Yên Bái đã xây dựng Kế hoạch hành động số 02/KH-CCKL ngày 08/02/2012 về tăng cường phẩm chất, năng lực của lực lượng Kiểm lâm. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác tổ chức xây dựng lực lượng nên Chi cục đã tổ chức thực hiện thường xuyên liên tục tại các đơn vị trong toàn lực lượng Kiểm lâm, đồng thời gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Mỗi cán bộ, công chức Kiểm lâm cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể của mình theo từng chủ đề để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh học tập  dưới sự chỉ đạo, giám sát trực tiếp của lãnh đạo đơn vị, các tổ chức và mọi công dân.

Chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện “Chương trình hành động số 03/CTHĐ-CCKL ngày 05/01/2015 về việc tiếp tục tăng cường chấn chỉnh hoạt động của Kiểm lâm năm 2015”; tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất các đơn vị trực thuộc về các nội dung theo Kế hoạch số 110/KH-CCKL ngày 26/3/2015 (gồm kiểm tra nhận thức; đánh giá phẩm chất, đánh giá trình độ năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; tổ chức xác minh kiểm tra làm rõ những phản ánh dư luận về tác phong lề lối, đạo đức công vụ, các hoạt động kiểm tra kiểm soát lâm sản... để xử lý, chấn chỉnh kịp thời). Thời gian kiểm tra thường xuyên một lần trên năm (cụ thể: năm 2012 kiểm tra vào tháng 10, năm 2013 kiểm tra vào tháng 9, năm 2015 kiểm tra vào tháng 4). Đến nay đã tiến hành kiểm tra được 8 Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố, đối với kiểm tra đột xuất được tiến hành 02 lần trên năm tuỳ từng thời gian cụ thể, phù hợp yêu cầu thực tế. Thông qua việc kiểm tra giám sát, Chi cục Kiểm lâm đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh một số cán bộ Kiểm lâm không hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Chi cục đã lập đường dây nóng số điện thoại của Lãnh đạo Chi cục và thường trực để tiếp nhận thông tin, thông báo công khai cho tất cả các ngành, địa phương, tổ chức biết bằng văn bản, qua website, qua cổng thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, qua hòm thư góp ý tại trụ sở các đơn vị trong lực lượng Kiểm lâm Yên Bái. Những thông tin quần chúng góp ý, Lãnh đạo Chi cục và các Hạt Kiểm lâm đã xử lý theo đúng quy trình, giữ bí mật tuyệt đối cho người cung cấp thông tin, khen thưởng kịp thời đối với thông tin có giá trị, giúp cho lực lượng nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng.

         * Kết quả kiểm tra, giám sát và tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng

        Các trường hợp vi phạm tác phong, ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị trong năm 2015 Chi cục Kiểm lâm đã xử lý kỷ luật và đề nghị xử lý kỷ luật như sau:

        - Đề nghị xử lý kỷ luật buộc thôi việc: 01 trường hợp

        - Hạ bậc lương: 02 trường hợp.

        - Khiển trách:  02 trường hợp.

        - Tạm đình chỉ công tác, chờ kết luận của cơ quan chức năng để tiến hành xử lý kỷ luật: 01 trường hợp.

- Đang thực hiện các quy trình xử lý kỷ luật: 02 trường hợp.

+ Một vụ người dân phản ánh hành vi cất giấu lâm sản trái phép, qua kiểm tra phát hiện tịch thu trên 4m3 gỗ tròn nhóm IV.

Tại Hội nghị sơ, tổng kết công tác quản lý và bảo vệ rừng được tổ chức hàng năm, Lãnh đạo Chi cục đều quán triệt đến lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Chi cục và Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố về nội dung Chỉ thị 3714, thông qua kế hoạch hành động và các giải pháp cụ thể để lãnh đạo các Hạt Kiểm lâm tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức Kiểm lâm biết và thực hiện ở đơn vị mình. Đồng thời, có báo cáo đánh giá kết quả đạt được, biểu dương thành tích người tốt việc tốt, đơn vị cá nhân điển hình, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu đơn vị, bộ phận; xử lý nghiêm những cá nhân đơn vị chưa thực hiện đầy đủ, có thiếu sót trong việc chấn chỉnh hoạt động Kiểm lâm.

Trên cơ sở các nội dung kế hoạch, chương trình hành động của Chi cục, 4 năm qua (từ năm 2012 - 2015)  có 100% công chức viên chức Kiểm lâm được học tập, quán triệt sâu sắc về các nội dung Chỉ thị, chương trình hành động, về nâng cao nhận thức năng lực chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức. 100% đơn vị đã giành thời gian để học tập, nghiên cứu, hệ thống lại các tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành và các quy định liên quan; hướng dẫn, cung cấp tài liệu để công chức Kiểm lâm tự học tập, nghiên cứu để nâng cao nhận thức về trình độ chính trị, trình độ chuyên môn, viết bản thu hoạch và ký cam kết thực hiện đúng các quy định pháp luật của Nhà nước và của ngành; có báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng một lần đúng các nội dung theo kế hoạch đã xây dựng.

Với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch, chương trình hành động, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 3714 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, cho thấy cán bộ, công chức trong toàn lực lượng đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; an ninh rừng từng bước được ổn định; không có tụ điểm, điểm nóng về khai thác, phá rừng, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt động vật rừng trái phép; các vụ vi phạm chống người thi hành công vụ được phối hợp điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật; các vụ vi phạm hành chính đều được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng hành vi, không có khiếu kiện trở lại; công tác quản lý vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ được quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng, sử dụng sai mục đích... Năm 2013, số vụ vi phạm giảm đến 50% so với năm 2010, 3 năm (từ 2011 – 2016) chỉ xảy ra một vài vụ cháy rừng lau lách với diện tích nhỏ. Độ che phủ của rừng từ năm 1999 là 37,6% đến nay là 62,2% góp phần vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng nói riêng và sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh Yên Bái nói chung.

Triển khai, thực hiện Chỉ thị 3714/CT-BNN-TCLN được Chi cục Kiểm lâm Yên Bái xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Vì vậy, Chi cục luôn coi công tác này là nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, liên tục để nắm bắt diễn biến tư tưởng và tâm lý chung của cán bộ, công chức của từng đơn vị trực thuộc qua đó có định hướng, giải pháp kịp thời nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nguyễn Thị Minh – Phòng Hành chính tổng hợp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập