• Loading...
 
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng
Ngày xuất bản: 17/05/2023 12:00:00 SA
2972: view

 Yên Bái có tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 689.268 ha; trong đó diện tích đất có rừng (bao gồm cả diện tích rừng trồng chưa thành rừng) tính đến hết năm 2022 là 463.811,3 ha;  độ che phủ rừng đạt 63%, đứng thứ 5 toàn quốc. Nên để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đang là một vấn đề đặt ra rất cấp thiết nhằm hạn chế được tình trạng vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp như: Khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, lấn chiếm đất rừng, tự ý chuyển đổi đất lâm nghiệp sang đất khác,… Vì vậy, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và đặc biệt là nâng cao được sự nhận thức của người dân.

Đồng chí Kiểu Tư Giang, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết: “Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ngoài áp dụng các chế tài xử lý vi phạm, thì công tác tuyên truyền vẫn là giải pháp nòng cốt mang tính bền vững. Do vậy, thời gian qua, đơn vị đã tăng cường công tác chỉ đạo các Hạt kiểm lâm, Trạm kiểm lâm phụ trách từng địa bàn bám cơ sở, nắm bắt thông tin, thường xuyên kiểm tra và tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp, các quy định liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp tại địa bàn được phân công phụ trách. Bên cạnh đó, Chi cục kiểm lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tăng cường phối hợp với các địa phương có rừng tích cực tuyên truyền ký cam kết nâng cao ý thức bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đến từng thôn, bản, hộ dân”.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các Nghị định, Thông tư trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố đã ban hành Quyết định về việc phân công nhiệm vụ, xây dựng chương trình công tác năm và hằng tháng trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng cán bộ, công chức của đơn vị về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, dõi diễn biến tài nguyên rừng, theo dõi sâu bệnh hại rừng, tuyên truyền và phòng cháy chữa cháy rừng. Hàng năm, Chi cục rà soát có kế hoạch luân chuyển cán bộ kiểm lâm địa bàn cho phù hợp với thực tế và yêu cầu của công việc.

Công tác tuyên truyền đến với người dân được lực lượng Kiểm lâm thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tham gia vào thành phần của tổ tuyên truyền pháp luật của thành phố, xã, phường. Lồng ghép nội dung tuyên tuyền; gắn tuyên truyền với các buổi họp của xã, phường, thôn bản; phối hợp tuyên truyền trên các hệ thống loa truyền thanh của xã, phường; in ấn panô, áp phích, tờ rơi và xây dựng các bảng biển tuyên truyền nơi công cộng,…Vì vậy, đã thu hút được đông đảo người dân tham gia, chất lượng các buổi tuyên truyền được cải thiện, nội dung tuyên truyền được rút gọn, làm mới sao cho phù hợp với từng địa phương.

Bên cạnh đó, Chi cục kiểm lâm cũng thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ Kiểm lâm địa bàn nhằm nâng cao năng lực, trình độ để tham mưu tốt cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phát triển, cùng với sự nỗ lực của các hạt Kiểm lâm, các đơn vị liên quan và cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến xã, phường, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh quản lý được bảo đảm và đã có chuyển biến tích cực. Các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp được phát hiện và ngăn chặn kịp thời; công tác phòng, chống cháy rừng được bảo đảm; công tác giao khoán bảo vệ rừng cho người dân và cộng đồng dân cư thôn, bản đã góp phần xã hội hóa nghề rừng, tạo công ăn việc làm, gắn quyền lợi, trách nhiệm của người dân và cộng đồng dân cư thôn, bản với công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tính đến 4 tháng đầu năm 2023, Diện tích trồng rừng trên địa bàn tỉnh là 12.399 ha/15.500 ha kế hoạch; đạt 80,0%. Trong đó:Trồng rừng tập trung: 8.666,2 ha. Trồng cây phân tán 3.732,8 nghìn cây, quy diện tích 3.732,8 ha. Diện tích rừng trong độ tuổi chăm sóc được các chủ rừng quan tâm chăm sóc và bảo vệ tốt với tổng diện tích 44,9 nghìn ha rừng trồng các loại. Đến hết tháng 4/2023, đơn vị đã xử lý và tham mưu xử lý 36 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp thu được: 328,1 triệu đồng.

Đồng chí Kiều Tư Giang, Chi cục trưởng Chi cục cho biết thêm: “Để nâng cao công tác công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng đạt hiệu quả, thời gian tới, Hạt Kiểm lâm các huyện thành phố tiếp tục tham mưu cho HĐND, UBND các huyện thị xã thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường thường xuyên triển khai các nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. đặc biệt là quản lý chặt chẽ rừng tự nhiên hiện có, các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đẩm bảo đúng theo qui định. Vận động tuyên truyền công chức viên chức, người lao động, nhân dân (chủ rừng) tiếp tục hưởng ứng trồng 1 tỷ cây xanh trên địa bàn năm 2023. Chủ động kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác rừng trái phép và các hành vi mua, bán, vận chuyển, kinh doanh, cất giữ lâm sản trái pháp luật; xử lý nghiêm các vi phạm. Duy trì trực 24/24 để tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin về QLBVR&PCCCR theo đúng quy định. Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến lâm sản, giống cây trồng lâm nghiệp; khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân phát triển rừng, trồng cây bản địa, cây gỗ lớn”.

Bằng những việc làm cụ thể, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức Lực lượng Kiểm lâm Yên Bái đã, đang và sẽ nỗ lực học tập và làm theo lời Bác, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCR. Nhằm chào mừng kỷ niệm 50 ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm 21/5/2073 -21/5/2023. Không để xảy ra “điểm nóng” về tàn phá rừng, cháy rừng; khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đóng góp tích cực giữ gìn Yên Bái xanh, hài hoà, bản sắc hạnh phúc vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thanh Mai - Chi cục Kiểm lâm Yên Bái

 

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập