• Loading...
 
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC VÀ KÝ CAM KẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN TRẬT TỰ NĂM 2017
Ngày xuất bản: 13/12/2017 9:44:00 SA
4891: view

           Sáng 19 tháng 01 năm 2017, Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016. Đây là hội nghị quan trọng đối với lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR; xây dựng cơ quan an toàn, nội bộ đoàn kết. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban giám đốc và lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Chi cục, các phòng nghiệp vụ, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, lãnh đạo 9 Hạt kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố. Tại hội nghị đồng chí Phó Chi cục trưởng Nguyễn Đức Thiện đã báo cáo những kết quả đã đạt được trong phong trào bảo vệ ANTQ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

           Năm 2016, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã thực hiện công tác tuyên truyền  các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Yên Bái về an ninh chính trị nội bộ như Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2013của Ban chấp hành Trung ương, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Thông tư 23/2012 –TT-BCA ngày 23/12/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về “An ninh trật tự”...

          Triển khai thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh mở lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ bí mật nhà nước cho 100% cán bộ công chức kiểm lâm thuộc Văn phòng Chi cục.

          100% công chức kiểm lâm thực hiện tốt các nội quy, quy chế, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống bài trừ các tệ nạn xã hội như nghiện hút, mại dâm, cơ bạc... tài sản của đơn vị luôn được quản lý và bảo vệ tốt.

         Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đó là Công tác tuyên truyền vận động cán bộ công chức kiểm lâm chưa thường xuyên liên tục, chưa nhận thức rõ vai trò cá nhân với phong trào tại cơ quan đơn vị. Sự phối với giữa các đơn vị với chính quyền địa phương chưa đồng bộ và thường xuyên. Chưa thành lập Ban chỉ đạo và Nghị quyết của Chi bộ về công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

          Hội nghị cũng được Nghe phát biểu của đồng chí Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Đồng chí đã đánh giá tốt những kết quả mà cơ quan Chi cục kiểm lâm đã đạt được trong phong trào bảo vệ ANTQ năm 2016, đồng thời phát biểu chỉ đạo nhấn mạnh một số nội dung kế hoạch triển khai nhiệm vụ bảo vệ ANTQ năm 2017 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

          Một là làm tốt công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ, xây dựng được sự đoàn kết nhất trí trong toàn lực lượng.

          Hai là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về xây dựng chỉnh đốn đảng, chống lại sự suy thoái về tư tưởng “ Tự chuyển hóa”, “ Tự diễn biến”

          Ba là cần tăng cường quản lý chặt chẽ vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ trong toàn ngành, thường xuyên kiếm tra, giám sát việc quản lý vũ khí quân dụng và công cụ hõ trợ theo đúng quy định của Nhà nước.

 

          Hưởng hứng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Chi cục kiểm lâm, Lãnh đạo công an tỉnh và các phòng ban nghiệp vụ đã tổ chức ký cam kết giữa lãnh đạo Chi cục kiểm lâm với các phòng chức năng nghiệp vụ, đội kiểm lâm cơ động PCCCR, cùng các Hạt kiểm lâm huyện, thị xã, thành phố về “ Cam kết đảm bảo an ninh trật tự trong đơn vị”

           Trước những diễn biến của tình hình thế giới, trong nước và của tỉnh, khắc phục những khó khăn và tận dụng triệt để các điều kiện thuận lợi, Chi cục kiểm lâm Yên Bái quyết tâm hoàn tốt các nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc mà đơn vị đã đề ra trong năm 2017./.

                                                          

                                                            Th.s Nguyễn Tiến Thành

                                                 Trưởng phòng sử dụng và phát triển rừng

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập