• Loading...
 
Hội nghị tổng kết công tác kiểm kê rừng tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 14/07/2016 6:45:38 SA
Ngày xuất bản: 0

Ngày 8/7/2017 Ban chỉ đạo Kiểm kê rừng tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Kiểm kê rừng tỉnh Yên Bái

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Trưởng ban chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh Yên Bái, Đồng chí Nguyễn Phúc Cường – Phó trưởng ban chỉ đạo kiểm kê rừng cùng các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp tỉnh, Ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp huyện cùng các chủ rừng nhóm II đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Mở đầu Hội nghị đồng chí Nguyễn Phúc Cường – Phó trưởng ban chỉ đạo Kiểm kê rừng cấp tỉnh đã trình bày báo cáo thực hiện kết quả kiểm kê rừng tỉnh Yên Bái.

Thực hiện Quyết định số 594/QĐ-TTg, với sự tham mưu của Chi cục Kiểm lâm Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh Yên Bái và xây dựng “Phương án điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2015” với các mục tiêu: Thống kê được diện tích rừng, trữ lượng rừng, diện tích đất chưa có rừng theo trạng thái rứng, nguồn gốc rừng và mục đích sử dụng của từng chủ rừng, từng đơn vị hành chính và đơn vị quản lý rừng trên địa bàn tỉnh; Kiểm kê được diện tích và trữ lượng rừng của từng chủ rừng; từng trạng thái rừng và đất chưa có rừng, từng mục đích sử dụng rừng, từng đơn vị quản lý và đơn vị hành chính; Hoàn thiện được dữ liệu kiểm kê rừng gồm cả bản đồ và số liệu, cả dạng số và dạng bản giấy theo tiêu chí và tiêu chuẩn thống nhấp đáp ứng yêu cầu quản lý dữ liệu bằng phần mềm: “Quản lý cơ sơ dữ liệu điều tra kiểm kê rừng”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các Ban ngành khắc phục những khó khăn tồn tại như: Diện tích thực hiện việc điều tra, kiểm kê trải rộng nhiều xã, địa hinh khó khăn phức tạp; diện tích rừng có sự chồng chéo giữa các chủ quản lý “Phương án điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Yên Bái” đã hoàn thành đúng tiến độ dự án, đạt kết quả cao. Một số kết quả nổi bật của công tác điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Yên Bái như sau:

1. Đối với công tác điều tra rừng do Bộ Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ cho Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam triển khai thực hiện từ tháng 12/2014 và hoàn thành bàn giao kết quả cho tỉnh Yên Bái để triển khai công tác kiểm kê rừng

2. Đối với công tác kiểm kê rừng

Công tác chỉ đạo: Công tác kiểm kê rừng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp các ngành quan tâm và có những chỉ đạo sát sao. Trong công tác chỉ đạo điều hành Ban chỉ đạo Kiểm kê rừng cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch theo từng tháng, chỉ đạo các địa phương, các ngành bám sát nội dung bố trí thời gian nhân lực triển khai thực hiện dự án có hiệu quả cao; Ban chỉ đạo cũng đã thành lập 03 tổ công tác của tỉnh trực tiếp xuống các địa phương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tăng cường thực hiện công tác kiểm kê rừng trên địa bàn và cùng với chính quyền địa phương giải quyết các  khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm kê rừng.

 Các công tác tuyên truyền, tập huấn: Ban chỉ đạo Kiểm kê rừng cấp tỉnh đã tổ chức được 02 lớp tập huấn nghiệm vụ Kiểm kê rừng cho Ban chỉ đạo và tổ giúp việc kiểm kê rừng cấp huyện và các chủ rừng nhóm II trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp huyện của các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức được 14 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm kê rừng cho các thành viên tổ giúp việc cấp huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ kiểm kê rừng cấp thôn bản. Ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp huyện của các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến người dân về mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của đợt điều tra, kiểm kê rừng nên khi triển khai thực hiện đến từng chủ rừng nhóm I đã nhận được sự ủng hộ và đồng thuận của người dân.

Sau hai năm thực hiện phương án điều tra, kiểm kê rừng cho kết quả: Tổng diện tích đất lâm nghiệp tỉnh Yên Bái là: 523.275,2 ha chiếm 75,9% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh (Trong đó: Diện tích đất trong quy hoạch cho lâm nghiệp: 479.626,1 ha;Diện tích đất ngoài quy hoạch là: 43.649,1ha). Độ che phủ rừng của tỉnh đạt 62,2%.

Về diện tích các loại đất, loại rừng trong quy hoạch đất lâm nghiệp: Rừng phòng hộ: 152.794,5 ha (Bao gồm: Rừng tự nhiên: 110.189,4 ha, rừng trồng: 23.968,7 ha; đất chưa có rừng: 18.636,4 ha); Rừng đặc dụng: 36.147,3 ha (Bao gồm: Rừng tự nhiên: 32.687,0 ha, rừng trồng: 2.788,6 ha; đất chưa có rừng: 671,7 ha); Rừng sản xuất: 290.684,3 ha (Bao gồm: Rừng tự nhiên: 92.017,7 ha, rừng trồng: 125.924,6 ha; đất chưa có rừng: 72.742,1 ha);

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp tỉnh, Ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp huyện đẫ cùng nhau thảo luận kết quả công tác điều tra kiểm kê rừng; đồng thời cùng nhau đưa ra các ý kiến bàn bạc sử dụng kết quả kiểm kê rừng sao cho hiệu quả nhất; đúng với mục tiêu của phương án đã đề ra.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Hoàng Xuân Nguyên có một số ý kiến chỉ đạo: Đồng chí Hoàng Xuân dương nỗ lực và các kết quả mà Ban chỉ đạo kiểm kê rừng các cấp đã đạt được; đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh kết quả kiểm kê rừng là tiền đề để Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng hàng năm và đây cũng sẽ là một trong những cơ sở quan trọng thực hiện quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến từng cấp xã, phường./.

Một số hình ảnh hội nghị

 

 

Nguyễn Thị Kim Phượng - Chi cục kiểm lâm Yên Bái

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập