• Loading...
 
Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2018 - 2019, phương hướng nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh 2019 - 2020 tại huyện Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 21/11/2019 9:39:00 SA
Ngày xuất bản: 0

          Sáng ngày 06/11/2019. Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 tổ chức tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ mùa khô hanh năm 2019 - 2020.

          Tời dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Trọng Khang - Thường trực Huyện Ủy - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải; Đồng chí Nguyễn Đức Thiện, Phó chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái và các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020, Tổ trưởng tổ công tác phụ trách xã, chủ tịch, Bí thư UBND các xã, Ban chỉ huy quân sự, Công an huyện, Hạt kiểm lâm huyện và một số chủ rừng.

 

 

         Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện – Phó Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của huyện: Dương Anh Tuấn báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hành năm 2018 -2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 - 2020.

  Hiện nay, huyện Mù Cang Chải có tổng diện tích rừng 80.328,86 ha, trong đó, rừng tự nhiên 60.088,33 ha, rừng trồng 20.240,53 ha. Tỷ lệ che phủ rừng huyện đạt 67,07%. Ngay từ đầu mùa khô, UBND huyện đã kiện toàn và thành lập Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của huyện; thành lập các tổ, đội quần chúng BVR&PCCCR tại các thôn. Mùa khô  hanh năm 2018 -2019, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đã được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng và chủ rừng thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Ban chỉ huy của huyện đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân thông qua nhiều hình thức như: Mở các buổi họp tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng, về tầm quan trọng của rừng và tác hại của cháy rừng, hướng dẫn quy trình đốt nương làm rẫy, vận động cộng đồng dân cư sống ven rừng tích cực tham gia bảo vệ rừng. Tổ chức cho người dân các thôn, bản, tổ dân phố học tập các tài liệu, quy định về bảo vệ rừng và PC,CCR, triển khai ký cam kết bảo vệ và PC,CCR đến từng hộ gia đình tại 98 thôn, bản, tổ dân phố trên toàn huyện với 11.483 lượt hộ, đạt 100%.

Qua đó, Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn huy động nhân dân tu sửa 171,17 km đường băng cản lửa phân chia ranh giới giữa các bản, giữa các loại rừng, tu sửa hệ thống đường ranh cản lửa trong rừng giao khoán bảo vệ. Tu sửa, làm mới hệ thống, bảng biểu phục công tác quản lý bảo vệ rừng với 31 bảng nội quy, cấp dự báo, làm mới 400 biển cấm săn bắt, phá rừng, sử dụng lửa trái quy định, 20 bảng tuyên truyền môi trường rừng sắt tại các cửa rừng. Xây dựng 02 chòi canh lửa (tại xã Cao Phạ và Dế Xu Phình). Trang bị 18 loa phóng thanh cầm tay, 48 bình phun nước, 8 ống nhòm, 68 can đựng nước, 3 kẻng báo động, 136 dao phát.

Duy trì, tu sửa 95 chòi canh và lán tạm canh lửa trên địa bàn các xã, thị trấn, lợi dụng địa hình tại các điểm cao để chủ động phát hiện lửa rừng trong mùa khô hanh.  Bên cạnh đó, Ban chỉ huy các cấp đã xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng với phương châm 4 tại chỗ, thường xuyên phối hợp với Hạt kiểm lâm tổ chức các đợt tuần tra, truy quét tại các điểm nóng, theo dõi kịp thời cấp dự báo cháy rừng, các điểm cháy, tổ chức trực 24h/24h trong những tháng cao điểm mùa khô. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt chú trọng việc xây dựng “Quỹ bảo vệ rừng cấp thôn, bản” trên nguyên tắc nhân dân đồng thuận tự nguyện đóng góp kinh phí và tự quyết định việc sử dụng quỹ thông qua Quy ước thôn bản. Kết quả trong năm 2018-2019 trên địa bàn toàn huyện đã gây dựng quỹ thôn bản được 197.193.000 đồng với mục đích chính là trả công cho người dân tham gia tuần tra, kiểm tra rừng, chủ động trong công tác PC,CCR. Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp xã ngày 15/03/2019 tại xã Dế Xu Phình, kết quả đạt loại khá. Trong 9 tháng đầu năm 2019 lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 05 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.Tịch thu 0,587 m3 gỗ Pơmu nhóm IIa . Phạt hành chính thu nộp ngân sách: 3.000.000 đồng; Lâm sản thanh lý 3,908 m3 gỗ các loại. Nộp ngân sách 46.900.000 đồng, đặc biệt trong vụ khô hanh năm 2018-2019 lực lượng Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xử lý 51 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Thu nộp ngân sách xã 84.600.000 đồng. Nhờ làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2018-2019 không có vụ cháy rừng nào xảy ra trên địa bàn huyện.

          Bước vào mùa khô hanh năm 2019 - 2020, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tình trạng khô hanh, hạn hán tiếp tục kéo dài, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của huyện yêu cầu các ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng phối hợp cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nhằm vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng và PCCCR trong mùa khô. Đối với Hạt kiểm lâm chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu giúp Ban chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng đúng phương án, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện PCCCR của các chủ rừng. Đối với các đơn vị chủ rừng tiến hành rà soát, tu sửa, làm mới lại hệ thống công trình Phòng cháy chữa cháy, thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm “ 4 tại chỗ”, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, dụng cụ, nhân lực ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Thường vụ huyện ủy – PCT UBND huyện: Lê Trọng Khang phát biểu chỉ đạo

Thường vụ huyện ủy – PCT UBND huyện: Lê Trọng Khang biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân đã tích cực thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong năm 2018-2019 đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới:Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên hệ thống truyền thanh cơ sở ; Bổ sung phương án, kế hoạch PC,CCR sát với thực tế địa bàn xã để khi có tình huống xảy ra cháy rừng kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu chữa. Thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ”.  Quản lý các bảng tin tuyên truyền, biển báo cấm lửa, phát động toàn dân chuẩn bị dụng cụ thô sơ. Tiếp tục tu sửa đường băng trắng cản lửa tại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Kiểm lâm địa bàn, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, Chủ rừng thường xuyên nắm bắt thông tin, giám sát, kiểm tra các hộ làm nương gần rừng, lập biên bản, buộc ký cam kết thực hiện các quy trình PC,CCR. Rà soát, thông kê diện tích nương rẫy gần rừng, có nguy cơ xảy ra cháy lan cao, tổ chức cưỡng chế đốt hoặc đốt có kiểm soát theo quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng trong việc tuần tra bảo vệ rừng; đẩy mạnh việc rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho nhân dân; đầu tư thêm trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác chữa cháy; tăng cường công tác quản lý giống cây lâm nghiệp.

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập