• Loading...
 
Kiểm lâm Yên Bái đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2016
Ngày xuất bản: 21/03/2017 3:53:00 CH
Ngày xuất bản: 0

Nhìn lại chặng đường hơn 43 năm xây dựng, lực lượng Kiểm lâm Yên Bái đã nhận được sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, trực tiếp là Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các ngành có liên quan; sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân nên đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và phát triển về mọi mặt; đã tranh thủ thuận lợi vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách để cùng với các cấp, các ngành và nhân dân bảo vệ rừng, giữ gìn màu xanh cho quê hương, đất nước. An ninh rừng cơ bản được giữ ổn định với tính bền vững, năm sau cao hơn năm trước. Nhiều địa phương trọng điểm an ninh rừng, các khu vực còn giầu tài nguyên rừng đã được lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác BV&PTR, về cơ bản không còn các điểm nóng về khai thác, phá rừng, sử dụng, kinh doanh vận chuyển lâm sản trái phép.

Phát huy những kết quả đạt được, ngay từ đầu năm 2016, lực lượng Kiểm lâm Yên Bái đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh công tác BV&PTR; phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, các lực lượng chức năng tăng cường các giải pháp BV&PTR, PCCCR để tiếp tục giữ vững và nâng cao tính ổn định bền vững an ninh rừng, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật QLBVR, PCCCR, trọng tâm là thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01 KHLT/BDV-BTG-VPTU-MTTQ-ĐTN-CCKL ngày 15/10/2013 giữa Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy, MTTQ, Tỉnh ĐTN với Chi cục Kiểm lâm, gắn với việc thực hiện Đề án “Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, đề nghị của nhân dân về công tác Kiểm lâm” ban hành kèm theo Quyết định số 500/QĐ-CCKL ngày 26/9/2013 của Chi cục Kiểm lâm và công tác tập huấn, huấn luyện nâng cao kỹ năng tuyên truyền, thực thi công vụ của Kiểm lâm địa bàn.

Triển khai thực hiện hiệu quả Dự án “Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020”; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ thị tăng cường thực hiện công tác BVR, PCCCR năm 2016 và các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố, các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp cấp bách để BV&PTR; tham mưu cho BCĐ về Kế hoạch BV&PTR tỉnh ban hành kế hoạch công tác BVR, PCCCR năm 2016; kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng năm 2016; phương án tác chiến chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ tỉnh  Yên Bái ; tham mưu chỉ đạo kiện toàn các BCĐ về Kế hoạch BV&PTR từ tỉnh đến cơ sở và các chủ rừng nhà nước; tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn lửa trong sản xuất nông, lâm nghiệp; xử lý biện pháp làm giảm vật liệu cháy toàn diện và xây dựng hệ thống đường băng cản lửa trên diện tích rừng trồng, nhất là khu rừng Thông; hướng dẫn xử lý thực bì đúng cách trong canh tác nương rẫy để kiểm soát nguồn lửa không để cháy lan; chỉ đạo tổ chức lực lượng thường trực và cảnh báo nguy cơ cháy rừng 24/24 giờ trong ngày từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập chữa cháy rừng, rà soát lực lượng, phương tiện, hậu cần sẵn sàng huy động chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ địa bàn huyện, xã. Chú trọng các khu vực có nguy cơ cháy cao như: Vùng đồng bào Mông, Dao khu vực khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Cang Chải tại huyện Mù Cnag Chải, Văn Yên; vùng sản xuất nương rẫy ở các huyện miền núi; vùng cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt để trồng rừng sản xuất có năng suất cao; vùng chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; thực hiện phương châm phòng cháy là chính, chữa cháy phải khẩn trương, kịp thời và hiệu quả; chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tham mưu cho UBND các huyện tiến hành rà soát xác định vùng trọng điểm cháy, các nguy cơ, nguyên nhân gây cháy rừng ở từng xã và chủ rừng; lập phương án, kế hoạch PCCCR năm 2016 - 2017, huy động lực lượng đủ mạnh; đầu tư kinh phí đảm bảo để triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch BV&PTR, PCCCR đã xây dựng.

 Tập trung chỉ đạo hiệu quả công tác BV&PTR tại gốc, không để vụ việc phát sinh thành điểm nóng, tụ điểm về khai thác, phá rừng trái phép; thực hiện hiệu quả phương án giữ vững ổn định an ninh rừng, quản lý chặt chẽ nguồn lâm sản từ rừng tự nhiên được khai thác, sử dụng, kinh doanh chế biến, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn từng huyện, từng xã và chủ rừng nhà nước; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, nhất là ở các khu rừng còn giầu tài nguyên, khu vực giáp ranh các huyện và với các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Phú Thọ; chỉ đạo chặt chẽ việc quản lý cưa xăng tập trung để ngăn chặn việc sử dụng cưa xăng khai thác gỗ trái phép; vận động, thu hồi và giao nộp hết số lượng súng săn hiện đang tàng trữ trong dân; tổ chức quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, các nhà hàng, quán ăn đảm bảo chấp hành tốt quy định của pháp luật về quản lý lâm sản, động vật hoang dã.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình quản lý gỗ làm nhà của người dân miền núi, với mục tiêu vừa tạo mọi điều kiện cho nhân dân có gỗ hợp pháp để làm nhà, đồng thời không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc khai thác gỗ làm nhà để đưa vào thương mại trái phép. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quản lý thị trường làm tốt công tác chống buôn lậu lâm sản trên địa bàn; xử lý nghiêm các vụ chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật; cương quyết khởi tố đối tượng và đưa ra xét xử các vụ khai thác, phá rừng, gây cháy rừng nghiêm trong để răn đe, giáo dục chung. Tăng cường lực lượng tổ chức kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu lâm sản trên các tuyến tỉnh lộ nhằm hỗ trợ cho công tác QLBVR tận gốc và tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh. 

 Làm tốt công tác QLBVR đặc dụng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo tồn thiên nhiên; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề tài, dự án đã được phê duyệt; xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, đề tài, dự án mới, chú trọng phát hiện các loài động, thực vật, quý hiếm và đẩy mạnh hoạt động phát triển du lịch sinh thái.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và đổi mới phương pháp công tác; thực hiện nghiêm túc chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ, các quy định của Nhà nước về thu chi ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ. Kịp thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm để có biện pháp chấn chỉnh, đồng thời xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên thái hóa, biến chất, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CC, VC, LĐHĐ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với việc xây dựng lực lượng Kiểm lâm ngày càng trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại.

Với các nhiệm vụ và giải pháp được triển khai đồng bộ, cụ thể, thiết thực trong công tác BV&PTR năm 2016 nêu trên. Lực lượng Kiểm lâm Yên Bái rất mong các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; các ngành có liên quan, các chủ rừng và nhân dân trong tỉnh quan tâm, lãnh đạo, giúp đỡ lực lượng Kiểm lâm Yên Bái  tạo sức mạnh tổng hợp giữ vững ổn định an ninh rừng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ QLBVR, PTR và PCCCR đã đề ra./. 

Đặng Thị Thanh Mai  – Chi cục Kiểm lâm

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập