• Loading...
 
Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên Vương Thuỳ Linh
Ngày xuất bản: 28/10/2022 12:00:00 SA
909: view

            Trải qua thời hạn một năm dự bị, phấn đấu, rèn luyện với sự giúp đỡ của Chi bộ cơ quan, các đồng chí đảng viên mới đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tư tưởng lập trường vững vàng, xứng đáng được chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Đồng chí Kiều Tư Giang - Bí thư chi bộ trao quyết định và thẻ đảng viên

cho đồng chí Vương Thuỳ Linh

 

        

          Tại buổi lễ, thay mặt cấp ủy, Chi bộ, Bí thư chi bộ lần lượt công bố quyết định và trao thẻ đảng viên cho Vương Thuỳ Linh đảng viên dự bị được kết nạp trong năm 2021, chúc mừng Đồng chí Vường Thuỳ Linh đã chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng, quán triệt các đảng viên tiếp tục rèn luyện đạo đức Cách mạng, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tốt vai trò của một đảng viên trong tổ chức, đồng thời đề nghị các đảng viên phải sử dụng thẻ Đảng đúng quy định.

          Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng và phát triển Đảng của Chi bộ, nhằm bổ sung cho Chi bộ đội ngũ đảng viên trẻ, năng động, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

                                       Trần Nguyên Dũng - Chi cục Kiểm lâm Yên Bái

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập