• Loading...
 
Hội nghị công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh 2015 – 2016 tại xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải.
Ngày xuất bản: 29/06/2016 2:54:57 CH

Xã Chế Tạo là một xã vùng xâu, vùng xa của huyện Mù Cang Chải là một trong xã thuộc khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Cang Chải, 100% là đồi núi đất lâm nghiệp đặc biệt trong đó có khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Cang Chải: gồm rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, rừng khoanh nuôi tái sinh, rừng trồng, đồng cỏ. Địa bàn rộng, địa hình đồi núi cao nhiều khe sâu vách đứng, giao thông đi lại khó khăn. Hàng năm chịu ảnh hưởng lớn khí hậu khắc nghiệt, cường độ nóng cao về mùa khô hanh: Nhiệt độ vào các tháng cao điểm trong mùa hanh khô từ 300C đến 330C, độ ẩm xuống từ 30% đến 35%, kèm theo gió lào kéo dài từ tháng 10 năm trước đến hết tháng 4 năm sau tạo nên mức khô hanh lớn đối với các thảm thực vật trên toàn diện tích đất rừng trong xã, nguy cơ cháy rừng ở mức độ cao.

 Xã Chế Tạo với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều, sự nhận thức về pháp luật còn hạn chế, tập quán canh tác còn lạc hậu,  tập tục phát rừng làm nương rẫy còn diễn ra, người dân sống chủ yếu vẫn dựa vào rừng và tài nguyên rừng nên phá rừng và cháy rừng vẫn là một trong những vấn đề cấp bách.

Xã Chế Tạo có tổng diện tích rừng tự nhiên là: 23,538.30 ha. Trong đó:

Đất có rừng là: 19.305,08 ha.Rừng tự nhiên: 18.539,84 ha. Rừng trồng:  765,24 ha. Đất chưa có rừng quy hoạch lâm nghiệp: 1.634,36 ha. Đất khác: 2.598,86,  là một xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nằm ở phía Tây Bắc của huyện Mù Cang Chải, cách trung tâm thị trấn huyện 35 km.

Phía Đông giáp với xã Nạm Khắt;Phía Tây giáp với huyện Than Uyên - Tỉnh Lai Châu.Phía Nam giáp với huyện Mường La - Tỉnh Sơn La.Phía Bắc giáp với xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải.

Xã Chế Tạo có tổng số hộ là 363 hộ 2.321 nhân khẩu địa hình chia cắt mạnh, hiểm trở độ dốc cao. Vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến công tác PCCCR. Diện tích rừng giáp ranh nhiều Xã, Huyện bạn nên nguy cơ xảy ra cháy lan từ địa bàn khác sang là rất cao và rất khó phát hiện. Cộng với độ dốc cao, hiểm trở vì vậy gây ảnh hưởng rất lớn trong việc tiếp cận và khống chể lửa rừng.

Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng. Đặc biệt là Luật bảo vệ và phát triển rừng, đây là một căn cứ pháp lý quan trọng, có tác dụng rất lớn để các cấp, các ngành triển khai tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng và PCCCR. Cùng với các văn bản pháp luật khác như: Luật phòng cháy chữa cháy. 

 Đặc biệt sự giúp đỡ của Ban chỉ đạo PCCCR huyện, trực tiếp là Hat kiểm huện Mù Cang Chải, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân; Uỷ ban nhân dân xã đồng thời có sự phối kết hợp của các Ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn bản, và nhận thức của nhân dân về vai trò trách nhiệm trong công tác PCCCR được nâng lên, coi rừng là tài sản của chính mình gắn nhiệm vụ với quyền lợi thiết thực từ rừng.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng ở một số thôn bản và các chủ rừng chưa thực hiện tốt trách nhiệm, đôi khi chưa làm tốt công tác quản lý, nên còn xảy ra phá rừng trái phép làm nương rẫy.

Dụng cụ và phương tiện PCCCR còn thiếu và thô sơ cho nên khi xảy ra cháy rừng không đáp ứng được trong việc cứu chữa một cách hữu hiệu. Kinh phí cho công tác PCCCR còn hạn chế, việc động viên khen thưởng chưa kịp thời nên chưa động viên được phong trào PCCCR một cách mạnh mẽ.

  Xác định công tác PCCCR là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, ngay vào đầu mùa khô hanh BCH-PCCCR của xã đã được kiện toàn gồm 30 thành viên, trong đó Đ/c Sùng A Chống Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, Đ/c  Sùng A Súa Chỉ huy trưởng quân sự xã làm phó ban chỉ đạo, Đ/c Giàng A Thênh phó chủ tịch UBND phó ban chỉ đạo, Đ/c Sùng A Rùa Kiểm lâm phó ban thường trực. Trưởng phó các ban ngành, trưởng bản thành viên phân công cho mỗi thành viên phụ trách 01 bản theo sự phân công của trưởng ban.

Ban chỉ huy PCCCR đã lập kế hoạch, lịch trực và phân công nhiệm vụ cho các thành viên xuống bản cùng với trưởng bản, bí thư chi bộ các đ/c tiểu đội dân quân  chỉ đạo công tác PCCCR nhất là ở các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng.

 Xây dựng phương án PCCCR, củng cố và kiện toàn 7 tổ đội xung kích các bản do đồng chí trưởng bản làm tổ trưởng tổ đội xung kích tuần tra PCCCR để chủ động bảo vệ tốt diện tích các loại rừng và phát hiện lửa rừng. Tại các vùng trọng điểm như khu vực Phình hồ, Kẻ Cả giáp ranh với Hua Đán. Trong thời gian cao điểm tổ chức trực, tuần tra 24/24 giờ để phát hiện kịp thời các vụ cháy và có biện pháp xử lý nhanh chóng với phương châm “Bốn tại chỗ”.

- Chỉ đạo nhân dân phát đường băng cảm lửa ở tất cả các thôn bản được 10 km, họp thôn bản và tổ chức ký cam kết tới từng hộ gia đình không để xẩy ra cháy rừng trong mùa hanh đạt 100% số hộ đồng ý ký cam kết trong toàn xã.

- Thực hiện chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tới các hộ gia đình trong toàn xã.

 Trong năm 2016 đã xảy ra cháy rừng 02 vụ trên địa bàn thiệt hại 10 ha rừng tự nhiên thuộc khu vực bản kể cả.

- Công tác tuyên truyền tuy đã cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và diễn biến phức tạp của tình hình trong công tác PCCCR. Tình trạng nương rẫy tuy cũng có giảm, nhưng một số người dân vấn cố tình phát nương vào trong phạm vi khoanh nuôi bảo vệ, được ban chỉ huy PCCCR ngăn chặn nhiều lần.

- Do diễn biến thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, địa hình rộng, dân cư không tập trung thưa thớt, trình độ dân trí và ý thức chưa cao.

- Thành viên Ban chỉ huy PCCCR xã làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, là cán bộ chủ chốt ở các ngành công việc nhiều do vậy thời gian xuống các bản còn còn hạn chế.

- Các tổ đội xung kích PCCCR các bản chưa gắn liền với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Thực hiện phương châm “ Bốn tại chỗ ” chưa thực sự có hiệu quả:

Phương hướng nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2016-2017.  Tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng các quy định của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chũa cháy rừng đến tận các thôn, bản trên toàn địa bàn của xã.

Ban chỉ huy PCCCR xã, cấp uỷ chính quyền địa phương, tổ đội xung kích các bản phải nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những yếu kém mà bản báo cáo tổng kết đã nêu. Tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm khắc lấy trách nhiệm trưởng bản, người đứng đầu các bản để nhìn nhận những tồn tại đề ra các biện pháp khắc phục.

- Ban chỉ huy PCCCR xã: Chú trọng công tác tuyên truyền PCCCR- Bảo vệ rừng:

+ Kiện toàn Ban chỉ huy PCCCR xã, xây dựng kế hoạch phối hợp PCCCR. Các thành viên Ban chỉ huy phải thực sự chịu trách nhiệm trước Trưởng ban chỉ huy PCCCR xã.

+ Kiểm tra việc thực hiện PCCCR đối với các tổ đội xung kích trong bản. Việc xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cấp trên giao.

+ Sự phối hợp giữa các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội trong việc PCCCR, tìm ra nguyên nhân thủ phạm, xử phạt thích đáng, đúng luật tạo sự răn đe cho toàn thể quần chúng nhân dân.

+ Xác định các vùng trọng điểm, vùng có nguy cơ cháy cao để có biện pháp PCCCR cụ thể.

+ Hướng dẫn, tuyên truyền nhân dân tuân thủ nghiêm các quy trình, kỹ thuật,  nghiêm cấm việc đốt nương từ trưa đến chiều. Mọi hành vi vi phạm các quy định về PCCCR phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

+ Khi xảy ra cháy rừng kịp thời chỉ đạo, huy động lực lượng dập tắt lửa rừng, phối hợp với các ngành điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng theo đúng quy định hiện hành.

 Kiểm lâm địa bàn, Bí thư Chi bộ, trưởng bản, Chủ rừng phải thường xuyên kiểm tra các hộ làm nương gần rừng, lập biên bản, buộc ký cam kết thực hiện các quy trình PCCCR. Ra quyết định giao cho lực lượng chức năng, Trưởng thôn cưỡng chế đốt nương, hoặc gia đình đốt nương có sự giám sát.

- Công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng là biện pháp hàng đầu để nhân dân nắm được và làm theo những quy định pháp luật về PCCCR.

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai sâu rộng những văn bản của Nhà nước về QLBVR và PCCCR. Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.Các Chỉ thị của Tỉnh, Huyện về công tác PCCCR. Xây dựng nội dung tuyên truyền đến các thôn bản.

Khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn Bản nào thì trưởng bản phải huy động lực lượng, phương tiện và công cụ tại chỗ để cứu chữa cháy rừng, dập tắt ngay không để cháy lan. Khi đám cháy vượt quá tầm kiểm soát cần phải báo cáo ngay Ban chỉ huy PCCCR xã biết để ứng cứu kịp thời, điều tra xác minh tìm ra nguyên nhân gây cháy, diện tích rừng và mức độ thiệt hại.Hàng tháng các Tổ đội xung kích các Bản báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện công tác PCCCR về Ban chỉ huy PCCCR của xã. Tại Hội nghị UBND xã tăng bằng khen và giấy khen cho  5 cá nhân và 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCCCR vụ Đông Xuân 2015-2016.

Một số hình ảnh tại hội nghị tổng kết công tác PCCCR xã Chế Tạo

 

Đào Huy Dũng – Chi cục Kiểm lâm Yên Bái

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập