• Loading...
 
Sự phối hợp giữa các ngành và bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng.
Ngày xuất bản: 04/07/2018 8:45:59 SA

Sự phối hợp giữa các ngành và chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ rừng và Phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh là hết sức trọng tâm, trọng điểm và có hiệu quả, các chính sách về lĩnh vực Quản lý bảo vệ rừng đã được cụ thể hóa và triển khai một cách có hiệu quả tại cơ sở, do đó các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng và các vụ cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh đã giảm; trong đó phải kể đến là sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 ngành Kiểm lâm, Công An, Quân đội trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, cụ thể đó là:

- Ba ngành đã duy trì được sự phối hợp thường xuyên ở cả 3 cấp (cấp tỉnh, huyện và xã). Những thông tin quân báo, mật vụ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh về các vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và cháy rừng trên địa bàn đã được trao đổi kịp thời, vì thế mà các địa phương đã có kế hoạch, biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời. Tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển, chế biến, tàng trữ lâm sản và động vật rừng trái phép trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát tại cơ sở, các vụ việc vi phạm đã được xử lý kịp thời, đúng pháp luật không để xảy ra điểm nóng và khiếu kiện.

- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng đã được Kiểm lâm địa bàn phối hợp với lực lượng Công an xã và dân quân tụ vệ xã triển khai sâu rộng đến tận người dân và cộng đồng dân cư thôn bản thông qua các buổi họp lồng ghép tại các thôn, bản.

- Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn phối hợp với lực lượng Kiểm lâm; Ban tham mưu Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và hướng dẫn thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức diễn tập chữa cháy rừng.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được như trên, quá trình thực hiện quy chế phối hợp giữa 03 ngành còn một số khó khăn như chế độ thông tin, báo cáo còn chưa được thống nhất và thường xuyên. Đặc biệt là các vụ cháy rừng. Sự phối hợp giữa Công an xã, Kiểm lâm địa bàn xã và lực lượng dân quân tự vệ địa phương trong công tác bảo vệ rừng đã có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn chưa đạt được yêu cầu công tác đề ra, nguyên nhân chính quyền địa phương một số xã chưa thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp: Ít quan tâm, mang tính thời điểm không thường xuyên và những xã có diện tích rừng lớn chưa có cán bộ lâm nghiệp chuyên trách để giúp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác Quản lí bảo vệ và phát triển vốn rừng.

Để công tác phối hợp giữa ba ngành Công An, Quân Đội, Kiểm lâm ngày càng hiệu quả  Cần tăng cường sự phối hợp giữa 03 lực lượng từ tỉnh xuống xã thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn theo Quyết định số 07/2012/ QĐ-TTg ngày 8/2/2012 ban hành tăng cường công tác bảo vệ rừng. Tăng cường công tác tuần tra, thông tin về các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời phối hợp cùng nhau để xử lý dứt điểm không để các điểm nóng xẩy ra trên địa bàn, phối hợp công tác tuyên truyền tại các thôn, bản và cộng đồng dân cư về trật tự an ninh chính trị, an toàn xã hội và bảo vệ rừng. Thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xử lý ngăn chặn mọi thủ đoạn buôn bán, cất dấu, vận chuyển lâm sản trái phép, tập huấn kỹ thuật PCCCR để nâng cao nhận thức, giác ngộ cho nhân dân vùng cao thấy được tác hại của việc phá rừng, cháy rừng. Tuyên truyền về chính sách của Nhà nước về giao rừng, cho thuê rừng. Vận động những gia đình đang quản lí một diện tích lớn đất rừng chuyển quyền cho những hộ gia đình tại cộng đồng hiện chưa có đất sản xuất.

Bài học kinh nghiệm trong công tác Quản lý bảo vệ rừng, Phòng cháy, chữa cháy rừng tăng cường sự chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.Sự phối hợp chỉ đạo của các ngành chức năng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, sự phối hợp với chính quyền địa phương và các chủ rừng trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Xác định các địa bàn trọng điểm để có các phương án phối hợp kiểm tra, truy quét và xử lí vi phạm kịp thời.

Công tác giao đất, giao rừng để rừng có chủ thực sự, đồng thời gắn với phát triển kinh tế đồi rừng để người dân địa phương yên tâm giữ đất, giữ rừng.

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng lấy phòng là chính, do vậy phải đầu tư kinh phí thoả đáng cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, nhất là cấp huyện, xã, chấn chỉnh kịp thời những vụ vi phạm trong việc phòng cháy, chữa cháy rừng và chủ động phương châm 4 tại chỗ, vì khi cháy rừng xẩy ra ở vùng núi hiểm trở xa khu dân cư thì rất khó khăn về mọi phương diện, điều kiện khi tham gia chữa cháy.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về công tác  quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng bằng tiếng Mông để nâng cao nhận thức, giác ngộ cho nhân dân vùng cao thấy được tác dụng của rừng, từ đó người dân sẽ gắn bó hơn với công tác Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Uỷ ban nhân dân xã, lực lượng kiểm lâm địa bàn phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nương rẫy, theo dõi, hướng dẫn các chủ hộ canh tác nương rẫy khi đốt nương phải làm đường ranh cản lửa đảm bảo an toàn, không để cháy lan và cương quyết không cho đốt nương vào những ngày hanh khô và có gió to như huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải đã làm trong những năm qua.

Thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp nhất là cán bộ cơ sở. Tiếp tục bổ sung và tăng cường cán bộ Kiểm lâm địa bàn và lực lượng bảo vệ rừng để tổ chức bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng từ cơ sở. Làm tốt công tác thông tin báo cáo và thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Sự phối kết hợp của các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; đặc biệt là đối với lực lượng Công An, Quân đội về sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh để tài nguyên rừng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển bền vững đem lại lợi ích ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

 Đặng Thị Thanh Mai - Chi cục Kiểm lâm Yên Bái

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập