• Loading...
 
Tuyên truyền công tác Quản lý bảo vệ và phát triển rừng; tuyên truyền phổ biến Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp trao đổi nâng cao nhận thức cho cán bộ kiểm lâm, cán bộ xã trong công tác Quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại huyện Yên Bình
Ngày xuất bản: 24/12/2020 12:00:00 SA
2568: view

          Trong thời gian qua, Chi cục kiểm lâm tỉnh đã tiếp nhiều cơ quan thông tấn báo chí đến làm phóng sự và viết bài về công tác  quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thông qua đó cũng góp phần tuyên truyền đến cộng đồng nhằm góp phân chung tay bảo vệ tài nguyên rừng, bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

         Đặc biệt, một trong những nội dung luôn được đơn vị quan tâm, chú trọng là tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

          Sáng ngày 21/10/2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Yên Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Lâm nghiệp tại Huyện Yên Bình với gần 50 lượt người tham dự gồm: cán bộ kiểm lâm địa bàn, cán bộ xã,

 

 

 

           Hội nghị đã tập trung giới thiệu một số nội dung chính trong Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14  ngày 15/11/2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp;Thông tư số 12, 33

 

           Nhận thức pháp luật về Lâm nghiệp của người dân, các cấp, các ngành ở địa phương được nâng cao là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Yên Bái nói riêng và bảo vệ tài nguyên rừng nói chung./.

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập