• Loading...
 
 • Yên Bái: Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021

  Ngày xuất bản: 24/02/2022 9:06:51 SA

 • Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

  Ngày xuất bản: 01/07/2021 9:11:38 SA

  Ngày 17/6/2021, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo ký. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Biên tập Chi cục Kiểm lâm Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 874/QĐ-BTTTT.
 • Kết quả 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 107-CTr/TU ngày 26/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017

  Ngày xuất bản: 11/12/2020 4:14:42 SA

  Kết quả 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 107-CTr/TU ngày 26/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Chi cục Kiểm lâm Yên Bái thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Ngày xuất bản: 21/05/2019 8:27:14 SA

  Trong những năm qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan. Việc nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo ra sự đồng thuận thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng của ngành.
 • Đề nghị tỉnh có chính sách di dời 12 hộ dân hiện đang sinh sống trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu để tiện cho công tác quản lý, bảo vệ.

  Ngày xuất bản: 21/05/2019 8:24:19 SA

 • 6-10 of 21<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập