• Loading...
 
 • CHUYEN MỤC - PHONG VAN

  Ngày xuất bản: 13/11/2018 9:54:02 SA

  Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015-2020 hướng tới xây dựng và hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản
 • Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

  Ngày xuất bản: 31/10/2018 7:39:06 SA

 • Tiếp tục thực hiện công tác Quản lý bảo vệ rừng, Quản lý lâm sản và Phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh

  Ngày xuất bản: 28/09/2018 10:14:09 SA

 • Chuẩn bị cho vòng chung khảo Hội thi Kiểm lâm địa bàn giỏi lực lượng Kiểm lâm Yên Bái năm 2018

  Ngày xuất bản: 28/09/2018 10:07:38 SA

 • Chi cục Kiểm lâm Yên Bái với công tác phòng, chống tham nhũng

  Ngày xuất bản: 07/05/2018 2:34:02 SA

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mỗi cán bộ, công chức của Chi cục Kiểm lâm luôn chủ động, tích cực phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó lấy phòng ngừa là chính. Vì vậy, nhiều năm qua, Chi cục luôn thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan và chống tiêu cực trong thi hành công vụ trên mặt trận chống buôn lậu lâm sản và động vật hoang dã trái phép.
 • 1-5 of 11<  1  2  3  >

  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập