• Loading...
 
 • Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  Ngày xuất bản: 11/03/2024 8:57:59 SA

  Như chúng ta đều đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 3/2/1930, có nghĩa là đến ngày 3/2/2025 tới đây, Đảng ta sẽ tròn 95 tuổi, và đến năm 2030 sẽ tròn 100 tuổi. Đây là những mốc son chói lọi, có ý nghĩa lịch sử to lớn của Đảng, của Đất nước và Dân tộc ta. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang chung sức đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ và thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn và thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, khởi động quá trình chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
 • kỷ yếu kiểm lâm 50 năm xây dựng và phát triển

  Ngày xuất bản: 29/01/2024 12:55:36 SA

 • Đại hội Công đoàn Bộ phận Văn Phòng Chi cục Kiểm lâm Khoá X nhiệm kỳ 2023-2028

  Ngày xuất bản: 02/08/2023 9:38:47 SA

  Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Kế hoạch số 14/KH-CĐCS ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận và Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 -2028. Sau một thời gian chuẩn bị, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Sở tỉnh, Cấp ủy Đảng và Lãnh đạo cơ quan;
 • Kiểm lâm Yên Bái 50 năm một chặng đường

  Ngày xuất bản: 02/08/2023 9:11:34 SA

  Quá trình xây dựng phát triển và trưởng thành, lực lượng Kiểm lâm Yên Bái luôn tự hào về những thành tựu đạt được trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; trong suốt 50 năm qua (1973 - 2023), các phong trào thi đua sôi nổi với nhiều thành tích xuất sắc của đơn vị luôn được Đảng, Nhà nước và Chính phủ ghi nhận...
 • Tay ngành - tay xã giúp dân xóa đói giảm nghèo

  Ngày xuất bản: 02/02/2023 4:07:16 SA

 • 1-5 of 23<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập