• Loading...
 
Công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng huyện Văn Yên năm 2023
Ngày xuất bản: 21/11/2023 9:44:00 SA
441: view

 

Về công tác quản lý bảo vệ rừng: Ngay từ đầu năm 2023, dưới sự chỉ đạo cảu Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ - HĐND – UBDN huyện, Hạt Kiểm lâm huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về rừng; tăng cường công tác tuần tra, truy quét bảo vệ rừng tại các địa phương; bố trí lực lượng trực tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra phá rừng, cháy rừng; duy trì công tác cập nhập, theo dõi cảnh báo cháy rừng thông qua phần mềm cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm, kết quả trong năm qua không xảy ra vụ cháy rừng cũng như vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy gây cháy rừng. Các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp đều được lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo đúng quy định.

Công tác khoán bảo vệ rừng: Ngay từ đầu năm, Hạt kiểm lâm huyện Văn Yên đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBDN các xã tiến hành kiện toàn Ban quản lý rừng các thôn bản và tổ chức ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ, sản xuất chưa giao, chưa cho thuê trên địa bàn. Tổng diện tích khoán bảo vệ rừng của toàn huyện là 38.193,23 (cụ thể: Rừng đặc dụng 10.059,4 ha, rừng phòng hộ 11.967,7 ha, rừng sản xuất 16.166,2 ha) nằm trên địa bàn 21 xã. Qua khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cứ sống gần rừng, diện tích rừng đặc dụng và phòng hộ đang được bảo vệ tốt, riêng diện tích rừng sản xuất vẫn còn tình trạng người dân lấn chiếm, phát phá trái pháp luật.

Công tác thanh tra pháp chế: Trong năm 2023 Hạt Kiểm lâm huyện Văn Yên và các ngành chức năng của huyện, UBND các xã đã phát hiện, xử lý và tham mưu cho UBND huyện xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp tổng số 32 vụ (giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2022); hành vi vi phạm chủ yếu là phá rừng và xâm lấn đất rừng chiếm đến 93% tổng số vụ vi phạm. Số vụ xử lý vi phạm hành chính 30 vụ (UBND xã lý 23 vụ, Hạt Kiểm lâm xử phát 07 vụ) tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu nộp về ngân sách nhà nước là 135.650.000 đồng; số vụ khởi tố hình sự 02 vụ trong đó 01 vụ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và 01 vụ huỷ hoại rừng. Bên cạnh đó, Hạt Văn Yên còn đưa ra giải pháp Tổ bảo vệ rừng chủ động trong quá trình tuần tra, kiểm tra rừng nếu phát hiện có việc cố tình trồng cấy, xâm lấn đất rừng thì tiến hành ngay việc nhổ bỏ, chặt bỏ các cây trồng vi phạm để trả lại đất cho rừng tái sinh tự nhiên, trong năm 2023 toàn huyện đã thực hiện nhổ bỏ khoảng 40 ha, qua việc thực hiện đã làm giảm tình trạng pháp rừng, xâm lấn rừng trái pháp luật của huyện. Nhìn chung, trong năm 2023, toàn huyện không có những điểm nóng về phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác tham mưu giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác xử lý vi phạm, công tác sử dụng rừng, đất rừng nên tình hình khiếu kiện, khiếu nại các vụ việc liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp ít xảy ra. Có thể khẳng định rằng kết quả trên đây rất đáng ghi nhận, thể hiện quyết tâm cao, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị của huyện trong đó vai trò chủ động của lực lượng kiểm lâm, chủ rừng từ công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật là yếu tố quan trọng.

Về công tác trồng rừng: Ngay từ đầu năm, Hạt kiểm lâm huyện Văn Yên đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn phối hợp với UBND ác xã, thị trấn vận động và hướng dẫn nhân dân trồng rừng kinh tế theo đúng kỹ thuật và thời vụ trồng của các loài cây Lâm nghiệp. Năm 2023, toàn huyện đã trồng được 3.130,7 ha/3.065 ha kế hoạch giao, đạt 102,1% kế hoạch được giao. Trong đó chủ yếu là trồng rừng tập trung 2.549 ha, còn lại là trồng rừng phân tán. Bên cạnh đó để đảm bảo nguồn giống cây có chất lượng phục vụ cho trồng rừng, Hạt Kiểm lâm huyện Văn Yên đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Năm 2023. trên địa bàn huyện Văn Yên có 12,86 ha rừng giống quế được Sở Nông nghiệp và PTNT huyện công nhận rừng giống quế chuyển hoá.

Để đạt được kết quả trên không thể không ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, người dân tác động lớn đến kết quả của công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Việc đầu tư trang bị các công cụ, phương tiện cần thiết cho lực lượng Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng, cộng đồng dân cư phục vụ các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR cũng là một yếu tố góp phần tạo được hiệu quả của công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của tỉnh trong thời gian vừa qua.

Để công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy rừng trong năm 2023 và những năm tiếp theo đạt được kết quả tốt cần phải thực hiện đồng loạt các giải pháp sau:

(1). Thứ nhất: Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mih sâu rộng, mạnh mẽ. Củng cố, xây dựng đội ngũ công chức kiểm lâm có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư duy phong cách làm việc đổi mới, có đạo đức, lối sống lành mạnh trong sáng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(2). Thứ hai: Triển khai kịp thời, hiệu quả Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

(3). Thứ ba: Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý bảo vệ và phát triển rừng đối với chính quyền địa phương cấp xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức ngắn gọn, dễ hiểu nhằm nâng cao ý thức cho người dân bảo vệ rưng tận gốc.

(4).  Thứ tư: Tăng cường kiểm tra việc thực hiện QLBVR - PCCCR đối với Ban chỉ đạo các xã, thị trấn; Kiểm tra trách nhiệm của chủ rừng, các chủ hợp đồng nhận khóan thường xuyên và đột xuất.

 (5).  Thứ năm: Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa lực lượng  Kiểm lâm, Công an, BCH quân sự huyện và tại cơ sở  là Kiểm lâm địa bàn, Công an xã, BCH quân sự xã trong việc QLBVR – PCCCR.

Nguyễn Đức Toàn – Phòng Quản lý và Phát triển rừng

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập