• Loading...
 
 • Quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành NN&PTNT từ ngày 06/10/2022.

  Ngày xuất bản: 27/09/2022 3:58:56 SA

 • Quyết định số 1382/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Ban hành Bộ chỉ số giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Ngày xuất bản: 01/08/2022 3:17:02 SA

 • Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025

  Ngày xuất bản: 01/08/2022 3:15:17 SA

 • Quyết định số 197/QĐ-TCLN-ĐDPH ngày 04/7/2022 của Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quy trình sử dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ

  Ngày xuất bản: 01/08/2022 3:13:50 SA

 • Phụ lục Quyết định số 2752/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam

  Ngày xuất bản: 01/08/2022 3:02:58 SA

 • Quyết định số 2752/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam

  Ngày xuất bản: 01/08/2022 3:01:18 SA

 • THƯ CẢM ƠN

  Ngày xuất bản: 27/07/2022 2:53:18 SA

 • Đon giá (1ha) trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái 2021-2025

  Ngày xuất bản: 24/06/2022 9:31:10 SA

 • KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động số 10/CTr-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

  Ngày xuất bản: 24/06/2022 9:27:29 SA

 • Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

  Ngày xuất bản: 17/06/2022 8:16:31 SA

 • Nghị định 07/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt VPHC lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi

  Ngày xuất bản: 17/06/2022 8:11:00 SA

 • Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật

  Ngày xuất bản: 06/06/2022 6:41:48 SA

 • HUONG DẪN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG VÀ SỦ DỤNG DỤNG TIỀN BẢO VỆ RỪNG

  Ngày xuất bản: 04/05/2022 3:38:08 SA

 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

  Ngày xuất bản: 21/01/2022 9:07:00 SA

 • QUY TRÌNH THU TUC HANH CHÍNH

  Ngày xuất bản: 31/12/2021 9:00:57 SA

 • QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỘI BỘ

  Ngày xuất bản: 31/12/2021 9:00:05 SA

 • QUY TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  Ngày xuất bản: 31/12/2021 8:58:19 SA

 • CV 3635/ UBND - NLN ngày 15/10/2021 Xây dựng kế hoạch chuyển mục đích sử dụng khác

  Ngày xuất bản: 31/12/2021 8:18:26 SA

 • Sổ tay xử phạt vi phạm hành chính

  Ngày xuất bản: 31/12/2021 8:17:47 SA

 • Cập nhận diễn biến rừng 2021 - Tổng cục lâm nghiệp

  Ngày xuất bản: 31/12/2021 8:15:59 SA

 • 1-20 of 76<  1  2  3  4  >

  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập