• Loading...
 
CÔNG ĐIỆN: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG
Ngày xuất bản: 30/05/2019 3:13:02 SA

              Ngày 23 tháng 4 năm 2019. Ủy Ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành công điện số 02/CĐ-UBND về việc Phòng cháy, chữa cháy rừng.

 Theo tin từ Cục Kiểm lâm, từ đầu tháng 4/2019 đến nay nhiều khu vực trong tỉnh đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xẩy ra cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt tại huyện Trạm Tấu trong những ngày qua đã xẩy ra một số vụ cháy rừng. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các huyện phía Tây của tỉnh (Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải) chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay các biện pháp sau:

          1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp tục tổ chức lực lượng Kiểm lâm gắn với chính quyền, với dân, với rừng.

          2. Chủ động thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Quản lý, bảo vệ và Phát triển rừng”; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng; các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

          3. Tổ chức kiểm tra rà soát phương án và các biện pháp triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức thường trực 24/24h trong ngày; bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực trọng điểm; không để phát sinh nguồn lửa; phát hiện sớm điểm cháy và chỉ đạo quyết liệt huy động các lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời.

          Tăng cường công tác quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy gần rừng hay trên diện tích quy hoạch phát triển lâm nghiệp. Trong thời kỳ khô hạn cần quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác; hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy theo quy hoạch.

          4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các chủ rừng thực hiện nghiêm phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.

          5. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo sớm của Tổng Cục Lâm nghiệp tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cháy lớn.

          Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện này và thường xuyên gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân  tỉnh.

ĐTTM - Chi cục kiểm lâm Yên Bái.

 

Thông báo khác

 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 123/BNN-TCLN ngày 09/01/2023 về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng
 • Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
 • Quyết định số 05/QĐ-CCKL ngày 27/01/2023, Công khai số liệu dự toán chi NSNN năm 2023
 • Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
 • Quy định về các biện pháp lâm sinh hợp nhất giữa Thông tư 29 và Thông tư 17
 • Thông tư số 16/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ
 • Triển khai công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng năm 2022
 • Thông tư số 12/2022/TT- BNNPTNT ngày 20/9/2022 Hướng dẫn hoạt động về Lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
 • Công văn số 320/CCKL-HCTH ngày 12/10/2022 về việc Công khai thực hiện dự toán thu chi NSNN Quý III và 9 tháng đầu năm 2022
 • Công văn số 319/CCKL-HCTH ngày 12/10/2022 về việc Công khai thực hiện dự toán thu chi NSNN quý III và 9 tháng đầu năm 2022
 • Quyết định số 97/QĐ-CCKL ngay 22 tháng 9 năm 2022. Công bố công khai số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước Chi cục Kiểm lâm năm 2021
 • Cv 3404/UBND-TH ngày 10 tháng 10 năm 2022- Trang phục, Tác phong làm việc.......
 • Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật,
 • Tăng cường các biện pháp và trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh
 • Quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành NN&PTNT từ ngày 06/10/2022.
 • Quyết định số 1382/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Ban hành Bộ chỉ số giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 • Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025
 • Quyết định số 197/QĐ-TCLN-ĐDPH ngày 04/7/2022 của Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quy trình sử dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ
 • Phụ lục Quyết định số 2752/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam
 • Quyết định số 2752/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam
 • 1-20 of 89<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập