• Loading...
 
CÔNG ĐIỆN: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG
Ngày xuất bản: 30/05/2019 3:13:02 SA

              Ngày 23 tháng 4 năm 2019. Ủy Ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành công điện số 02/CĐ-UBND về việc Phòng cháy, chữa cháy rừng.

 Theo tin từ Cục Kiểm lâm, từ đầu tháng 4/2019 đến nay nhiều khu vực trong tỉnh đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xẩy ra cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt tại huyện Trạm Tấu trong những ngày qua đã xẩy ra một số vụ cháy rừng. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các huyện phía Tây của tỉnh (Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải) chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay các biện pháp sau:

          1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp tục tổ chức lực lượng Kiểm lâm gắn với chính quyền, với dân, với rừng.

          2. Chủ động thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Quản lý, bảo vệ và Phát triển rừng”; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng; các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

          3. Tổ chức kiểm tra rà soát phương án và các biện pháp triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức thường trực 24/24h trong ngày; bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực trọng điểm; không để phát sinh nguồn lửa; phát hiện sớm điểm cháy và chỉ đạo quyết liệt huy động các lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời.

          Tăng cường công tác quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy gần rừng hay trên diện tích quy hoạch phát triển lâm nghiệp. Trong thời kỳ khô hạn cần quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác; hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy theo quy hoạch.

          4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các chủ rừng thực hiện nghiêm phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.

          5. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo sớm của Tổng Cục Lâm nghiệp tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cháy lớn.

          Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện này và thường xuyên gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân  tỉnh.

ĐTTM - Chi cục kiểm lâm Yên Bái.

 

Thông báo khác

 • Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giống cây trồng Lâm nghiệp
 • THÔNG TƯ 33
 • THÔNG TƯ 32
 • THÔNG TƯ 31
 • THÔNG TƯ 30
 • THÔNG TƯ 29
 • THÔNG TƯ 28
 • THÔNG TƯ 27
 • CÔNG ĐIỆN TTG
 • CHỈ THỊ 13/CT-TTG NĂM 2019 VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
 • NGHỊ ĐỊNH 35/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
 • NGHỊ ĐỊNH 06/2019/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM VÀ THỰC THI CÔNG ƯỚC VỀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP
 • CÔNG ĐIỆN
 • NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
 • Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Công điện khẩn số 156/CĐ-TCLN-KL về việc phòng cháy, chữa cháy rừng
 • Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng
 • HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT Trồng thâm canh tre măng bát độ
 • Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
 • Quyết định 4691/QĐ-BNN-TCLN 2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng
 • Văn bản số 8471/BNN-TCLN ngày 30/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019
 • 1-20 of 30<  1  2  >

  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập