• Loading...
 
CÔNG ĐIỆN: PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG
Ngày xuất bản: 30/05/2019 3:13:02 SA

              Ngày 23 tháng 4 năm 2019. Ủy Ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành công điện số 02/CĐ-UBND về việc Phòng cháy, chữa cháy rừng.

 Theo tin từ Cục Kiểm lâm, từ đầu tháng 4/2019 đến nay nhiều khu vực trong tỉnh đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xẩy ra cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt tại huyện Trạm Tấu trong những ngày qua đã xẩy ra một số vụ cháy rừng. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các huyện phía Tây của tỉnh (Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải) chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay các biện pháp sau:

          1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp tục tổ chức lực lượng Kiểm lâm gắn với chính quyền, với dân, với rừng.

          2. Chủ động thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Quản lý, bảo vệ và Phát triển rừng”; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng; các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

          3. Tổ chức kiểm tra rà soát phương án và các biện pháp triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức thường trực 24/24h trong ngày; bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực trọng điểm; không để phát sinh nguồn lửa; phát hiện sớm điểm cháy và chỉ đạo quyết liệt huy động các lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời.

          Tăng cường công tác quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy gần rừng hay trên diện tích quy hoạch phát triển lâm nghiệp. Trong thời kỳ khô hạn cần quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác; hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy theo quy hoạch.

          4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các chủ rừng thực hiện nghiêm phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.

          5. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo sớm của Tổng Cục Lâm nghiệp tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cháy lớn.

          Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện này và thường xuyên gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân  tỉnh.

ĐTTM - Chi cục kiểm lâm Yên Bái.

 

Thông báo khác

 • Biểu công khai quyết toán VPCC năm 2023
 • QUYẾT ĐỊNH SỐ 32 /QĐ- CCKL Ngày 15/4/2024 công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2023 của Văn Phòng Chi cục
 • Quyết định 29/QĐ-CCKL giao ngân sách tinh giảm biên chế năm 2024 Hạt Kiểm lâm Văn Yên, Yên Bình
 • Biểu công khai chi quý I.2024
 • Công khai dự toán thu chi quý I năm 2024 Chi cục kiểm lâm Yên Bái
 • Công văn số 1643/BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo về rừng, PCCCR
 • “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng”;
 • Công văn số 43 - Công khai thực hiện dự toán thu chi NSNN quý IV, cả năm 2023 - Chi cục Kiểm lâm
 • Công văn số 42 - công khai dự toán thu chi Quý IV, 12 tháng 2023 - VPCC
 • Quyết định công khai dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2024
 • Chị thị tăng cường phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
 • PL biểu kèm theo Quyết định số 97
 • Quyết định số 97 Công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2022 của Văn phòng chi cục
 • PL biểu kèm theo QĐ số 96
 • QĐ số 96 Công khai số liệu quyết toán chi NSNN năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm
 • PL KEM THEO QĐ SỐ 95 NĂM 2023
 • Quyết định số 95 Công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm
 • công khai quý II VPCC
 • công khai dự toán VPCHI CỤC QUÝ 1
 • Công khai tài chính Quý II
 • 1-20 of 113<  1  2  3  4  5  6  >

  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập