• Loading...
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 45 NĂM 21/05/1973 - 21/05/2018 THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM YÊN BÁI. CHÚC LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM YÊN BÁI NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN VÀ VỮNG MẠNH!
 
Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp.
Ngày xuất bản: 18/01/2018 2:16:38 SA

 

Đề nghị các Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp, các Hạt Kiểm lâm, các Ban quản lý rừng, các chủ rừng nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 13- CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và Phát triển rừng và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 22/10/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2017- 2018; Công văn số 9771/BNN-TCLN ngày 22/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập