• Loading...
 
Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp.
Ngày xuất bản: 18/01/2018 2:16:38 SA

 

Đề nghị các Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp, các Hạt Kiểm lâm, các Ban quản lý rừng, các chủ rừng nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 13- CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và Phát triển rừng và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 22/10/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2017- 2018; Công văn số 9771/BNN-TCLN ngày 22/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

 

Thông báo khác

 • Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Công điện khẩn số 156/CĐ-TCLN-KL về việc phòng cháy, chữa cháy rừng
 • Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng
 • HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT Trồng thâm canh tre măng bát độ
 • Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
 • Quyết định 4691/QĐ-BNN-TCLN 2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng
 • Văn bản số 8471/BNN-TCLN ngày 30/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019
 • Dự thảo thông tư quản lý rừng bền vững
 • LUẬT LÂM NGHIỆP CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2019
 • TIÊU CHUẨN CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ RỪNG (CoC)
 • Tổng cục Lâm nghiệp ban hành văn bản số 1478/TCLN-KL ngày 10/9/2018 về việc ngăn chặn tình hình chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng
 • Thông tin dự báo KTTV thời hạn mùa và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng thắng 10-12/2018
 • Sổ tay hướng dẫn quản lý rừng bền vững cho rừng trồng
 • Công văn số 200/CCKL- QLBVR- BTTN ngày 26/9/2018 Chuẩn bị cho vòng chung khảo Hội thi Kiểm lâm địa bàn giỏi lực lượng Kiểm lâm Yên Bái năm 2018
 • CÔNG ĐIỆN KHẨN Số: 01 /CCKL - PCCCR ngày 04 tháng 7 năm 2018
 • CẢNH BÁO CHÁY RỪNG
 • Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập