• Loading...
 
KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH MÙ CANG CHẢI TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN
Ngày xuất bản: 24/10/2018 2:15:29 SA

         Trong hai ngày 13,14 tháng 9, Ban quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải đã tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng cho gần 130 lượt người tham gia tại hai xã là Nậm Khắt và Chế Tạo. Tại Hội nghị có sự tham gia của Cán bộ chính quyền xã Chế Tạo, Nậm Khắt cùng đông đảo bà con hai xã Chế Tạo, Mù Cang Chải.

          Với mục tiêu mưa dầm thấm lâu, thay đổi nhận thức về pháp luật nói chung cũng như pháp luật liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng nói riêng. Hoạt động tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng là hoạt động thường xuyên liên tục của Ban quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải. Cũng nhờ các hoạt động thường xuyên liên tục này mà bà con sống trong Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải đã hiểu thực hiện rất tốt Luật Bảo vệ và Phát triển rừng cũng như các pháp luật có liên quan.

Năm 2019, Luật Lâm nghiệp chính thức có hiệu lực và đi vào cuộc sống, đây là bước ngoặt lớn đối với chính quyền cơ sở, những nhà hoạch định chính sách và những người dân sống về nghề rừng. Để chính quyền địa phương và bà con nhân dân sống tại Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải hiểu được những nội dung mới của Luật Lâm nghiệp với Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Hội nghị tuyên truyền pháp luật về Bảo vệ và phát triển rừng năm nay đã tập trung tuyên truyền nội dung của Luật Lâm nghiệp. Ngoài ra, bà con hai xã Chế Tạo, Nậm Khắt còn được thảo luận cùng nhau bàn bạc triển khai, hiện thực hóa Luật Lâm nghiệp vào tại địa phương mình.

Tuy mỗi hội nghị chỉ diễn ra 01 ngày nhưng đã giúp cho người dân hai xã xa nhất của tỉnh Yên Bái là Nậm Khắt và Chế Tạo nắm bắt được những vấn đề pháp luật mới nhất trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đồng thời cùng với Ban quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải có những giải pháp mới nhất triển khai Luật lâm nghiệp tại Khu bảo tồn.

 

Nguyễn Thị Kim Phượng – Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái.

 

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập