• Loading...
 

Câu hỏi:

 •         Tôi hiện đang làm cho công ty TNHH A; Công ty tôi được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất (đã được 10 năm) bằng nguồn vốn tự vay từ ngân hàng. Thực hiện theo Luật Lâm nghiệp (năm 2019) thì công ty tôi có phải xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững và gửi đến cơ quan nào phê duyệt.

 • Câu trả lời:
     

   Trả lời:

  Câu hỏi của Bác, Chi cục Kiểm lâm trả lời như sau:

           Theo Khoản 1, Điều 27, Luật Lâm nghiệp quy định

           “1. Trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững được quy định như sau:

            a) Chủ rừng là tổ chức phải xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững;

            b) Khuyến khích chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình, cá nhân liên kết xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững”.

  2. Về thẩm quyền phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững

  - Theo quy định tại Điều 12, Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Thông tư Quy định về quản lý rừng bền vững”

             “Điều 12: Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức kinh tế và chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư:

            1. chủ rừng là tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất bằng vốn tự đầu tư, chủ rừng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất tự phê duyêt và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững.

            2. Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình, cộng đồng dân cư liên kết hình thành nhóm hộ tự phê duyệt và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững.

           

  Như vậy: Công ty TNHH một thành viên A nơi mà bác đang công tác phải xây dựng “Phương án quản lý rừng bền vững”, đồng thời công ty tự phê duyệt và thực hiện “Phương án quản lý rừng bền vững” đã xây dựng.

  Nguyễn Thị Kim Phượng – Phòng Quản lý và Phát triển rừng


   Các câu hỏi khác
 •       
 •        Về đề nghị phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến trong trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng gỗ lớn để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả từ kinh tế trồng rừng
 •        Về đề nghị có chính sách hỗ trợ đối với người trồng rừng khi rừng trồng trong doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, sâu bệnh.
 •        Về đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp có khả năng kháng chịu sâu bệnh và chống chịu gió bão tốt, cho năng xuất, chất lượng sản phẩm, giá trị kinh tế cao, chu kỳ kinh doanh ngắn.
 •        Những năm gần đây cây Quế là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ở một số địa phương trong tỉnh, dẫn đến hiện tượng phát triển nóng về diện tích quế. Là lãnh đạo, quản lý trong ngành lâm nghiệp, anh chị có khuyến cáo gì với người dân về vấn đề trên?
 • ĐẶT CÂU HỎI


    


  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập