• Loading...
 

Câu hỏi:

 •         Tôi hiện đang làm cho công ty TNHH A; Công ty tôi được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất (đã được 10 năm) bằng nguồn vốn tự vay từ ngân hàng. Thực hiện theo Luật Lâm nghiệp (năm 2019) thì công ty tôi có phải xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững và gửi đến cơ quan nào phê duyệt.

 • Câu trả lời:
     

   Trả lời:

  Câu hỏi của Bác, Chi cục Kiểm lâm trả lời như sau:

           Theo Khoản 1, Điều 27, Luật Lâm nghiệp quy định

           “1. Trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững được quy định như sau:

            a) Chủ rừng là tổ chức phải xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững;

            b) Khuyến khích chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình, cá nhân liên kết xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững”.

  2. Về thẩm quyền phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững

  - Theo quy định tại Điều 12, Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Thông tư Quy định về quản lý rừng bền vững”

             “Điều 12: Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức kinh tế và chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư:

            1. chủ rừng là tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất bằng vốn tự đầu tư, chủ rừng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất tự phê duyêt và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững.

            2. Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình, cộng đồng dân cư liên kết hình thành nhóm hộ tự phê duyệt và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững.

           

  Như vậy: Công ty TNHH một thành viên A nơi mà bác đang công tác phải xây dựng “Phương án quản lý rừng bền vững”, đồng thời công ty tự phê duyệt và thực hiện “Phương án quản lý rừng bền vững” đã xây dựng.

  Nguyễn Thị Kim Phượng – Phòng Quản lý và Phát triển rừng


   Các câu hỏi khác
 •        xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp quy định
 •        sau khi khai thác trên diện tích đất rừng trồng thuộc sở hữu của gia đình nếu vô ý gây cháy lan khiến rừng trồng keo năm thứ 4 nhà hàng xóm bị cháy rụi thì có vi phạm pháp luật không
 •        đặc dụng bao gồm có những loại gì? Quy định về việc sử dụng rừng đặc dụng cần phải tuân theo những quy định thế nào
 •        Đối tượng nào được giao rừng không thu tiền sử dụng theo Luật lâm nghiệp
 •        Chủ rừng là cá nhân có bắt buộc phải xây dựng phương án quản lý rừng bền vững không.
 • ĐẶT CÂU HỎI


    


  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập