• Loading...
 

Về đề nghị phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến trong trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng gỗ lớn để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả từ kinh tế trồng rừng

Câu hỏi:

 •         

 • Câu trả lời:
     

   Trong những năm qua, công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến trong công tác trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng gỗ lớn để nâng cao năng suất, chất lượng luôn được tỉnh và các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, cụ thể:

  Trong giai đoạn 2010 - 2015 trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức được 25 lớp tập huấn, tuyên truyền với 1.223 lượt người tham gia; Giai đoạn 2016 - 2020, đã thực hiện tổ chức 33 lớp tập huấn, tuyên truyền với 1.732 lượt người tham gia; đối tượng là cán bộ các Ban quản lý rừng, cán bộ địa phương và người dân tham gia các hoạt động sản xuất lâm nghiệp (trong đó có các hộ dân nhận khoán và liên doanh trồng rừng với các doanh nghiệp). Chủ đề tập huấn đã tập trung vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; Kỹ thuật trồng rừng phòng hộ, sản xuất; Quy trình nghiệm thu các công trình Lâm sinh; Kỹ thuật trồng gỗ lớn Keo tai tượng; Kỹ thuật gieo ươm, trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng; Kỹ thuật trồng rừng kinh doanh gỗ lớn; Quy trình sản xuất Quế bền vững; Quản lý giống cây trồng Lâm nghiệp và kỹ thuật thâm canh rừng trồng; Kỹ thuật kinh doanh rừng trồng gỗ lớn và quản lý vật liệu giống; Việc Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng FSC…

  Như vậy, trong thời gian qua các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức được 58 lớp tập huấn với chủ đề đa dạng về sản xuất lâm nghiệp cho 2.955 lượt người tham gia, qua đó có thể khẳng định công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến trong trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng gỗ lớn để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả từ kinh tế trồng rừng luôn được triển khai thực hiện có bài bản, chất lượng. Đối với đề xuất của các Doanh nghiệp, thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các doanh nghiệp trồng rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp.   Các câu hỏi khác
 •        xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp quy định
 •        sau khi khai thác trên diện tích đất rừng trồng thuộc sở hữu của gia đình nếu vô ý gây cháy lan khiến rừng trồng keo năm thứ 4 nhà hàng xóm bị cháy rụi thì có vi phạm pháp luật không
 •        đặc dụng bao gồm có những loại gì? Quy định về việc sử dụng rừng đặc dụng cần phải tuân theo những quy định thế nào
 •        Đối tượng nào được giao rừng không thu tiền sử dụng theo Luật lâm nghiệp
 •        Chủ rừng là cá nhân có bắt buộc phải xây dựng phương án quản lý rừng bền vững không.
 • ĐẶT CÂU HỎI


    


  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập