• Loading...
 

Vi phạm Luật Lâm nghiệp

Câu hỏi:

 •         Hiện nay tôi đang sinh sống tại huyện Yên Bình. Tôi có 3 ha rừng trồng keo, Tháng 4 năm 2019 tôi có khai thác trắng 1,5 ha. Từ đó đến nay, tôi chưa trồng lại rừng. Vì vậy Kiểm lâm địa bàn xã tôi đang sinh sống đã vận động tôi nhanh chóng khẩn trương trồng lại rừng, và nói tôi đang vi phạm Luật Lâm nghiệp, nếu không trồng lại sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính? Tôi xin hỏi Chi cục Kiểm lâm, Kiểm lâm địa bàn giải thích vậy có đúng không? Quy định cụ thể xử phạt như thế nào?

 • Câu trả lời:
     

  Câu hỏi của Bác, Chi cục Kiểm lâm trả lời như sau:

  Căn cứ vào Điều 16, Nghị định số 35/2019/NĐ – CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thì: Chủ rừng không thực hiện trồng lại rừng ngay trong vụ trồng rừng kế tiếp sau khi khai thác trắng thì bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính.

  Quy định cụ thể về xử phạt căn cứ vào điểm đ khoản 2; điểm đ khoản 3, điểm g khoản 4, điểm h khoản 5 của Điều 16, Nghị định số 35/2019/NĐ – CP ngày 25/4/2019 quy định

  - Điểm đ khoản 2: Phạt tiền từ  300.000 đồng đến 500.000 đồng  đối với hành vi chủ rừng không thực hiện trồng lại rừng ngay trong vụ trồng rừng kế tiếp sau khi khai thác trắng với diện tích dưới 01 ha.

  - Điểm đ khoản 3: Phạt tiền từ  500.000 đồng đến 1.000.000 đồng  đối với hành vi chủ rừng không thực hiện trồng lại rừng ngay trong vụ trồng rừng kế tiếp sau khi khai thác trắng với diện tích  từ 01 ha đến dưới 03 ha.

  - Điểm g khoản 4: Phạt tiền từ  1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng  đối với hành vi chủ rừng không thực hiện trồng lại rừng ngay trong vụ trồng rừng kế tiếp sau khi khai thác trắng với diện tích  từ 03 ha đến dưới 10 ha.

  - Điểm h khoản 5: Phạt tiền từ  1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng  đối với hành vi chủ rừng không hực hiện trồng lại rừng ngay trong vụ trồng rừng kế tiếp sau khi khai thác trắng với diện tích 10 ha trở lên.

  Như vậy: Bác đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp đến mức xử lý vi phạm hành chính (vì bác bỏ 01 vụ trồng rừng liên tiếp). Chi cục Kiểm lâm yêu cầu hộ gia đình bác trồng lại rừng vào vụ Thu năm 2020.


   Các câu hỏi khác
 •        Nguyễn Văn Tài hiện đang sinh sống tại tổ 7, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.
 •        Luật Lâm nghiệp.
 •        Hộ gia đình đang nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ có được sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp trong diện tích rừng nhận khoán được không?
 •        Chính sách của Đảng và Nhà nước để khuyến khích phát triển ngành lâm nghiệp
 •        Tại sao có nhiều khái niệm khác nhau rừng tự nhiên, rừng trồng; rừng núi đất, núi đá, đất chưa có rừng…
 • ĐẶT CÂU HỎI


    


  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập