• Loading...
 
 • Chi cục Kiểm lâm Yên Bái thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

  Ngày xuất bản: 22/12/2020 7:10:18 SA

 • CÔNG TÁC TỔ CHỨC GIAO KHOÁN BẢO RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020

  Ngày xuất bản: 11/12/2020 4:27:36 SA

 • Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng sáu tháng đầu năm 2020

  Ngày xuất bản: 09/09/2020 9:12:02 SA

  Yên Bái là một trong những địa phương được đánh giá là đã làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Hiện nay, toàn tỉnh có tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp là 522.983,8 ha (chiếm 75% tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh) trong đó: Diện tích đất có rừng là 433.596,2 ha gồm rừng tự nhiên 245.583,82 ha và rừng trồng 216.705,0 ha (trong đó đất đã trồng rừng nhưng chưa thành rừng 28.702,6 ha), diện tích đất chưa có rừng 60.694,9 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%. Yên Bái là một trong 5 tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước.
 • Công tác bảo vệ, phát triển rừng và đa dạng sinh học huyện Mù Cang Chải

  Ngày xuất bản: 25/11/2019 7:13:41 SA

  Huyện Mù Cang Chải là huyện vùng cao tỉnh Yên Bái mang khí hậu đặc trưng của vùng Tây Bắc có diện tích rừng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước, đất đồng thời cũng là vùng có nhiều loài động thực vật quý hiếm đặc trưng của vùng chuyển tiếp. Đặc biệt huyện Mù Cang Chải là một trong hai sinh cảnh còn lại có sự tồn tại của loài Vượn đen tuyền (Nomascus concolor). Thấy được tầm quan trọng cần phải bảo tồn các loài động thực vật quí hiếm tại khu vực này, Trước yêu cầu cấp thiết phải bảo vệ những diện tích rừng tự nhiên còn lại và bảo tồn các loài động thực vật quí hiếm, ngày 09 tháng 10 năm 2006 UBND tỉnh Yên bái đã ban hành Quyết định thành lập khu bảo tồn loài và sinh cảnh huyện Mù Cang Chải. Mục đích là cùng với các Khu bảo tồn và vườn quốc gia trong cả nước tham gia bảo vệ tính đa dạng sinh học, bảo tồn các nguồn gen quí hiếm và đặc hữu không chỉ của tỉnh Yên bái mà còn có tầm quan trọng trong cả nước. Với những cố gắng quyết tâm của lực lượng kiểm lâm làm nòng cốt (Ban Quản lý được tổ chức theo mô hình kiêm nhiệm giữa các phòng nghiệp vụ của văn phòng Chi cục và Hạt kiểm lâm Mù Cang Chải) đã hình thành sự quản lý chặt chẽ đa dạng, có sự phối hợp tổ chức FFI Việt Nam đã giúp BQL quản lý động vật vẫn đem lại kết quả khả quan.
 • Thực trạng công nghiệp chế biến lâm sản và định hướng phát triển trong tương lai.

  Ngày xuất bản: 25/11/2019 7:12:20 SA

  Yên Bái là một trong mười ba tỉnh miền núi phía bắc, nằm giữa hai vùng Đông bắc và Tây bắc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện với 180 xã, phường, thị trấn trong đó có 63 xã đặc biệt khó khăn được đầu tư theo các chương trình phát triển kinh tế xã hội của nhà nước. Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh Yên Bái hiện nay là 688.767,3 ha trong đó diện tích đất lâm nghiệp là 522.983,8 ha chiếm 76% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh.
 • 11-15 of 29<  1  2  3  4  5  6  >

  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập