• Loading...
 
Công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng huyện Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 09/08/2023 9:31:00 SA
506: view

 

Huyện Mù Cang Chải có tổng diện tích tự nhiên là: 120.095,80  ha. Trong đó, diện tích có rừng là: 82.747,5 (Đặc dụng: 19.051,0, Phòng hộ: 43.224,5 ha; Sản xuất: 20.472,0 ha;  Đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp: 20.896,2 ha. Tỷ lệ che phủ: 67,3%. Vì diện tích rừng lớn, lại nằm trong vùng trọng điểm cháy rừng của tỉnh Yên Bái, những năm qua công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR luôn được các cấp chính quyền, các Phòng, Ban chuyên môn của huyện quan tâm, chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Năm 2023, Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải đã tham mưu giúp UBND huyện làm tốt các nhiệm vụ sau:

1. Công tác phát triển rừng

- Công tác khoán bảo vệ rừng: Tổng diện tích rừng khoán bảo vệ trên địa bàn huyện là: 73.572,6 ha (trong đó: Rừng phòng hộ: 30.563, 0 ha; rừng sản xuất: 9.543,3 ha, đặc dụng: 18.376 ha)

- Công tác chăm sóc rừng: Tổng diện tích thực hiện chăm sóc rừng trong năm: 1.195,7 ha; cụ thể:

+ Chăm sóc rừng trồng phòng hộ năm thứ 2 là: 0 ha.

+ Chăm sóc rừng trồng phòng hộ năm thứ 3 là: 97 ha.

+ Chăm sóc rừng trồng phòng hộ năm thứ 4 là: 188,5 ha.

+ Chăm sóc rừng trồng sơn tra trong rừng phòng hộ: 350 ha.

+ Chăm sóc rừng trồng thay thế: 196,1 ha.

+ Chăm sóc rừng trồng sản xuất: 364,1 ha

- Công tác khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên:

+ Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh chuyển tiếp 4.213,3 ha.

- Công tác trồng rừng mới: Đến hết tháng 11/2022: Kế hoạch giao 400 ha. Đến nay đã thực hiện trồng được 350,2 ha/400 ha kế hoạch đạt  87,5%.

- Công tác chi trả tiền DVMTR:

Tổng diện tích rừng cung ứng DVMTR đã thực hiện chi trả tiền năm 2022 trên địa bàn huyện là 73.572,6 ha

 

2. Công tác Quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR)

- Về công tác thanh tra – pháp chế: Hạt kiểm lâm huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm hành chính trong lính vực lâm nghiệp. Tổng số vụ vi phạm 83 vụ, trong đó Hạt Kiểm lâm huyện xử lý 18 vụ (bao gồm: 15 vụ xử lý vi phạm hành chính ở các lĩnh vực khai thác rừng trái pháp luật, phá rừng trái pháp luật, vi phạm các quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển , mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản, vi phạm các quy định về PCCCR; 3 vụ khởi tố hình sự với 10 đối tượng vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản). Ngoài ra, Kiểm lâm địa bàn xã đã phối hợp với chính quyền địa phương các xã phát hiện 65 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, xử lý vi phạm hành chính thu nộp ngân sách.

- Công tác PCCCR:

Ngay từ đầu vụ cháy Hạt Kiểm lâm Mù Cang Chải đã tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành công tác PCCCR. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền có hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các văn bản chỉ đạo điều hành của cấp trên về công tác PCCCR.

Đội ngũ Kiểm lâm địa bàn làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương các xã, thị trấn kiện toàn 14 Ban chỉ đạo PCCCR cấp xã, 02 ban chỉ đạo PCCCR của chủ rừng; thành lập 108 tổ xung kích tuần tra, bảo vệ rừng với 627 lượt người tham gia. Đồng thời đội ngũ kiểm lâm địa bàn cũng là lực lượng nòng cốt để đôn đốc các chủ rừng, các tổ đội bảo vệ rừng thực hiện tốt Phương án, Kế hoạch PCCCR đã xây dựng. Trong những ngày nguy cơ cháy rừng ở cấp cao (cấp IV, cấp V), chính quyền địa phương các xã đã bố trí trực 24/24 và cảnh báo những người ra vào rừng, cấm sử dụng lửa trong, gần rừng; Thường xuyên theo dõi và thông tin kịp thời cấp dự báo cháy rừng để cảnh báo đến người dân.

Ngay từ đầu vụ khô hanh, Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải phối hợp với chính quyền địa phương các xã tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR tới tất cả các hộ gia đình trên địa bàn toàn huyện; hết năm 2023 đã ký được 12.340/12.647 lượt hộ ký cam kết bảo vệ rừng, đạt 97,4% tổng số hộ trên toàn huyện.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023; để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2024 Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải có một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

(1). Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi Luật Lâm nghiệp và các Nghị định kèm theo đến toàn thể bà con nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh giáo dục đội ngũ công chức kiểm lâm có phẩm chất chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh, trong sạch. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” xây dựng đội ngũ công chức vừa hồng, vừa chuyên có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao.

(2). Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của Ủy ban nhân dân các cấp theo Quyết định số 07/QĐ-TT ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện QLBVR - PCCCR đối với Ban chỉ đạo các xã, thị trấn; Kiểm tra trách nhiệm của chủ rừng, các chủ hợp đồng nhận khóan thường xuyên và đột xuất.

(3).  Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa lực lượng  Kiểm lâm, Công an, BCH quân sự huyện và tại cơ sở  là Kiểm lâm địa bàn, Công an xã, BCH quân sự xã trong việc QLBVR – PCCCR.

(4).  Xây dựng bản đồ xác định các vùng trọng điểm, vùng có nguy cơ cháy cao để có biện pháp BVR - PCCCR cụ thể.

(5).  Trển khai thực hiện tốt phương án PCCCR đã xây dựng tại cơ sở, chỉ khi nào cần thiết mới huy động lực lượng, phương tiện của huyện hỗ trợ.

(6).  Nghiêm cấm việc đốt nương làm rẫy, đốt đồng cỏ bãi chăn thả gia súc từ trưa đến chiều và những ngày nắng nóng kéo dài, khi đốt nương phải báo cáo thôn bản, phải làm đường băng cản lửa  đốt từng dải từ trên xuống và có người canh gác đến khi lửa tắt hẳn. Tuân thủ nghiêm quy trình đốt nương. Mọi hành vi vi phạm các quy định về PCCCR phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Kim Phượng – Phòng Quản lý và Phát triển rừng

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập