• Loading...
 
Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tình hình ANTT và công tác “3 bỏ” vùng giáp ranh giữa các huyện Mù Cang Chải, Than Uyên; Văn Bàn; Văn Yên và Mường La năm 2017
Ngày xuất bản: 26/12/2017 8:51:31 SA

 

        Thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) vùng giáp ranh giữa Sở Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn 4 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái và Hà Giang ký kết ngày 28/7/2014; Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR giữa Hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai với Hạt Kiểm lâm huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu; Hạt Kiểm lâm các huyện Mù Cang Chải, Văn Yên tỉnh Yên Bái ký kết ngày 24/01/2014; Hạt Kiểm lâm huyện Văn Yên, Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái với Hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai ký kết ngày 27/9/2014. Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng giữa Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái và Ủy ban nhân dân huyện Mường La tỉnh Sơn La ký ngày 25/11/2016; Quy chế phối hợp công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR khu vực giáp ranh giữa các xã Nậm Xé, Nậm Xây, Liêm Phú, Nậm Tha huyện Văn Bàn với các xã Nậm Có, Mồ Dề, Khao Mang, Hồ Bốn, Chế Cu Nha huyện Mù Cang Chải ký ngày 21/4/2016.

Ngày 8/12/2017. Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị giao ban thực hiện quy chế phối hợp trong công tác QLBVR tình hình ANTT và Công tác 3 Bỏ vùng giáp ranh giữa các huyện Mù Cang Chải, Than Uyên;Văn Bàn; Văn Yên và Mường La năm 2017.

- Huyện Mù Cang Chải có 8/13 xã giáp với các Huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai; huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái; huyện Mường La tỉnh Sơn La; huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu. Tổng diện tích tự nhiên các xã vùng giáp ranh 94.151,10 ha; diện tích đất có rừng 62.868,67 ha (trong đó: Rừng tự nhiên 49.283,89 ha, rừng trồng 12.563,25 ha) chiếm 66,7% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện.

- Huyện Văn Bàn có 7 xã giáp ranh với 3 huyện: Xã Nậm Tha, Tân An, Chiềng Ken (giáp ranh với huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái); xã Nậm Tha, Liêm Phú, Nậm Xây, Khánh Yên Hạ (giáp ranh với huyện Mù Cang Chải). Tất cả các xã đều thuộc vùng 3 đặc biệt khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa hình hiểm trở, điều kiện giao thông, thông tin liên lạc, cơ sở hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn. Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên huyện Văn Bàn có 02 xã: Nậm Xây, Nậm Xé (giáp ranh với huyện Than Uyên) với diện tích rừng là: 22.081,59 ha.

- Huyện Văn Yên có 04 xã: Phong Du Thượng, Phong Dụ Hạ, Châu Quế Hạ và Châu Quế Thượng giáp ranh với xã Nậm Tha, Tân An, Chiềng Ken của huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai, với diện tích tự nhiên của 4 xã là 42.462,26 ha, diện tích rừng là 29.963,05 ha.

- Huyện Than Uyên 7 xã giáp ranh với 3 huyện: Xã Mường Than, Phúc Than, Hua Nà giáp ranh với xã Nậm Xây, Nậm Xé huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai diện tích tự nhiên của 3 xã là 12.478,60 ha; Xã Mường Cang, Mường Kim, Tà Mung giáp ranh với xã Chế Tạo, Hồ Bốn, Lao Chải huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái. Diện tích tự nhiên của 3 xã là 17.957,15 ha; Xã Khoen On giáp ranh với huyện Mường La tỉnh Sơn La (còn giáp với xã Chế Tạo huyện Mù Cang Chải), diện tích tự nhiên của xã là 10.121,46 ha.

Trên địa bàn các huyện giáp ranh có Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn; Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải; Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu. Đây là nơi có tài nguyên rừng phong phú, đa dạng cũng là nơi bảo tồn nhiều loài động, thực vật quý hiếm, có tính đa dạng sinh học cao nằm trong sách đỏ Việt Nam như: Chim chèo cây lưng đen, cá cóc Tam Đảo, Vượn đen tuyền, Trĩ đỏ, Niệc cổ hung, Gấu, Sơn gương.., cũng là nơi phân bố của một số cây rừng có giá trị kinh tế cao như Pơ Mu, Giổi, Táu Mật…

Các xã khu vực giáp ranh là nơi sinh sống, định cư của 12 dân tộc anh em, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm trên 95% dân số). Dân cư phân bố rải rác, sống không tập trung; phong tục, tập quán canh tác nương rẫy còn lạc hậu, địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn (đặc biệt là về mùa mưa, lũ), tỉ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí còn hạn chế. Đời sống kinh tế người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, canh tác nương rẫy, trồng lúa. Phần lớn không có việc làm ổn định, hoàn cảnh kinh tế khó khăn; hết mùa sản xuất nông nghiệp người dân thường vào rừng để săn bn và khai thác lâm sản trái pháp luật để tạo nguồn thu nhập phục vụ nhu cầu đời sống của gia đình, chính vậy đã gây gây áp lực lớn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Bên cạnh đó các hoạt động xâm canh, xâm cư, trồng cây Thảo quả dưới tán rừng luôn là mối nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến phá rừng, cháy rừng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính đa dạng sinh học.

 

Một số hình ảnh tại hội nghị giao ban thực hiện quy chế phối hợp trong công tác QLBVR tình hình ANTT và Công tác 3 Bỏ vùng giáp ranh giữa các huyện Mù Cang Chải, Than Uyên;Văn Bàn; Văn Yên và Mường La năm 2017.

 

Trên cơ sở Quy chế phối hợp đã ký kết trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực giáp ranh, UBND các huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn thực tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị khu vực giáp ranh đặc biệt là trong công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, truy quyét, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Bên cạnh đó, UBND các huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành của huyện, các xã, thị trấn tích cực trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; đặc biệt các khu vực giáp ranh.

 Trong 11 tháng đầu năm 2017, lực lượng chức năng các huyện đã phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với 95 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (trong đó: Cất giấu, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật 63 vụ, phá rừng trái pháp luật 32 vụ) tịch thu 36,505 m3 gỗ các loại, phạt hành chính thu nộp ngân sách nhà nước 327,6 triệu đồng. Cụ thể:

 Huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu: Tổng số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 12 vụ: Tổng số lâm sản tịch thu: 5,18  m3 gỗ các loại. Thu nộp ngân sách Nhà nước: 9 triệu đồng.

 Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái: Tổng số vụ vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng 44 vụ trong đó: Vận chuyển, mua bán lâm sản 6 vụ; phá rừng làm nương rẫy 31 vụ; 07 vụ cất giấu lâm sản trái phép. Tổng số lâm sản tịch thu 10,713 m3 gỗ xẻ các loại. Xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước 203,6 triệu đồng.

- Huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai: Tổng số vụ vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng 26 vụ trong đó: 11 vụ vận chuyển lâm sản; 14 vụ cất giữ lâm sản và 01 vụ phá rừng trái phép. Tang vật xử lý tịch thu gồm 17,34m3; 0,185 ha rừng bị ảnh hưởng. Xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách Nhà nước 64 triệu đồng.

- Huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái: Tổng số vụ vi phạm Luật Bảo vệ phát triển rừng 13 vụ trong đó: Vận chuyển, mua bán, cất giấu lâm sản 13 vụ. Tổng số lâm sản tịch thu 2,652 m3 gỗ các loại; xử phạt hành chính thu nộp ngân sách nhà nước: 51 triệu đồng..

Tình hình an ninh trật tự tại các huyện giáp ranh nêu trên, đặc biệt tại các xã giáp ranh tiếp tục được giữ vững, ổn định, không để xảy ra tình trạng lợi dụng khu vực giáp ranh để hoạt động tội phạm, gây mất tình hình an ninh trật tự. Bên cạnh đó sự phối hợp trong công tác 3 bỏ đã được các xã khu vực giáp ranh nghiêm túc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện cuộc vận động “3 bỏ” (bỏ hút, bỏ trồng, bỏ buôn bán).

Đối với công tác đảm bảo ANTT và công tác 3 bỏ. Lực lượng Công an huyện Mù Cang Chải, đặc biệt là lực lượng Công an Phụ trách xã và xây dựng phong trào về ANTT chủ động bám sát địa bàn, các xã giáp ranh. Tham mưu, hướng dẫn cho lực lượng Công an các xã xây dựng kế hoạch công tác phù hợp với từng địa bàn, đảm bảo ổn định tình hình ANTT.Thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, cơ quan làm tốt công tác tuyên truyền vận động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác “3 bỏ”.Tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền kiện toàn lực lượng Công an xã, thị trấn, kịp thời thay thế những đồng chí vi phạm, có trình độ chuyên môn yếu kém.

Một số đề xuất, giải pháp trong thơi gian tới Đối với công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng

1. Tăng cường hơn nữa việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; lực lượng Kiểm lâm các huyện tăng cường phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát, truy quét các tụ điểm phá rừng, khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong công tác phối hợp, đặc biệt là mùa khô hanh 2017-2018.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cụ thể giữa các đơn vị vùng giáp ranh đảm bảo bám sát nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phù hợp với đặc điểm đặc thù của từng địa phương; duy trì tốt chế độ trao đổi thông tin, kịp thời và chính xác; thống nhất chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nội dung phối hợp giữa các bên.

3. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân vùng giáp ranh, vận động người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng quy ước, hương ước và ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm địa bàn tiếp tục tham mưu cho chính quyền cơ sở giải quyết dứt điểm tình trạng xâm canh, xâm cư trái phép vùng giáp ranh nhằm ổn định an ninh, trật tự xã hội cũng như ổn định công tác bảo vệ rừng.

4. Phối hợp với UBND các xã giáp ranh kiểm tra, rà soát xác định các khu vực, các tuyến đường mòn người dân thường xuyên đi lên rừng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, phân công cán bộ Kiểm lâm địa bàn phối hợp cán bộ xã thường trực tại UBND xã để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lâm sản và PCCCR. Động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; đồng thời xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm.

  Đối với công tác đảm bảo ANTT và công tác 3 bỏ

1.Tiếp tục tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền cơ sở kiện toàn lực lượng Công an các xã giáp ranh, thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã.

2. Hướng dẫn lực lượng Công an các xã giáp ranh làm tốt công tác phối hợp với các xã bạn trong công tác đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh, đặc biệt là phối hợp nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin khi có sự việc xảy ra, thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra công tác trồng cây thuốc phiện trái phép.

3. Tham mưu cho BCĐ phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Mù Cang Chải chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo cấp cơ sở.

 Đặng Thị Thanh Mai - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập