• Loading...
 
Tay ngành - tay xã giúp dân xóa đói giảm nghèo
Ngày xuất bản: 16/11/2022 12:00:00 SA
1545: view

 Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Yên Bái về việc phân công phụ trách xã Động Quan. Ban chi ủy Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã phân công đồng chí Kiều Tư Giang - Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái phụ trách, theo dõi, giúp đỡ xã Động quan, huyện Lục Yên. Ngay từ đầu năm 2022 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã xây dựng Kế hoạch số 05/KH-CCKL ngày 29/3/2022 về việc thực hiện công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ xã Động Quan năm 2022.

Xã Động Quan là một xã đặc biệt khó khăn huyện Lục Yên. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp; Trên địa bàn xã có 4 dân tộc chính sinh sống Dân tộc dao 58,3 %; Dân tộc Tày 20,5%; Dân tộc kinh 17,7%; Dân tộc khác 3,5%. Bên cạnh đó, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo 6,11% , cận nghèo 12,78%; đời sống vật chất văn hoá tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, cơ sở vật chất cũng như thiết chế văn hóa ở các thôn còn thiếu chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân.

Trong năm 2022. Chi cục kiểm lâm đã phối hợp với Quỹ bảo vệ rừng tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực nhận thức quản lý bảo vệ rừng gắn với thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2022 cho các Ban quản lý rừng cộng đồng và các tổ nhóm bảo vệ rừng trên địa bàn xã Động Quan.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Động Quan điều tra, rà soát, đánh giá, nắm bắt nhu cầu của các hộ nghèo trên địa bàn xã để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tăng gia sản xuất; đăng ký tham gia mô hình phát triển kinh tế thông qua việc chăn nuôi gia cầm.

Thực hiện chương trình “Ngày thứ 7 cùng dân”,  phối hợp với Quỹ bảo vệ rừng; Ủy ban nhân dân xã Động Quan tổ chức hướng dẫn, trồng cây Giổi ghép lấy hạt cho 65 hộ trên địa bàn xã Động Quan với 1.650 cây giổi ghép do Quỹ bảo vệ phát triển rừng phối hợp hỗ trợ.

Chi cục Kiểm lâm Yên Bái tổ chức hỗ trợ, bàn giao 30 con lợn giống kèm cám và thuốc thú y cho 15 hộ dự kiến thoát nghèo trong năm 2022 tại xã Động Quan với tổng kinh phí 45.000.000 đồng.Trao tặng số tiền 2.000.0000 đồng cho tập thể giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng.

  Tiếp tục kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân tham gia ủng hộ, giúp đỡ xã Động Quan công tác giảm nghèo Cùng đó, hỗ trợ xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ vốn sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật; dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động để giúp đỡ  xã vươn lên thoát nghèo.

                     Nguyễn Đức Toàn - Chi cục Kiểm lâm Yên Bái

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập