• Loading...
 
Chuyên mục - bạn đọc hỏi - Cơ quan chức năng trả lời
Ngày xuất bản: 05/04/2018 9:08:18 SA

           Câu 4: Đối với các trường hợp vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng chúng ta đã xử lý nghiêm chưa thưa ông?

Năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, số vụ vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn toàn tỉnh là 257 vụ, số vụ đã xử lý là 236 vụ, đạt 92%. Các vụ vi phạm đã được các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xử lý một cách nghiêm minh, đúng pháp luật.

Còn về một số vụ việc vi phạm luật bảo vệ và Phát triển rừng mà trong thời gian qua các cơ quan thông tin đại chúng có nêu xẩy ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Về vấn đề nay, sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm đã nhanh chóng thành lập đoàn công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng của tỉnh xuống tận hiện trường để tiến hành xác minh cụ thể các thông tin trên. Qua kiểm tra, thông tin mà các cơ quan thông tin đại chúng đã nêu là có cơ sở, tuy nhiên về mức độ và phạm vi là không lớn. Chi cục Kiểm lâm đã cùng với chính quyền địa phương chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân xã tiến hành ngay các biện pháp ngăn chặn và xử lý một cách kịp thời, nghiêm minh, kiên quyết không để xẩy ra tái diễn trên địa bàn.

 

Câu 5: Vậy công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng ở tỉnh ta còn có những khó khăn, hạn chế gì thưa ông?

Thứ nhất: Chính quyền địa phương ở một số xã chưa thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp: Còn mang tính thời điểm , chưa thường xuyên, một số chính quyền điạ phương chưa thực sự vào cuộc.

            Thứ hai: Hàng năm, tỉnh, huyện đều ban hành các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo về công tác QLBVR, PCCCR nhưng nhận thức của một bộ phận nhân dân thực hiện chưa nghiêm túc. Công tác tuyên truyền cho người dân vùng sâu, vùng xa hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy còn gặp khó khăn và hạn chế.

 Thứ ba: Đời sống của đồng bào dân tộc vùng cao gắn với sản xuất lâm nghiệp còn khó khăn do chính sách đầu tư về khoán bảo vệ rừng của tỉnh hiện nay còn rất thấp. Người dân địa phương lợi dụng việc giao khoán lén lút khai thác gỗ để bán kiếm sống. Vẫn còn tình trạng phá rừng làm nương rẫy, du canh xảy ra ở những xã có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống do thiếu đất sản xuất, thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

 Thứ tư: Một số chủ rừng còn chủ quan và thiếu trách nhiệm trong việc PCCCR trên diện tích rừng của mình được giao quản lý.

Thứ năm: Lực lượng Kiểm lâm hiện tại còn mỏng, thiếu so với quy định tại Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của kiểm lâm.

Thứ sáu: Những xã có diện tích rừng lớn chưa có cán bộ lâm nghiệp chuyên trách để giúp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác Quản lí bảo vệ và phát triển rừng. Kinh phí, chế độ cho những người tham gia, phối hợp thực hiện công tác Quản lí bảo vệ và phát triển rừng còn rất hạn chế.

 Nguyễn Thị Kim Phượng - Chi cục Kiểm Lâm Yên Bái

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập