• Loading...
 
Tăng cường thực hiện công tác quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Ngày xuất bản: 29/06/2016 2:19:11 CH

          Trong thời gian qua trên thông tin các Báo đã phản ánh về tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh đang diễn ra một cách phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt là tại các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên. Để ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán, sử dụng lâm sản trái phép tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ngày 31 tháng 10 năm 2016. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã ban hành công văn số 436/CV- CCKL  về việc tăng cường thực hiện công tác Quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

            Chi cục Kiểm lâm đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung như.

            Củng cố lại các Trạm Kiểm lâm địa bàn, tăng cường cán bộ Kiểm lâm xuống địa bàn các xã kiểm tra, theo dõi, phát hiện và thông tin kịp thời các điểm nóng về bảo vệ và phát triển rừng tại khu vực được giao phụ trách để sớm có giải pháp xử lý kịp thời. Nếu địa bàn nào còn để xẩy ra tình trạng phá rừng, khai thác, tàng trữ,  vận chuyển lâm sản trái phép mà cán bộ Kiểm lâm địa bàn không biết hoặc biết nhưng không báo cáo kịp thời thì thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

            Rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm những cơ sở chế biến vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng, coi đây là biện pháp quan trọng và hữu hiệu nhất để tạo thói quen chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời xử lý nghiêm khắc đối với cán bộ có hành vi tiêu cực trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực Quản lý lâm sản.

            Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại địa phương và Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng của tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát việc lưu thông lâm sản trên địa bàn. Hỗ trợ lẫn nhau nếu có tình huống phức tạp xẩy ra và báo cáo ngay cho lãnh đạo Chi cục để có biện pháp xử lý kịp thời.

            Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng chủ động tăng cường nắm bắt thông tin và ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

            Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật bảo vệ và Phát triển rừng tại các địa phương và thực hiện tốt Công văn số 5480/BNN-TCLN ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Công văn số 411/KL-QLR ngày 22/7/2016 của Cục Kiểm lâm về tăng cường triển khai các biện pháp Quản lý bảo vệ rừng tại cơ sở./.

Đặng Thị Thanh Mai – Phòng QLBVR-BTTN

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập