• Loading...
 
Tập huấn kiến thức về sản xuất Quế bền vững và chứng nhận Quế hữu cơ
Ngày xuất bản: 08/11/2022 12:00:00 SA
4277: view

  

          Thực hiện kế hoạch số 25/KH-KL ngày 21/10/2022 của Chi cục kiểm lâm về bồi dưỡng kiến thức về sản xuất Quế bền vững và chứng nhận Quế hữu cơ - năm 2022. 

          Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ cấp huyện, xã, cán bộ Kiểm lâm địa bàn và người dân trong việc thực hiện sản xuất quế bền vững và chứng nhận quế hữu cơ. Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 08/11/2022, Chi cục Kiểm lâm(Phòng Quản lý và Phát triển rừng) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Văn Yên. UBND các xã Viễn Sơn, Xuân Ái, Tân Hợp, Đại Sơn, Xuân Tầm, Châu Quế Hạ tổ chức thực hiện được 06 lớp tập huấn “bồi dưỡng kiến thức về sản xuất Quế bền vững và chứng nhận Quế hữu cơ – năm 2022”  Đối tương tham gia: Các cán bộ Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm, cán bộ kỹ thuật, cán bộ Kiểm lâm địa bàn Lãnh đạo UBND xã, cán bộ phụ trách nông lâm nghiệp..và các trưởng thôn, đại diện các hộ sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn xã huyện Văn Yên

          Qua 6 ngày làm việc khân trương liên tục với nội dung trao đổi kiến thức sản xuất quế bền vững theo Quyết định số 14/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm, trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, khai thác, sơ chế và bảo quản sản phẩm Quế. Chứng nhận quế hữu cơ. Các cán bộ thôn, xã, cán bộ kiểm lâm cấp huyện: giúp trang bị kiến thức về canh tác quế bền vững và sản xuất quế hữu cơ, xác định được vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đặc biệt trong việc phát triển bền vững đối với cây quế - một loại cây trồng được trồng phổ biến tại địa phương và mang lại giá trị kinh tế cao. Các chủ rừng, hộ gia đình được trang bị kiến thức về sản xuất Quế bền vững và chứng nhận Quế hữu cơ, hiểu rõ lợi ích đem lại khi thực hiện canh tác quế bền vững và sản xuất quế hữu cơ, qua đó nâng cao giá trị rừng trồng và thu nhập cho bản thân, gia đình.

Một số hình ảnh tại các buổi tập huấn trên địa bàn huyện Văn Yên

 

 

 

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập