• Loading...
 

Câu hỏi:

 •         Tôi là Vàng Súa Lử (xã Lao Chải – huyện Mù Cang Chải) muốn hỏi chi cục Kiểm lâm “Chủ rừng có trách nhiệm phải thực hiện Phòng cháy, chữa cháy rừng hay không” Trả lời Câu hỏi của Ông Vàng Súa Lử, Chi cục Kiểm lâm trả lời như sau: Theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, trách nhiệm của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư bao gồm: “1. Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp về phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật; 2. Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy rừng và tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng; 3. Đầu tư trang bị phương tiện, dụng cụ phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định. 4. Bảo đảm kinh phí đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định hiện hành của Nhà nước; 5. Phối hợp với các chủ rừng khác, chính quyền sở tại, cơ quan, tổ chức xung quanh trong việc bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng; không gây nguy hiểm cháy đối với các khu rừng, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình lân cận; 6. Thực hiện các hoạt động phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 7. Phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng điều tra, truy tìm thủ phạm gây cháy rừng”. Đặng Thị Thanh Mai – Phòng Quản lý và Phát triển rừng

 • Câu trả lời:
     

   Tôi là Vàng Súa Lử (xã Lao Chải – huyện Mù Cang Chải) muốn hỏi chi cục Kiểm lâm “Chủ rừng có trách nhiệm phải thực hiện Phòng cháy, chữa cháy rừng hay không”

  Trả lời

  Câu hỏi của Ông Vàng Súa Lử, Chi cục Kiểm lâm trả lời như sau:

              Theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, trách nhiệm của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư bao gồm:

            “1. Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp về phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật;

            2. Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy rừng và tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng;

            3. Đầu tư trang bị phương tiện, dụng cụ phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định.

            4. Bảo đảm kinh phí đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định hiện hành của Nhà nước;

            5. Phối hợp với các chủ rừng khác, chính quyền sở tại, cơ quan, tổ chức xung quanh trong việc bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng; không gây nguy hiểm cháy đối với các khu rừng, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình lân cận;

            6. Thực hiện các hoạt động phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

            7. Phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng điều tra, truy tìm thủ phạm gây cháy rừng”.

  Đặng Thị Thanh Mai – Phòng Quản lý và Phát triển rừng


   Các câu hỏi khác
 •       
 •        Về đề nghị phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến trong trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng gỗ lớn để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả từ kinh tế trồng rừng
 •        Về đề nghị có chính sách hỗ trợ đối với người trồng rừng khi rừng trồng trong doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, sâu bệnh.
 •        Về đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp có khả năng kháng chịu sâu bệnh và chống chịu gió bão tốt, cho năng xuất, chất lượng sản phẩm, giá trị kinh tế cao, chu kỳ kinh doanh ngắn.
 •        Những năm gần đây cây Quế là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ở một số địa phương trong tỉnh, dẫn đến hiện tượng phát triển nóng về diện tích quế. Là lãnh đạo, quản lý trong ngành lâm nghiệp, anh chị có khuyến cáo gì với người dân về vấn đề trên?
 • ĐẶT CÂU HỎI


    


  Thư viện hình ảnh

        

  Thư viện video

  Lượt truy cập