• Loading...
 
Chi bộ Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái: Gắn xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn
Ngày xuất bản: 11/07/2016 3:40:07 SA
Ngày xuất bản: 0

Những năm qua, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên bái đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn; tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng và thi hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Với những kết quả đạt được, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm liên tục được Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh công nhận là Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh có 42 đảng viên, sinh hoạt tại 2 tổ Đảng: Tổ Đảng Văn phòng Chi cục 29 đồng chí; Tổ Đảng Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) có 13 đồng chí. Năm 2015, cùng với các tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Kiểm lâm lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Việc tổ chức Đại hội diễn ra đúng quy trình, hướng dẫn, đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những mặt còn hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp, phương hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới; đã bầu được nhân sự tham gia cấp ủy với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao.

Đại hội Chi bộ thực sự là cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp để mỗi đảng viên nhìn nhận đánh giá lại bản thân mình, tổ chức đảng và đơn vị của mình, từ đó có hướng rèn luyện, phấn đấu công tác, đóng góp vào thành tích chung. Qua việc tổ chức thành công Đại hội cũng thấy được sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ đảng viên cũng như vị trí, vai trò, uy tín của đảng viên và tổ chức Đảng trước quần chúng.

Bám sát nhiệm vụ chính trị là lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng nên cấp uỷ Chi bộ Chi cục Kiểm lâm thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, công chức; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Nhờ vậy, tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn Chi bộ tiếp tục giữ vững, tin tưởng và chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế quy định nghiệp vụ của ngành; phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác được giao. Trong năm 2015, không có trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng và kỷ luật Đảng; không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và các biểu hiện quan liêu tham nhũng, tiêu cực.

Chăm lo công tác xây dựng Đảng về tổ chức và kiểm tra; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ; coi trọng phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nhằm phát huy tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ đảng viên và lựa chọn được những người thực sự có đức, có tài vào các vị trí công tác. Cùng với đó, công tác phát triển Đảng được quan tâm đúng mức, Cấp uỷ đã thường xuyên chỉ đạo các đoàn thể giới thiệu cho Chi bộ những đoàn viên xuất sắc, có tâm huyết, có động cơ phấn đấu đúng đắn và nguyện vọng chính đáng vào đảng. Năm 2015, Chi bộ đã cử đảng viên theo dõi giúp đỡ, kết nạp 02 đảng viên mới, xét chuyển đảng chính thức 04 đảng viên, cử 02 đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Trong lĩnh vực chuyên môn, Cấp uỷ Chi bộ và Lãnh đạo Chi cục đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR tại cơ sở. Đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng cho người dân địa phương. Qua đó, trách nhiệm về công tác bảo vệ và phát triển rừng của chính quyền, người dân các địa phương trong những năm gần đây đã được nâng lên rõ rệt. Lực lượng kiểm lâm địa bàn đã tạo được mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương cấp xã và tham mưu đắc lực cho UBND xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định 245 của Thủ tướng Chính phủ, nay là Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/2/2012 ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; tham mưu với các xã có rừng và các công ty lâm nghiệp tổ chức thực hiện tốt phương án quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR. Thông qua tuyên truyền, đã giúp cho người dân, nhiều chủ rừng hiểu được tầm quan trọng của rừng, nắm được chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ và phát triển rừng, từ đó tích cực tham gia có hiệu quả vào công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Chi cục đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành nhiều văn bản, công điện, kế hoạch yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện triển khai quyết liệt các biện pháp PCCCR tại cơ sở. Cụ thể hàng năm tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành gồm lực lượng Kiểm lâm, Công an kiểm tra đột xuất các huyện, các xã và các chủ rừng về chuẩn bị trang thiết bị, các công trình phục vụ phòng cháy, về tổ chức triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ và tổ chức hiệp đồng, huy động lực lượng khi có cháy rừng xẩy ra. Qua đó đã kịp thời chấn chỉnh chính quyền địa phương cơ sở và các chủ rừng thực hiện tốt trách nhiệm trong công tác PCCCR.

Bên cạnh đó, Chi cục đã tích cực tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành của tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện tốt Đề án giao rừng cho thuê rừng, gắn liền với giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp. Đến nay, cơ bản diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có chủ quản lý, sử dụng. Đồng thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng của tỉnh chỉ đạo các địa phương tiến hành thực hiện công tác kiểm kê rừng theo đúng tiến độ đã đề ra. Ngày 11/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ký Quyết định số 405/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kết quả kiểm kê rừng năm 2015 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ NN-PTNT: Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012 - 2015. Kết quả kiểm kê rừng sẽ phục vụ cho việc hoạch định chính sách phát triển rừng của Yên Bái trong những năm tới, giúp cho người dân làm giàu và phát triển từ rừng, gắn bó với rừng nhiều hơn....

Trong nhiệm vụ bảo vệ rừng tại gốc, Chi cục thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân đội, Quản lý thị trường, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thu thập thông tin việc khai thác, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn; đồng thời theo dõi, giám sát việc tiêu thụ, chế biến gỗ rừng trồng, gỗ vườn rừng của các chủ rừng, các cơ sở chế biến theo quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, xác minh khi có nguồn tin báo và đơn thư tố giác của công dân về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, đồng thời xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Do đó, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Kiểm lâm Yên Bái đã phát hiện và xử lý 1.671 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; đề nghị khởi tố hình sự các cá nhân vi phạm; tịch thu hơn 1.172 m3 gỗ các loại và công cụ, phương tiện vi phạm; tổng số tiền xử phạt hành chính và phát mại lâm sản nộp vào ngân sách Nhà nước 7 tỷ 583 triệu đồng. Nhờ vậy, tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh được giữ vững và phát triển tốt.

Với những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chi bộ liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; tập thể Chi cục và 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba; UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng nhiều bằng khen cho tập thể Chi cục và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Yên Bái và tổng kết hàng năm./.

Nguyễn Thị Minh – Phòng Hành chính tổng hợp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện video

Lượt truy cập